Psalm 19 – De veelzijdigheid van God

30

apr

Vivian Straver

Deze woorden komen op het digitale papier aan het eind van een dag, waarop ik de zon zag opkomen en weer zag ondergaan. Door de dag heen wisselden hagel- en donderwolken elkaar af met piepkleine zonnestraaltjes en grote blauwe wolkengaten. ‘Het weer’ staat erom bekend een oppervlakkig gespreksonderwerp te zijn, maar de luchten en afwisselingen van vandaag waren zó bizar mooi, dat het de meest diepzinnige gespreksonderwerpen opleverde! De mensen om me heen waren zo verbaasd over de schoonheid van de luchten, dat ze licht begonnen te twijfelen aan hun atheïstische wereldbeeld.  Voor ieder mens is er een eigen manier om God te ervaren: de één vindt God in muziek, de ander in stilte, de één vindt God in de Bijbel, en een ander weer in de natuur.  

David weet in Psalm 19 een ongewone combinatie te maken van zijn ervaring van God. Hij begint met een heel natuurlijke schets van de majesteit van God, maar halverwege Psalm 19 komt er een onverwachte wending naar de wijsheid van God die doorschemert in de wet. Twee godservaringen, kunnen die samengaan?  

God in de natuur 

Wie weet maak je een dezer dagen ook wel iets vergelijkbaars als de fantastische luchten waarover je hierboven kon lezen. Zo niet, beeld je dan eens de mooiste zonsondergang in: de lucht in allerlei tinten oranjerood, een enkel wolkje en een langzame overgang naar diepblauw. Of een wolkenlucht met ‘typisch’ Nederlandse wolken, als wollige plukken steekt het witgrijs af tegen het kraakheldere blauw.
Ik beeld me in dat David een dergelijke lucht voor ogen had toen hij in Psalm 19 de volgende verzen schreef:  

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door.  
Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.  
Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld.  
Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.  
En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;  
hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.  
Aan het ene einde van de hemel is zijn opgaan, zijn omloop is tot het ander einde;  
niets is verborgen voor zijn gloed.  
– Psalm 19: 1-7 (HSV) 

Deze verzen geven woorden aan een waarneming. De hemel, de lucht, komt zo indrukwekkend op David over, dat hij daar het werk van God in ziet. En niet alleen David, allen kunnen God daarin zien en verstaan, omdat er geen woorden voor nodig zijn. Paulus laat eveneens in zijn brief naar de Romeinen iets doorschemeren van zijn visie op God, namelijk dat God óveral in de natuur zichtbaar is.  

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
– Romeinen 1:20 (HSV) 

God in de Bijbel 

Het tweede deel van Psalm 19 slaat een compleet ander pad in! Van de zichtbaarheid van de majesteit van God gaat David ineens over naar de wet. Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat de ‘wet’ niet direct terugverwijst naar de Tien Geboden, maar dat het hier draait om het Heilige Woord van God, om de Bijbel. David lijkt groot voorstander te zijn van de wet, zo blijkt uit vers 11. Waar we de majesteit van God in de natuur vinden, vinden we hinten naar zijn wijsheid in de Bijbel.  

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; 
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.  
De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart;  
het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.  
De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand;  
de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.  
Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud; 
en zoeter dan honing, en honingzeem uit de raat.  
Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon.  
– Psalm 19: 8-12 (HSV)

Aan de slag! 

Een ouderwets onderscheid over de veelzijdigheid van God komt samen in de God uit de natuur en God uit de schriftuur. Soms lijkt het één beter te zijn dan het ander – maar geen van beide zijn alomvattend voor het karakter van God. Dat kunnen we als mensen simpelweg niet doorgronden, en gelukkig vraagt God dat ook niet van ons!  

Belangrijk is dat je durft te beseffen dat je God in béide kunt vinden. God ervaren gaat verder dan natuur, dan Bijbel – praat eens met een ander over waar hij/zij God het meest in ervaart. Daarmee geef ik je gelijk een uitdaging voor vandaag:  

  • Houd je ogen extra goed open wanneer je buiten komt: wat zie je van God terug?  
  • Duik alleen of met een vriendin de Bijbel in, en ga op zoek naar wijze woorden van God.  

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap