Psalm 96: een vreugdelied voor God

25

okt

Gastblogger

Vanuit mijn raam zie ik een klein meisje, in een vrolijk gebloemd jurkje, gehurkt op het gras. Ze plukt een paar bloemetjes en huppelt naar het volgende grasveld. Na een heel boeket aan madeliefjes te hebben verzameld, huppelt ze breed lachend naar haar moeder, en zegt: ‘Kijk mama, voor jou!’ Wanneer Jezus spreekt over geloof dat moet zijn zoals dat van een kind, is het onder andere deze vrolijkheid waar ik aan moet denken. Soms zijn er zóveel dingen die ons in mineurstemming tot God brengen, maar Psalm 96 toont niets van dat alles. Deze psalm is één en al vrolijkheid, lof en glorie voor onze God! 

Psalm 96 is vermoedelijk geschreven door David. Samen met Psalm 97, 98 en 99 vormt Psalm 96 een viertal psalmen ter ere van het Koningschap van God. Ze kenmerken zich door een uitgelaten vreugde en lof, gericht op Zijn grootheid en majesteit. In Psalm 96 kunnen we een structuur onderscheiden: eerst wordt God aangeroepen, en vervolgens wordt er een reden gegeven voor de lovende aanroep. In deze psalm zien we dat driemaal terug.  

Prijs God, maar waarom? 

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde.  Zing voor de HEERE, loof zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.  
Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.  
– Psalm 96:1-3 (HSV) 

Laten we voor God zingen, want daar geniet Hij van. Het ‘nieuwe lied’ betekent hier dat we God steeds meer mogen prijzen, om Hem telkens groter te maken. Daarnaast betekent het ook dat we met frisse moed mogen zingen, in plaats vanuit gewoonte. Beperk je lofzang voor God niet tot de zondagochtend in de kerk, maar neem het mee je de week in, op alle plaatsen waar je komt.  

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden.  
Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. 
Majesteit en glorie voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom. 
– Psalm 96:4-6 (HSV) 

God is onze lofzang waard, omdat Hij boven alles staat. Hij is de bron van ons bestaan, van het leven en van de aarde. In de tijd van David waren er verschillende andere, polytheïstische religies, met allerlei afgoden ten opzichte van onze God. En ook vandaag kunnen we geneigd zijn de bron van ons bestaan te zoeken in andere afgoden zoals schoonheid, prestaties of geld.
Zing voor God, want Hij is het waard! 

Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht. Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven. 
Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.  
– Psalm 96:7-9 (HSV) 

Hier lezen we weer een herhaling van de eerste drie verzen, God wordt geprezen! Hij is het waard om geprezen te worden door alle volkeren: prijs Hem samen met je gezin, je huisgenoten, je vrienden. Als mens kunnen we God niet groter maken met onze eer en offers, want God is al compleet. Maar we kunnen wel Zijn eer en macht prijzen in onze liederen en gedachten.  

Geef het door! 

De laatste verzen van deze psalm zijn een oproep om de lof van God door te geven aan anderen. Vertel door dat God Koning is en rechtvaardigheid zal brengen. Wanneer hemel en aarde zich bewust zijn van de glorie van God, dan zal het feest zijn! Een feest dat niet te missen is door de uitbundige vreugde.  

Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 
Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat.  
Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.  
– Psalm 96:10-13 (HSV) 

Aan de slag! 

In Romeinen schrijft Paulus over de schepping, die ‘er reikhalzend naar uit ziet dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.’ (Romeinen 8:19, NBV)
In Psalm 96 lezen we een oproep om God te prijzen, en Zijn waarheid te verkondigen naar onze omgeving. Dan zal de schepping meevieren, in uitbundige vreugde tot eer van God.  

Luister het lied ‘Psalm 96’ van Sons of Korah.

Deze overdenking verscheen eerder op Zij Lacht en is geschreven door oud-schrijfster Vivian Straver.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap