Volmaakt in Christus maar nog niet perfect; hoe zit dat?

24

mrt

Marijke Gootjes-Verhoeve

Onlangs had ik een gesprek met iemand die reageerde op een overdenking die ik had gehouden. Het ging haar om de opmerking die ik had gemaakt dat de verwachting kan bestaan dat christenen volmaakte mensen zijn die geen fouten maken. Een verwachting waardoor je teleurgesteld kan raken als die ander als christen niet aan dat beeld van volmaaktheid voldoet. Mijn gesprekspartner gaf aan dat de Bijbel zegt dat wij wél volmaakt zijn in Christus. Beide opmerkingen kloppen, maar lijken elkaar tegen te spreken. Onze volmaaktheid in Christus en ons menselijk falen, hoe staat dat in verhouding met elkaar? Het lijkt mij interessant om dit met elkaar uit te zoeken en hier meer duidelijkheid over te krijgen.

 ‘En u bent volmaakt geworden in Hem, die het Hoofd is van iedere overheid en macht.’
– Kolossenzen 2:10, HSV

Volmaakt in Christus in voltooid tegenwoordige tijd

Laten we deze tekst als uitgangspunt nemen. ‘In Hem volmaakt geworden’ staat in voltooid tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het al heeft al plaatsgevonden én nog steeds gaande is. Wanneer we de studiebijbel erbij pakken zien we dat deze tekst niet gaat om onze perfectie en het betekent dus niet dat wij geen fouten meer zouden maken. Volmaakt kan namelijk ook vertaald worden met vervuld. Gods volheid is aanwezig in Jezus en doordat Zijn Geest in ons woont, zijn wij met diezelfde volheid vervuld. In een andere vertaling staat het als volgt:

‘Want in Hem [Jezus] is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld’ (Kolosenzen 2: 9-10, NBV21).

Door ons geloof in Jezus ziet God ons als volmaakt door zijn Zoon. God heeft ons – in de naam van Jezus en door zijn Geest – gereinigd, geheiligd en rechtvaardig verklaard (Romeinen 6:11). Dat is onze positie: volmaakt in Christus. Door de goddelijke volheid is alles in ons aanwezig om te zijn als Jezus – Hij Die geen zonde deed (Hebreeën 4:15). Hoe kan het dan dat ons gedrag nog vaak tekort schiet en onze volmaaktheid er in de praktijk nog niet zo volmaakt uitziet?

Volmaakt in Christus in onvoltooid tegenwoordige tijd

Blijkbaar is er een verschil tussen onze positie en ons gedrag. In andere tekstgedeelten lezen we, dat als het om ons gedrag gaat, de werkwoordsvorm niet in voltooide tijd staat, maar in de tegenwoordige tijd. Het gaat dan om een proces van groei naar volwassenheid. Zo spreekt Paulus over de verschillende bedieningen om de heiligen toe te rusten…

‘… totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen [letterlijk: volmaakte] man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.’
– Efeziërs 4:13, HSV

Hieruit blijkt dat het de bedoeling is voor iedere gelovige (man én vrouw) om tot volmaaktheid te komen, tot volwassenheid in het geloof. Een proces van groei dat nog niet voltooid is, we zijn nog ‘een werk in uitvoering’. Andere teksten onderstrepen dit proces van groei door middel van onderwijs/toerusting, waarbij het doel is dat we steeds meer gaan lijken op Jezus, dat we veranderen naar het beeld van Hem die wel volledig volmaakt was als mens op aarde.

‘Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.’
– Kolossenzen 1:28, NBV21

‘God heeft ons ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon.’
– Romeinen 8:29b, HSV

‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.’  
– 2 Korintiërs 3:18, HSV

Onvolmaaktheid in voltooid verleden tijd

In het proces van groeien in volmaaktheid komen we er al snel achter dat we dat niet zelf kunnen, ook al doen we nog zo ons best. Uit eigen kracht zullen we telkens falen. We willen het goed doen, maar het lukt ons niet. Als ik naar mijzelf kijk dan doe ik soms zelfs degene die mij het meest dierbaar zijn pijn door mijn woorden of egoïstische gedrag. Ik loop te mopperen over zaken die eigenlijk niet eens echt belangrijk zijn, of ik oordeel over een ander. Allemaal gevolgen van mijn ‘oude natuur’. Daarom staat er in de laatste tekst ook de toevoeging: ‘zoals dit door de Geest bewerkt wordt’.

Het is Gods Geest die ons kan veranderen, ons wil begeleiden en sturen in het groeiproces om volmaakt te worden in ons gedrag. Door onderwijs uit Gods Woord, maar ook door ons te láten vullen met de Geest (Efeziërs 5:18b) zullen we steeds meer volmaakt worden. Hoe meer we met Jezus omgaan (Bijbellezen, aanbidding, gebed), hoe meer we op Hem gaan lijken.

Soms zullen we eraan twijfelen of we ooit volmaakt zullen worden, maar dan kijken we naar ons eigen (niet) kunnen. In Christus zijn wij volmaakt geworden én worden wij volmaakt. We mogen dankbaar zijn voor de positie die Christus ons al heeft gegeven en streven ernaar om door Christus de volmaaktheid te bereiken; niet uit eigen kracht maar door Woord en Geest. En er komt een dag waarop Jezus ‘alle dingen nieuw zal maken’ en er niet langer meer ‘werk in uitvoering’ zal zijn, omdat dan alle onvolmaaktheid voltooid verleden tijd is!

Aan de slag!

 • Denkstof: Als wij steeds meer volwassen raken in Jezus en ons realiseren dat we met Gods volheid zijn vervuld, zullen we beter in staat zijn om de zonden te laten, maar zal de duivel ook steeds minder ruimte krijgen. De duivel is er blij mee als wij twijfelen aan onze volmaaktheid. Wat kan jij doen om hem niet de ruimte te geven en zeker te zijn van jouw volmaaktheid?
 • Hoe wil jij groeien in volwassenheid? Deel dat met een geloofsvriend(in).

Deel deze overdenking

 1. R schreef:

  Vroeger toen ik nog in de kerk kwam vond ik het fijn om naar overdenkingen of verhalen te luisteren waar je een beeld bij had, naarmate ik ouder werd, volgende ik het vaak niet meer, het werd te ingewikkeld, net als deze overdenking, ik moet het (wellicht mijn te kortkoming) een paar keer lezen om te begrijpen waar het over gaat, dat is het verleden dan vaak het moment dat ik afhaak. Ik zeg niet dat deze overdenking er niet toe doet, maar voor mij (dat is dus persoonlijk) heb ik het een paar keer gelezen en het blijft niet hangen, het is geen kritiek, maar meer het gevoel dat ik dan krijg. Bijna trouw lees elke dag zij lacht en begin ik in ieder geval de dag met een fijne overdenking, wat mij helpt de dag goed te beginnen. Deze overdenking is voor MIJ te moeilijk leesbaar en moet ik me in verdiepen, waar het over zou kunnen gaan.
  Fijne dag Gr R

 2. Nel schreef:

  Goedemorgen.
  We zijn hier op aarde een twee mens. Volmaakt in Hem maar zelf niet in staat het zonder zonde uit te leven.Paulus zegt het : Het goede wat ik wil doe ik niet , maar het kwade dat ik niet wil doe ik. Het blijft een strijd tot het einde toe van ons leven. Daarna zullen we in echte volmaaktheid leven tot eer van Hem. Hem voor eeuwig te mogen dienen, loven en prijzen, zonder belemmeringen. Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid Allen die dit lezen een gezegende dag Nel

 3. Elise schreef:

  Wauw! Super mooi! Ik wil God blijven aanbidden, Hij blijft dezelfde goede God ondanks mijn omstandigheden. God is zo vol met liefde, dat alleen is al genoeg, maar Hij geeft zoveel meer! Alleen met Hem kunnen we blijven groeien en daar wil Hij een ieder bij helpen, dat doet Hem alleen maar vreugde en doet Zijn Vaderhart goed!🤎
  Zegen en liefde gewenst!🙌🏼

 4. Ann schreef:

  Hierboven werd ‘een beeld’ genoemd. Ik moet bij deze overdenking denken aan een beeld dat ik eens hoorde in een preek. Het ging alsnog ver het koninkrijk van God zoals de opgaande zon bij zonsopgang. Je ziet de zon nog niet in z’n geheel, maar je ziet aan het ochtendgloren en de eerste stralen dat het er aan komt en er ook al deels is, het wordt al licht. Zo ook met het Koninkrijk van God wat er ook al is, maar nog niet in z’n geheel te zien. En zo zou het ook kunnen zijn met volmaakt/vervuld zijn de n Jezus; ja, we zien al de eerste tekenen, maar het wordt nog mooier! het gaat om het koninkrijk van God

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap