3 tips om een David te zijn voor jouw opvolger!

30

jun

Irene Poot

Hoe moeilijk kan het zijn om jouw harde werk over te dragen aan iemand anders, zeker als diegene alle eer krijgt voor het eindresultaat! Een hele menselijke reactie is dan om niet bepaald blij te zijn en ook zeker geen kennis te delen. Koning David komt ook in zo’n situatie met zijn opvolger. Maar hij doet 3 bijzondere dingen…

Koning David maakt plannen om een prachtige tempel te bouwen voor God waar eindelijk de ark kan staan. Helaas heeft God tegen hem gezegd dat hij niet de tempel mag bouwen. David heeft al te veel oorlog gevoerd en te veel bloed vergoten. Nee, Davids zoon Salomo is de uitverkorene om Gods tempel te bouwen. Dat zal wel een tegenslag zijn geweest voor David!

Maar gaat David boos in een hoekje zitten wachten tot de onervaren Salomo er een potje van maakt? Nee! Hij helpt Salomo op 3 manieren:

1. Voorbereidingen voor je opvolger

David zei bij zichzelf: Mijn zoon Salomo is nog jong en onervaren; en het huis dat voor de HEERE gebouwd moet worden, moet men buitengewoon groot maken, zodat zijn naam en luister in alle landen bekend wordt. Ik zal daarom voor hem een voorraad gereedmaken. Zo maakte David vóór zijn dood een grote hoeveelheid voorraad gereed.
– 1 Kronieken 22:5 (HSV)

David weet dat zijn zoon nog veel heeft te leren en dat het bouwen van een tempel moeilijk is. Dus hij besluit zijn zoon te helpen. Ook al zal David niet de eer voor de bouw krijgen, hij helpt Salomo om dat wel te doen. David treft alle voorbereidingen voor de bouw van de tempel, zodat Salomo al een mooie basis heeft om op verder te werken.

Toen gaf David zijn zoon Salomo een ontwerp van de voorhal en zijn gebouwen, zijn schatkamers, zijn boven vertrekken, zijn binnenste kamers, en van het vertrek voor het verzoendeksel; en een ontwerp van alles wat hem door de Geest voor ogen stond.
– 1 Kronieken 28:11-12a (HSV)

2. Steunen van je opvolger

Maar David laat het niet alleen bij de voorbereidingen voor de tempel. Nee, hij spreekt ook het volk van Israël toe om Salomo te helpen in zijn zware taak om de tempel te bouwen. Met resultaat:

Toen zat Salomo op de troon van de HEERE als koning in de plaats van zijn vader David, en hij was voorspoedig; en heel Israël luisterde naar hem. Alle bevelhebbers en helden en ook alle zonen van koning David gaven de hand, als teken dat zij onder koning Salomo trouw zouden zijn.
– 1 Kronieken 29:23-24 (HSV)

3. Zegenen van je opvolger

En nadat hij dit alles heeft gedaan zegent hij Salomo:

Vervolgens zei David tegen zijn zoon Salomo: Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de HEERE zult voltooid hebben.
– 1 Kronieken 28:20 (HSV)

David wist dat hij nooit de tempel zou bouwen. Maar toch doet hij er alles aan om Salomo te helpen om dit werk te kunnen doen. Hij treft voorbereidingen, hij zorgt dat het volk Salomo accepteert en hij zegent hem. Dankzij dit had Salomo een stevige basis om op verder te bouwen.

Hoe draag jij jouw werk over?

Misschien ga jij binnenkort wel je werk overdragen aan iemand anders en zie je hier best tegenop. Mogelijk gaat deze persoon dingen doen die jij niet zult doen. Hoe ga jij hier mee om? Saboteer je diegene, trek je je terug of ben je zoals David?

Hoe kan jij jouw werk zo goed mogelijk overdragen aan jouw opvolger? (1) Tref voorbereidingen, (2) zorg dat anderen hem of haar zullen accepteren en (3) zegen hen in het werk wat ze gaan doen. Op deze manier zal het voor jou ook makkelijker zijn om het los te laten.

Geef hen die sterke basis. Wees vandaag een David voor jouw Salomo!

Aan de slag!

  • Lees 1 Kronieken 28 en 29.
  • Bid voor/over jouw (toekomstige) opvolger Davids zegen:

Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk [voor de dienst van het huis van de HEERE] zult voltooid hebben.
– Deuteronomium 31:6

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap