Psalm 71: God kennen in je hele leven!

16

apr

Marije Brandwijk

Gisteren zagen we al iets over hoe bijzonder het is om God te kennen in je jeugd en bij het ouder worden. God wil in heel ons leven betrokken zijn en ons helpen. Vandaag het laatste gedeelte van deze mooie Psalm 71, waarin alles bij elkaar komt.

God kennen, je hele leven (Psalm 71:17-24)

Het laatste gedeelte begint met een belijdenis: de schrijver is er zeker van dat God hem ook in de ouderdom niet zal verlaten. Hij wil ook graag anderen blijven vertellen over wat God in zijn leven heeft gedaan (vers 18). Wat een aansporing ook voor ons, om ons hele leven dingen te delen met anderen en iets van Gods goedheid te laten zien. Wat voor impact kan dat op een leven hebben!

Het gedeelte laat zien dat God bij de jeugd van de psalmist is geweest. Dat hij ook moeite heeft gekend die God kennelijk in Zijn wijsheid, die wij niet kunnen begrijpen, heeft toegestaan in zijn leven. Het stopt niet bij die moeilijkheden; hij gelooft ook dat God bij zijn sterven zal zijn. 

Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte, want U hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan U gelijk? U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met Uw troost.
– Psalm 71:19-21 (HSV)

God loven je hele leven door

De hele psalm laat ons iemand zien die zijn hele leven zijn geloof en vertrouwen op God stelt. Hij blijft Hem altijd loven, wat er ook gebeurt. Ook als hij ouder wordt en krachten en gezondheid misschien afnemen. De laatste verzen zijn als het ware één grote lofgezang voor God, Die luistert naar de mensen die Hem aanroepen. We zien iemand die heel dicht bij God leeft, al vanaf jonge leeftijd, en het daarom ook durft om altijd bij Hem om hulp en bescherming te vragen. De man lijkt ook nog niet te stoppen met het loven van God; dat zal hij zijn hele leven blijven doen. 

Als ik zo oud mag worden zoals we hier in deze psalm lezen, dan teken ik daarvoor. Met zo´n vertrouwelijke band met de Vader en Hem zo mogen te leren kennen door het leven. Hem loven, je hele leven door. De woorden van Psalm 71 hebben mij nog meer doen beseffen hoe belangrijk en mooi het is als je je geloof al verdiept als je jong bent. Daar heb je heel je leven lang profijt van! Het laat mij ook zien dat God inderdaad heel je leven bij je wil zijn, elke dag opnieuw. Wat een genade!

Aan de slag!

Lees na de overdenkingen van afgelopen dagen eens Psalm 71 helemaal door. Zo zie je alle verschillende gedeeltes en dingen die steeds naar voren komen nog meer. Bid je het volgende gebed met me mee?

Dank U Vader, dat U vanaf het moment dat ik geboren ben tot het moment dat ik zal sterven altijd bij mij wilt zijn. Wilt U mijn relatie met U steeds meer verdiepen. Dat ik U mag leren kennen in de hoogtepunten, maar ook in de dieptepunten van mijn leven. Wilt U zo bij mij zijn als ik iedere dag een dag ouder wordt? Maak mijn hart bereid om anderen over U te blijven vertellen en U te loven tot ik mijn laatste adem uitblaas en dan U voor eeuwig zal kunnen loven en prijzen. Amen.

Bronnen: StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap