Psalm 121 – God onze Bewaarder

31

jan

Yael Juch

Je bent onderweg. Op weg naar huis. Je kijkt uit over de weg die voor je ligt. Er ligt nog een flinke tocht voor je. Machtig grote bergen zie je voor je liggen. En je weet: waar bergen zijn, zullen ook dalen zijn. Waar dalen zijn, zullen ook struikrovers zijn, gevaar zal op je weg liggen. De warmte van de zon op je kruin, hoe zul je tegen de hitte bestand zijn? Onzekerheid over het verloop maken dat angst en twijfel in je rugzak willen kruipen. Je roept het uit: ‘Vanwaar komt mijn hulp?’  Psalm 121 neemt je mee op een herkenbare tocht. Laat je bemoedigen om te vertrouwen op onze Bewaarder.

De Bewaarder

Je hoort veel definities van God: de Alpha en Omega, de schepper van het heelal, onze Vader. Je kunt vast zelf het lijstje verder aanvullen. Vandaag werd ik stilgezet door Psalm 121: God is onze bewaarder.
In andere (Engelstalige) vertalingen wordt er in deze psalm gesproken over: beschermer (HTB) en ‘the Lord, our keeper’ (AMP/KJV).

Wat komt er in jou op als je denkt aan bescherming? Misschien is je eerste gevoel wel negatief. Als je weinig bescherming hebt gekend, kan dit tegenstrijdige gevoelens geven.

Toch is dit de waarheid: God is onze bewaarder. In ‘bewaarder’ zit het woord ‘waarde’. Wanneer je iets van waarde vindt, wil je het beschermen. Beschermen tegen schade, onrecht of tegenslag. God ziet jouw waarde als Bewaarder en wil niets liever dan jou beschermen.
In ‘beschermen’ zit het woord ‘scherm’. Scherm doet denken aan veilige plek afgeschermd van de rest wat er niet toe doet en geen kans krijgt om schade aan te richten.

De Bewaarder: de schepper van hemel en aarde

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
– Psalm 121 (HSV)

Stop. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar buiten en kijk naar de lucht. De grond. De mensen. Dit heeft jouw Bewaarder gemaakt. Sta daar even bij stil. Deze God, deze Schepper, beschermt jou. Staat aan jouw kant. Staat klaar om jou te helpen.

De Bewaarder: Hij sluimert niet, dus ik wankel niet

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
– Psalm 121: 3-4 (HSV)

Met oneffen paden is struikelen een heel makkelijk gevaar. Het kan je zelfs een hele tijd stilzetten. Als je sluimert, niet oplet door vermoeidheid, zal de vijand om je heen in het voordeel zijn. God wil jouw ‘bodyguard‘ zijn. Jouw lijfwacht. Hij zal niet sluimeren of slapen. Hij blijft alert.

De Bewaarder: een schaduw aan mijn rechterhand

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.
– Psalm 121: 5-6 (HSV)

Deze psalm is een pelgrimslied. Wanneer de Israëlieten hun pelgrimstocht maakten, hadden ze te maken met alle omstandigheden in het Midden-Oosten. Dus ook de brandende zon, wat wel degelijk een gevaar is tijdens zo’n lange tocht. De schaduw is nodig om je tocht te kunnen overleven. God zal je dag én nacht terzijde staan. Altijd! Op welk tijdstip, in welk jaar of in welk seizoen; Hij is jouw Bewaarder.

De Bewaarder: het kwaad heeft geen kans

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
– Psalm 121:7 (HSV)

Zo’n tocht kan je ziel soms even tot schudden brengen. Heb je wel de goede weg ingeslagen? Wordt het soms toch spannend door de omstandigheden? Of dat wat in het vooruitzicht ligt, is vaak onbekend. Maar jouw beeld ervan kan je tegen de borst stuiten. Onderweg kom je angst en twijfel tegen. Laatst las ik in het bekende boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy (2019):

‘Wat is daarginds?’ ‘Da’s de wildernis,’ zei de mol. ‘Wees er niet bang voor.’
Stel je toch voor hoe wij zouden zijn als we minder bang waren.

Stel je voor dat we minder bang waren voor wat komen gaat. Minder bang voor wat er in het verschiet ligt. Of we er al wel een idee of geen idee van hebben.

De Bewaarder: op elk moment present

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
Van nu tot aan in eeuwigheid.
– Psalm 121:8 (HSV)

Wat betekent uw uitgaan en ingaan? Ik heb als kind dit vers in deze psalm vaak begrepen als: God bewaakt je ‘uitgang en je ingang’, waarschijnlijk een grapje dat iemand ooit maakte.
Terug naar de eigenlijke betekenis van deze tekst. Je ‘uitgaan’ betekent dat God je bewaart als je naar je werk gaat, zoals de mensen de deur uit gingen om hun land te bewerken. God bewaart je ook wanneer je weer je huis ingaat.
Of je nu aan het begin of het eind van de dag staat, God is erbij. Tot in alle eeuwigheid. Er zit geen houdbaarheidsduur aan Gods aanwezigheid. Hij is er. Verliest niet zijn geduld en gaat er niet vandoor. Hij is er. Altijd. Waar je ook gaat.

Heb vertrouwen in God: je Bewaarder

Zegt deze psalm dat je nooit struikelt, overvallen wordt door onrecht of door de omstandigheden? Dat denk ik niet. Het bemoedigt om nooit je vertrouwen te verliezen in Gods aanwezigheid. God laat je nooit alleen, op geen enkele tocht. Hij wil je altijd beschermen. Je bewaren tot in eeuwigheid. Want in Hem ben je al behouden.  Tot in alle eeuwigheid.

Aan de slag!

1. Waar zoek jij om hulp?
2. Schrijf op wat ‘God is mijn Bewaarder (Beschermer)’ voor jou betekent. Vind je het lastig om dit te geloven? Om op hem te vertrouwen? Breng het in gebed.
3. Luister dit lied: Lucy Grimble | Keeper | Lyric video – YouTube

Bronnen
Naar: Mackesy, Charlie. (2019). De jongen, de mol, de vos en het paard.
(The boy, the mole, the fox and the horse). (Arthur Japin, vert.). Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers. 

Deel deze overdenking

  1. Henk Koster schreef:

    Geachte heer, mevrouw,

    Deze psalmen horen bij de vastenliederen.
    Het meest waarschijnlijke is dat het over voeding gaat. De voeding die u eet (ingaan) door God gegeven geeft leven en en wat er uitgaat (uw uitwerpselen) wordt humus en zorgt daarmee ook voor nieuw leven. Homo – humus – humanitas, drie bepalende woorden met dezelfde oorsprong. Het parfum van humus is heiliger en dichter bij God dan de geur van wierook. De geur van humus is de geur van God, de geur van de verrijzenis, de geur van de onsterfelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap