Psalm 93: God regeert!

23

mrt

Hanneke van der Galiën

Het stormt. Zware regendruppels vallen met bakken uit de hemel en hevige windstoten razen over het land en de zee. Het water klotst tegen de dijk en metershoge golven proberen hun weg te vinden naar het land. De schrijver van Psalm 93 is ook bekend met de storm. Hij kent het golven van het water, het geweld van de zee. Maar hij weet ook dat God groter is dan het water, groter dan het golven van de zee.

God is koning

Psalm 93 is een psalm die gaat over het koningschap van God. Hij zit op Zijn troon en regeert over Zijn schepping.

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid.
– Psalm 93:1-2, HSV

God regeert over de schepping, over hemel en aarde. Dat heeft Hij gedaan vanaf het begin van de schepping en zal Hij blijven doen tot in eeuwigheid, want Zijn troon houdt eeuwig stand.

Het water verheft zijn stem

Maar zelfs al verheffen de rivieren hun stem, zelfs al bruist het water, zelfs al kolkt de zee. God is machtiger dan dat.

De rivieren verheffen,
HEERE, de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.
De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.
– Psalm 93:3-4, HSV

Het geweld van een razende zee is geen onbekend beeld voor de Israëlieten. Ze kennen de onbeheersbare stormen op het water maar al te goed. Toch weet de schrijver van de psalm maar al te goed dat Gods macht groter is dan dat.

God regeert

God regeert over Zijn schepping. Hij regeert over het woeste water. Door de hele Bijbel heen zien we dat God het leven in Zijn hand heeft.

God schiep het water (Genesis 1). Hij spleet de Schelfzee doormidden tijdens de uittocht van de Israëlieten uit Egypte (Exodus 14). In het Nieuwe Testament liep Jezus over het water (Mattheüs 14) en maande Hij de storm tot stilte (Marcus 4).

Hij heeft het leven in Zijn hand. ‘Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde, Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen, Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten‘ (Psalm 135:6-7, HSV).

Wat er ook in de wereld gebeurt, welke stormen er ook woeden op de aarde of in jouw leven. God regeert. Hij heeft alles in Zijn hand. Ook al lijkt dat misschien niet zo. Ook al voelt dat misschien niet zo. En ook al lijkt de wereld om ons heen of in onszelf een puinhoop. Het loopt God niet uit de hand. Misschien gaat dat ons verstand te boven en snappen we dat niet, maar wanneer we dat wel geloven geeft dat ons troost, kracht en hoop. Troost, omdat we weten dat God bij ons is te midden van de storm. Kracht om door te gaan in moeilijke tijden. En hoop op een mooie toekomst, wanneer Jezus terugkomt.

Aan de slag!

Wat een grote God hebben we toch! Neem vandaag eens de tijd om God te prijzen voor wie Hij is en luister naar het nummer God Regeert (Opwekking 662).

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap