Psalm 19 – God is goed voor ons, maar waarom eigenlijk? (deel 2)

27

sep

Iona van den Dries

Misschien heb je het al vaker gehoord: God is goed. Dit deel van zijn identiteit komt naar voren door de Bijbel heen. Het is één ding om te zeggen ‘God is goed’, maar je kunt je afvragen wat God zo goed maakt voor ons. Hoe kun je die goedheid begrijpen en concreet terugzien in je leven? Psalm 19 spreekt hierover in een prachtige opsomming van Gods goedheid voor de gelovige. Je kunt het stuk van vers 8-11 ook wel zien als wat God geeft aan de mens en vers 12-15 als de reactie van de psalmist. Zit er een eigenschap of geschenk tussen dat nieuw voor jou is?

Wat God geeft

De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.
– Psalm 19:8 (NBV)

God gaf zijn wet in het Oude Testament om zijn volk te leiden op goede paden op weg naar een eeuwig leven. Door de wet na te volgen, kunnen mensen leren leven zoals God dat heeft bedoeld. Als iemand zich in het Oude Testament niet had gehouden aan de wet en had gezondigd, konden er offers worden gebracht, waarmee het volk zich weer met God kon verzoenen. In het Nieuwe Testament is het ultieme offer gebracht door Jezus. De wet wordt daarmee niet aan de kant gezet, maar Jezus zegt dat Hij kwam om de wet te vervullen (Matteüs 5:17-20). Door Jezus’ offer en door de Heilige Geest kunnen wij vanuit Gods liefde leren leven, die de basis vormt van de wet (Matteüs 22:36-40).

De richtlijn van de HEER is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige.
– Psalm 19:8 (NBV)

Wanneer iemand je advies geeft over hoe je moet leven en je gelooft de persoon niet, zou je dan luisteren? Daarom is het belangrijk dat Gods richtlijnen betrouwbaar zijn, en daarmee: dat God betrouwbaar is. Ook zijn deze richtlijnen geen hogere wiskunde, maar wijsheid voor de eenvoudige. Ze bestaan om duidelijkheid te bieden, niet om mensen te verwarren. Jezus dankt zijn Vader ook dat de goede boodschap en zijn onderwijs geopenbaard wordt aan gewone mensen in plaats van grote wijzen (Matteüs 15:11-25; Lukas 10:21). Gods richtlijnen zijn bedoeld voor iedereen!

De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.  
– Psalm 19:9 (NBV)

Wat God en zijn Woord ook betrouwbaar maakt, is dat zijn bevelen duidelijk zijn. Ook dit voorkomt verwarring en in plaats daarvan kan het hart van de gelovige zich verheugen en weten: God is goed. Gods geboden zijn ook helder, wat je kunt lezen als doorzichtig, open en niet verhullend. Er schuilt geen dubbele agenda achter. Als licht voor de ogen geven ze inzicht, een raamwerk om doorheen te kijken in ons leven.

Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand voor altijd.
– Psalm 19:10 (NBV)

Het ontzag voor God in de gelovige is zuiver: het is niet nep of halfhartig. Wanneer iemand ontzag voor God heeft, is dat iets puurs, iets dieps. Door te leren over Wie God is en door ervaringen met God kan er een ontzag ontstaan in de gelovige dat niet zomaar wankelt, maar standhoudt voor altijd. Zelf zie ik het als een verstilling, een moment waarop je je diep kan verwonderen over Gods goedheid of hoe groot Hij werkelijk is. Het kan ook leiden tot uitbundige vreugde om te weten: God is goed en daar mag je bij horen als deel van zijn volk!

De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.
– Psalm 19:10 (NBV)

Door hun waarheid mogen we op de voorschriften vertrouwen en ze naleven, door hun rechtvaardigheid zijn ze goed in de ogen van God en mogen we door zijn ogen naar het leven kijken. Rechtvaardigheid en waarheid mogen zo ook worden uitgeleefd door gelovigen en anderen bereiken. Ook zijn ze begeerlijker dan goud en zoeter dan honing (19:11). Gods voorschriften zijn waardevoller en aangenamer dan deze schatten. Ze doen een mens goed op een manier die niets anders kan evenaren.

Maar hoe reageer je daarop?

In vers 12 reageert de psalmist op al deze goedheid. Hij zegt:

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

– Psalm 19: 12-13 (NBV)

Zo goed als God is en ons kent, kennen wij onszelf niet en kunnen we niet altijd zien wanneer we tegen Gods goedheid ingaan. In vers 14-15 bidt de psalmist ook om hulp hierin, dat hij niet hoogmoedig zal worden en bevrijd mag worden van zonde, dat zijn woorden en de overpeinzingen van zijn hart God mogen verheugen. Hij sluit af met HEER, mijn rots, mijn verlosser; hij erkent wie God voor hem is.

Gods goedheid kan een verlangen in ons teweegbrengen om naar Hem te luisteren en Hem blijdschap te brengen door het goede te doen. Belangrijk is dat we Gods liefde niet kunnen verdienen door goede dingen te doen. God had ons lief en Jezus gaf Zijn eigen leven toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8). Die liefde zit dieper dan daden, zoals de verloren zoon met liefde wordt onthaald wanneer hij teruggaat naar zijn vader (Lukas 15:20-24).

Dat betekent niet dat we God geen vreugde kunnen brengen. Als wij doen wat Hij van ons vraagt, als wij Zijn richtlijnen volgen en Hem vragen om hulp, kan dit God verheugen. We mogen ons laten inspireren. Je staat er misschien niet dagelijks bij stil (ik niet in ieder geval), maar in die relatie met God kunnen wij ook iets brengen. En niet omdat dit van ons wordt verwacht, maar omdat we Gods liefde willen beantwoorden.

Aan de slag!

God is goed en Hij wil ons leren het goede te doen. Denk door je dag heen na over hoe jij God blijdschap kan brengen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap