Psalm 92: een dikke tien!

12

jan

Sarah Rokach

Moedeloos en teneergeslagen kijk ik soms naar deze wereld en al het leed dat geleden wordt . Waar gaat dit heen? Elke sabbat opnieuw klinkt Psalm 92 in de synagogen. De woorden brengen mij iedere keer weer hoop! Hoop voor een betere toekomst, door een kijkje in de nieuwe wereld. God zal deze aarde weer tot een dikke tien maken!

De belofte van een nieuwe aarde

Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste; in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten.
– Psalm 92:2-3 (HSV)

Het is goed om God te prijzen in de ochtend en in de avond! Dat mag letterlijk opgevat worden. Het geeft een rustmoment op de dag om ‘s ochtends en ‘s avonds je aandacht op Hem te richten. Maar Joodse uitleggers geven aan dat het hier niet alleen gaat over dag en nacht. Psalm 92 werpt ook een blik op de nieuwe wereld (Hebreeuws: Olam Haba).

De morgen is dan het moment waarop de nieuwe aarde is gekomen. Dan zullen we God prijzen! Dan is alles een dikke tien en mogen we Hem helemaal leren kennen. Op dit moment bevinden we ons nog in de gebroken wereld; in de nacht. We kunnen Gods werk niet volledig begrijpen en daarom pleiten wij op Gods trouw. Hij komt al Zijn beloften na. Hij heeft gezegd dat de nieuwe wereld zal komen en dat alle tranen gewist zullen worden!

Het getal tien

Op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp.
– Psalm 92:4 (HSV)

Vers 4 noemt een aantal instrumenten die in de tempel veel gebruikt werden. Wat mij opvalt is het tiensnarig instrument. Een gewone, akoestische gitaar heeft bijvoorbeeld zes snaren, terwijl er ook gitaren zijn met twaalf snaren. Het maakte mij nieuwsgierig waarom er specifiek naar een tiensnarig instrument verwezen wordt.

Het getal ‘tien’ komt vaker terug in het Oude Testament. In Genesis 1 staat er tien keer ‘en God zei’. Mozes ontving de Tien Geboden. De Egyptenaren kregen tien plagen te verduren. Er zitten tien generaties tussen Adam en Noach, totdat God opnieuw begint met de wereld. Abraham onderhandelt met God over het aantal onschuldigen in Sodom en komt uit op tien onschuldige mensen waarvoor God Sodom zou moeten sparen. En zo zijn er meer voorbeelden.

Een terugkerend thema in deze voorbeelden is de interactie tussen God en de mens. God wil iets duidelijk maken. Een tiensnarig instrument staat in de Bijbel vaak symbool voor wetten of verordeningen. Het verwijst naar de Tien Geboden, die ons richting geven in dit leven. God heeft ons geluk daarmee voor ogen. Maar een instrument is slechts een voorwerp als de mens het niet leert te bespelen. De tien geboden zijn slechts woorden als er niet naar geluisterd wordt. Welke kant ga jij op? Pak je het tiensnarig instrument op en leer je God te prijzen?

Een dikke tien voor zonden?

Wanneer de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven, bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!
– Psalm 92:8 (HSV)

De psalmist komt tot een interessante vraag: waarom lijkt het alsof de zondaren een dikke tien krijgen? Het gaat ze goed, terwijl anderen onrechtvaardig moeten lijden. In vers tien (!) lezen we het antwoord: de verkeerde mensen krijgen op deze aarde iets voor de dingen die zij wel goed hebben gedaan, maar uiteindelijk zullen ze verstrooid worden. Het Hebreeuwse woord dat als ‘verstrooid’ wordt vertaald, betekent ‘het verbreken van een verbinding’. De verbinding met God zal voor hen verbroken worden. Dat klinkt erg heftig en misschien zelfs wel eng.

Ik schrijf deze blog terwijl de oorlog om ons huis raast. Israël kent veel vijanden in deze wereld. Voor Gods volk zijn de heftige uitspraken in deze Psalm een belofte: er komt een dag dat zij verlost zullen worden van alle mensen die Israël het liefste zien verdwijnen.

Voor jou kan het ook voelen alsof het kwade overwint. Alsof anderen wel een dikke tien krijgen en jij niet. Maar er komt een dag dat God het verkeerde uit deze wereld zal wegnemen. Ook alles wat jou is aangedaan.

In vers 14 vangen we een glimps op van hoe die dikke tien eruit zal zien: de geplante mensen (rechtvaardigen) zullen zich in de voorhoven van God bevinden. Het verwijst volgens Rabbi Kin ook naar de opstanding van de doden wanneer de Messias terugkomt. Ook zij zullen opbloeien. De ouderdom zal er niet meer uitzien zoals nu (vers 15). Ouderen zullen geen afbouw kennen. Ook op hoge leeftijd zullen zij bloeien tot eer van God. Het geeft aan hoe het leven in de nieuwe wereld zo anders zal zijn dan het leven nu. Wat een hoop! Wat een vooruitzicht!

Aan de slag!

Pak je tiensnarig instrument erbij en prijs God met het lied ‘Good To Give Thanks (Psalm 92)’ van Caroline Cobb & Wendell Kimbrough.

Deel deze overdenking

  1. Jan Van der vlies schreef:

    Mooie overdenking. Ik wens jouw en heel Israël Godszegen toe in deze zware verdrietige en bange tijd. Bid voor Jeruzalem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap