Nare gevoelens, wat moeten we ermee?

11

jan

Marijke Gootjes-Verhoeve

Heb jij ook zo’n hekel aan nare gevoelens? Als het regent pakken we het liefst de auto, bij hoofdpijn grijpen we meteen naar paracetamol en als iets ons niet bevalt, keren we het de rug toe. We proberen nare gevoelens te voorkomen of te vermijden. Maar wat nou als dat niet (meer) lukt? 

We leven in een welvaartsmaatschappij die de indruk wekt dat het leven maakbaar en beheersbaar is. Voor nare gevoelens is geen plek. Die moet je zoveel mogelijk uit de weg gaan, want we willen ons goed voelen. Zelfs in sommige kerken is dit gedachtegoed binnengeslopen. Je moet God proclameren als Geneesheer, Overwinnaar en Voorziener. Je hebt het al ontvangen; je moet er alleen in geloven en in Zijn kracht gaan staan. Leven van glorie naar glorie!  

Nare gevoelens? Weg ermee!

Door de regen nat worden kunnen we misschien nog voorkomen, maar er zijn veel zaken waar we helemaal geen invloed op hebben. We hebben of krijgen allemaal te maken met beperkingen, tegenslagen, teleurstellingen en verlies. Maar veel mensen weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Ze proberen deze gevoelens te vermijden of te verdoven met bingewatchen, gamen, alcohol, drugs of allerlei andere verslavingen als de smartphone, winkelen, werken, gokken, porno kijken, eten. Allemaal manieren om jezelf, helaas slechts kortstondig, weer een goed gevoel te geven.

Herkenbaar om ons heen, maar hoe ga jíj om met emoties die je als onprettig ervaart? Ga jij deze ook het liefst uit de weg? 

Nare gevoelens: wat moeten we ermee?

Op de lange termijn hebben we niets aan het vermijden of verdoven van nare gevoelens. We zullen uiteindelijk vastlopen. Maar wat moeten we er dan mee? 

 1. De realiteit onder ogen zien
  We leven, als gevolg van de zonde, in een gebroken wereld. Zolang Jezus nog niet terugkomt, is ons lichaam sterfelijk en zullen we te maken hebben met beperkingen en verliezen. We maken fouten en schieten tekort, waardoor we anderen teleurstellen en teleurgesteld worden. Dat is de realiteit.
 2. Eerlijk zijn
  In de Bijbel worden nare gevoelens openlijk benoemd naar God en is het geen teken van zwakte of ongeloof. Bijvoorbeeld in de Psalm 13:3a: “Hoelang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
  en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag.”
  (NBV’21)
  Voor God hoeven we onze emoties niet weg te stoppen. We mogen er eerlijk over zijn en ons hart bij Hem uitstorten.
 3. Uitzien naar groei
  Juist als we te maken krijgen met nare gevoelens, leren we God op een nieuwe manier kennen. Hij is niet alleen Geneesheer, Overwinnaar en Voorziener, maar ook een Schuilplaats1, Trooster2 en een God van hoop3. Teleurstelling en tegenslag zijn niet fijn, maar wel vaak kansen voor vernieuwing en groei. Onze relatie met God wordt sterker. Het maakt ons afhankelijker en we ontdekken nieuwe aspecten van Zijn karakter. Ook zullen we zelf sterker worden. We ontdekken dat we meer aankunnen dan we denken.

  ‘Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.’
  – Psalm 147:3 (NBV’21)
 4. Kijken naar Jezus 
  Jezus toonde ook Zijn gevoelens van verdriet4, boosheid5 en teleurstelling6, en ging moeilijke situaties niet uit de weg7. Het toppunt van pijn en nare gevoelens heeft Hij doorstaan op Golgotha, waar Hij ons lijden heeft gedragen en de dood overwon7. Hij dacht daarbij aan de vreugde die voor Hem lag (Hebreeën 12:2). Wij zullen nooit zo diep hoeven gaan als Hij, maar mogen wel van Hem leren hoe we omgaan met teleurstelling, tegenslagen en emoties die we als negatief ervaren.

Nare gevoelens, wat doe jíj ermee?

Ik wil je uitdagen om eens door de regen te lopen of te fietsen, terwijl je denkt aan de warme douche of droge kleding die thuis op je wacht. Of kies een andere oefening die je ervan bewust maakt dat je het kunt verdragen, als opstapje naar grotere dingen. Om te leren op een gezonde manier om te gaan met nare gevoelens die je nu misschien geneigd bent om te vermijden of te verdoven.

Laat het er maar zijn, wees maar eerlijk over wat er in je omgaat. Sta stil bij wie God is in deze momenten en kijk net als Jezus naar de vreugde die voor je ligt. God weet waar je doorheen gaat. Samen met Hem mag je overwinnen doordat je het aangaat, er doorheen gaat en er sterker uit zal komen.  

Aan de slag!

Lees aanvullend 1 Petrus 5: 7, 10. Dit zijn ook mooie teksten over het omgaan met nare gevoelens. En als je merkt dat je er zelf niet uitkomt, zoek dan pastorale of therapeutische hulp. 

Tekstverwijzingen: 

1 Psalm 46:2, 119:114, 91:4
Psalm. 94:19, Matteüs 5:4, 2 Korinthe 1:3-4
Psalm 42:12, Klaagliederen 3:24, Romeinen 12:12
4 Johannes 15:17
Lucas 19:41, Johannes 11:35
Marcus 7:1-23, Marcus 8:16-21
Matteüs 26:36-44, Jesaja 53, Johannes 19:16-30

Deel deze overdenking

 1. Roos schreef:

  Wat een geweldige en bemoedigende overdenking om deze dag te beginnen, dankjewel!

 2. Renée schreef:

  Amen! Prachtig en zó waar! Bedankt Marijke!

  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want U bent bij mij! ( Psalm 23)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap