Intocht van de Heere

13

jan

Suzanne Verschoor

Psalm 24, geschreven door David, heeft de titel “Intocht van de Heere”. Op het moment dat ik deze overdenking schrijf, duurt het nog ruim twee weken tot de intocht van Sinterklaas. In elke stad en in ieder dorp zal een ‘hulpsinterklaas’ zijn intrede doen. Ben je wel eens bij zo’n intocht geweest? Kinderen zingen en dansen. Iedereen is blij en voelt wat gezonde spanning. Alle aandacht gaat naar de Sint, die op zijn paard door de menigte rijdt. Het voelt bijna als de intocht van een koning. Bijna.

Een psalm van David

Een fictieve man als Sinterklaas ontvangt al zo veel eer. Dat moet dan toch een heel klein tipje van de sluier zijn van het feest dat zal plaatsvinden bij de intocht van de Grote Koning? De Koning Die daadwerkelijk bestaat, altijd heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan.

Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.
Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. 

Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.
Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.

Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.
Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. 

– Psalm 24 (HSV)

De aarde is van de Heere

De psalm begint met de getuigenis dat de aarde en alles wat daarop is, aan Hem toebehoort. ‘De wereld en wie er wonen’, dus ook jij en ik behoren aan Hem toe. Zo’n grote Koning hebben wij, dat Hij over alles heerst! Sterker nog, Hij heeft alles gemaakt.

Wie mag bij de Heere komen?

In de middelste verzen ligt de nadruk op het karakter en de keuzes van de mens. Rein van handen, zuiver van hart, een ziel dat niet vals is en iemand die niet ten onrechte zweert (Gods Naam vals gebruikt). Het gaat niet om zondevrij zijn, maar om de keuze om op deze manier te willen leven. Dan zal je Zijn zegen ontvangen.

De intocht van de Heere

Ik geloof dat de intocht van God zal groter zijn dan alles wat we ooit hebben gezien! Alles zal voor Hem buigen en iedereen zal knielen. Onze Koning is sterk en geweldig, onze Koning der ere. Hij is de God van de strijdkrachten, de opperbevelhebber van Zijn machtige leger.

Heb eerbied voor de grootste Koning

Als ik deze psalm bestudeer, raak ik diep onder de indruk van die grote Koning waarin ik met heel mijn wezen geloof. Natuurlijk heb ik vragen en twijfels, maar de basis is wel mijn geloof in Zijn aanwezigheid. Mijn geloof in zijn ongekende grootheid. En Zijn genade, want wat heb ik die hard nodig.

God is een liefhebbende Vader! Maar in alles is het wel belangrijk om Hem met gepast respect te benaderen. Hij is zo indrukwekkend en machtig! De Koning der ere.

Aan de slag!

Bedenk hoe jij God de eer kunt geven die Hem toekomt. Aanbid Hem met muziek, schrijf voor Hem, praat in stilte met Hem. Hou je niet in. Voor God gaat het om de eer die Hem toekomt, niet of je volgens onze maatstaven mooi kunt zingen, goed kunt schrijven of waar jouw twijfel ook zou liggen. Eer Hem!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap