Psalm 38: een dringend gebed

29

jun

Yael Juch

Heb jij wel eens een dringend gebed op je hart? Een gebed die roept, schreeuwt, misschien wel gilt om antwoord. Een gebed vol woorden van verontwaardiging, pijn, onbegrip en teleurstelling naar God toe. In Psalm 38 windt de psalmist er geen doekjes om; hij stort zijn hart uit in zijn gebed. Een eerlijk, open en dringend gebed. Laat het je aansporen om op dezelfde wijze als de psalmist je te wenden tot God in gebed vandaag.

Een dringend gebed om te herinneren

In mijn Bijbel (NBV) staat boven de psalm het opschrift ‘een psalm van David, een dringend gebed’. In de HSV vertaling staat ‘om te doen gedenken’. Deze psalm is als een schreeuw om hulp in een benarde situatie. Een psalm dat als dringend gebed herinnert mag worden door mensen die dezelfde benarde situatie zitten. Maar ook een psalm om een benauwde situatie bij God dringend onder de aandacht te brengen. Je kunt de psalm in drie delen opdelen. In het eerste deel tot vers 11 wordt de narigheid (ziekte/ zonde) van de psalmist beschreven. In het tweede deel (vers 12-21) het effect dat deze narigheid heeft op het sociale leven van die persoon. En de psalm wordt afgesloten met een verzoek om verlossing (vers 22-23). Hieronder gaan we deze delen in dit gebed langs. Lees de psalm eerst eens voor jezelf door.

Schreeuw het uit

Een aantal woorden uit de psalm om de nare situatie van de psalmist te schetsen: niets gezonds, geen vrede, zware last, diep gebukt en zwart gehuld. Misschien zeggen deze woorden ook wel iets over jouw situatie of anders over een situatie die je naar het hart gaat. Durf jij dit dan zo rauw en puur bij God te brengen? Schreeuw jij het uit vanwege het bonken van je hart (Psalm 38: 9b). Of verstop je de drang om te schreeuwen vanuit je hart tijdens je gebed. Deze psalmist durft niks verborgen te houden, omdat hij weet dat voor God toch niks verborgen is.

Heere, al mijn verlangen ligt voor U open,
mijn zuchten is niet voor U verborgen.
– Psalm 38:10 (HSV)

Op God beroepen

De situatie van de psalmist doet veel met zijn sociale leven. Hij voelt zich alleen (vers 12). Ook lijkt het of zijn omgeving zijn benarde situatie alleen maar bevestigt (vers 13). Wat doet de psalmist? Hij geeft geen weerwoord aan de woorden uit zijn omgeving. Toch wijst hij de woorden ook niet af; ‘Ja, ik dreig te struikelen’ (vers 18). Maar vervolgens beroept hij zich op God en niet op de mensen om hem heen. Hij verwacht het antwoord van God. Wat hij extra kracht bijzet door het accent aigu op de U in vers 16.

Maar op U, Heere, hoop ik;
Ú zult verhoren, Heere, mijn God!
– Psalm 38:16 (HSV)

Heere mijn heil

De psalmist kiest ervoor om het goede te willen najagen, ook in de situatie waarin hij zit. Maar hij geeft aan het einde van zijn gebed aan dat hij dit niet zonder God kan. Valt het jou ook op dat het grootste gedeelte van dit dringende gebed in Psalm 38 gaat over het schetsen van de benaderde situatie? Hierin staat vooral het uitstorten van het hart naar God centraal. Blijkbaar is die ruimte bij God. Ruimte voor een puur, rauw gebed, waarin je uiteenzet wat je situatie is. Als je maar niet vergeet uiteindelijk je hoop op God te vestigen en dit ook uit te spreken. God is mijn heil!

Verlaat mij niet, Heere; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!
– Psalm 38:22, 23 (HSV)

Aan de slag!

  • Probeer eens in je gebed zo rauw en puur te zijn als de psalmist uit Psalm 38. Schets geen mooier beeld voor God. Hij kent jouw situatie al ten diepste. Open je hart en deel met God wat jou bezighoudt.
  • Luister het lied  God Van Heil (Psalm 68) – YouTube. Deze hoort eigenlijk bij Psalm 68, maar is een mooi vervolg op je dringende gebed. Om zo je vertrouwen in en hoop op God uit te spreken.

Deel deze overdenking

  1. AnoniemM schreef:

    “HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij”

    😔😔😔😔

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap