Heb jij genade gevonden in de ogen van de Koning?

09

mrt

Jacomien van Urk

In voorbereiding op deze overdenking had ik tijdens een autorit het boek Esther voor laten lezen via de YouVersion app. Verbazingwekkend. Ik was echt opnieuw verbaasd over onze God en hoe Hij in dit verhaal zichzelf zichtbaar maakt als Degene die álle dingen omkeert en laat mee werken ten goede. Vandaag is het in Israël Ta’anit Esther, een vastendag ter herinnering aan de drie dagen waarop door koningin Esther, Mordechai en de hele joodse gemeenschap gevast werd voordat Esther naar koning Ahasveros ging. Deze vastendag wordt gevolgd door het Purimfeest morgen. Lees je vandaag en morgen mee?  

Laten we eerst even de situatie van koningin Esther schetsen. Esther is aan het hof van koning Ahasverhos gekomen, nadat hij koningin Vasthi had verstoten. Esther had gunst in de ogen van de koning verworven en hij had haar meer lief dan alle andere vrouwen en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes, en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Vasthi.’ (Esther 2:17, HSV)

Ik raad je aan om het hele verhaal van koningin Esther te lezen (of te luisteren!), omdat het heel gedetailleerd in de Bijbel staat beschreven. Ik wil in deze overdenking de focus leggen op de vastentijd van Esther en de Joden.  

Er zijn twee mannen aan het hof van de koning die een belangrijke rol spelen in het verhaal van Esther. De ene man is Mordechai, de oom van Esther, en de andere man is Haman, de belangrijkste vorst aan het hof van de koning. Mordechai heeft het leven van de koning gered en Haman probeert de Joden van het leven te beroven. Mordechai weigert om te buigen voor Hamen en Haman bedenkt een plan om Mordechai aan de galg te hangen. Zie je de strijd die gaande is? En Esther is geroepen en gekozen om het recht te laten zegevieren.  

Zie je ze gaan? Ze vasten, huilen en rouwklagen. En velen liggen in zak en as. Het zijn de Joden. Ze hebben gehoord van het bevel van Haman dat alle Joden weggevaagd en gedood moeten worden. Ook Mordechai heeft zijn rouwgewaad aangetrokken. Koningin Esther laat hovelingen naar hem toe gaan om te vragen wat er is. Ze komen terug met het afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd door Haman én met een opdracht van Mordechai. Hij vraag Esther om te pleiten voor haar volk. Esther probeert dit eerst uit zijn hoofd te praten door hem ervan te overtuigen hoe onmogelijk het is om iets aan de koning te vragen. Maar luister naar het bijzondere antwoord van Mordechai: 

Beeld je niet in dat jij als enige van de Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.
– Esther 4: 13-14 (HSV) 

Wauw, het lijkt bijna profetisch. En misschien is dat het ook wel! Mordechai wijst koningin Esther op haar taak en roeping. Ze mag opkomen voor haar volk. Ze is niet zomaar aan het hof van de koning, maar ze mag als bemiddelaar voor haar volk daar zijn. God heeft een bijzonder plan met haar.  

Esther geeft een even opmerkelijk antwoord: 

Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. 
– Esther 4:16 (HSV) 

Esther gaat niet alleen de uitdaging aan. Nee, ze weet dat ze dat niet kan. Ze weet dat ze de God van Israël aan haar zijde nodig heeft om voor zijn volk op te kunnen komen. Daarom weet ze dat zowel zijzelf als het volk het aangezicht van de Koning der koningen moeten zoeken. Hijzelf heeft alle macht in hemel en op aarde.  

Bizar eigenlijk hè? Een volk dat zich verenigt en drie dagen vast. Ik probeer me er een voorstelling van te maken, en het lijkt me zo samenbindend en bijna opwindend om zo met elkaar verbonden te zijn en voor een zaak te strijden door te vasten en bidden. Vast jij weleens voor een specifiek iets in je leven? En betrek je daar ook mensen bij? Of vast je weleens gezamenlijk met anderen? 

En dan komt het moment. Esther moet naar de koning. Op de derde dag trekt Esther een koninklijk gewaad aan en gaat ze staan in het binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. We lezen verder: 

En het gebeurde, toen de koning koningin Esther in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter, die in zijn had was, toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan.
– Esther 4:2 (HSV) 

Koningin Esther had genade gevonden in de ogen van de koning. Waarom? Dat staat er niet bij. Zouden we mogen zeggen: omdat ze genade gevonden had in de ogen van de Koning der koningen? Hij Die zijn eigen volk beschermt. Die genadig en barmhartig is, en zeer lankmoedig. Hij reikt de scepter van verlossing aan. Hij ziet om naar zijn volk dat in rouw gehuld is.  

En mogen we hierin ook niet een beeld zien van de Middelaar zelf? Hij die gekomen is naar de wereld om zijn volk te redden! Is Hij niet de Gouden Scepter van de Koning der koningen? In Hem vinden we volkomen verlossing! Heb je genade gevonden in zijn ogen? 

Aan de slag! 

Esther was gekozen ‘voor een tijd als deze’. Ze had een belangrijke taak te vervullen aan het hof van de koning. Ze koos ervoor om dit niet alleen te doen, maar riep het hele volk op om mee te vasten.  

Jij bent ook gekozen ‘voor een tijd als deze’. Het is niet zomaar dat jij nu leeft. God heeft een taak voor jou. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wie nog verloren zijn. Wie mag jij in jouw omgeving bereiken? En wie vraag jij om samen te vasten en bidden voor de redding van de mensen om jou heen? 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap