Proef en zie dat God goed is

28

nov

Anne-Saar Kunz

Ik weet het niet meer. De bron voor mijn ideeën lijkt leeg. Ik heb geen inspiratie. Maar de deadline nadert. De blog voor Zij Lacht moet worden ingeleverd. Ik heb nog maar een paar dagen. En nu? Ik lees in mijn Bijbel en ik bid of God mij woorden wil geven. Ik kan het niet, God, maar U wel. Godzijdank. Ik open mijn Bijbel en begin te lezen. In de Psalmen, in Ruth, in 1 Petrus en weer terug naar de Psalmen. Ik lees in psalm 34 David zijn verhaal en stop even bij vers 9. Want dit, dit had ik nodig. Niet continu blijven rennen, van afspraak naar afspraak. Even stil zijn. En niet alleen vandaag, maar elke dag opnieuw. Daar, op mijn kamertje in Spanje, leert God mij op een zaterdagmorgen een zin. Het is alsof Hij tegen mij zegt: Rustig maar, proef en zie dat Ik goed ben.

Laten we voordat we verder gaan eerst een stukje van deze prachtige psalm lezen.

“Een psalm van David; toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij ervandoor ging. Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. Proef en zie dat HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”
(Psalm 34: 1-9, HSV)

In dit lied beschrijft David een benauwde situatie. David slaat op de vlucht voor Koning Saul. Hij komt terecht bij Abimelech, de koning van de stad Gat en tegelijkertijd zijn vijand. Uit deze Psalm en uit 1 Samuel 21 – waar deze situatie beschreven wordt – blijkt dat David erg bang is voor deze koning. “David werd zeer bevreesd voor de koning van Gath.” (1 Samuel 21: 13, HSV).
David beseft dat hij het niet alleen kan en geeft in de Psalm ook God de eer voor zijn redding. God heeft hem geholpen om te ontsnappen aan de koning van Gath. “Ik heb de Heere gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.” (Psalm 34: 5, HSV)
In vers 7 herhaalt David dit nog een keer. David laat in dit vers zien hoe hij zijn verlossing heeft beleefd. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.” (Psalm 34: 7, HSV).
Deze verzen kan je zien als een soort getuigenis van David. Hij belijdt dat hij een ellendige is (vers 7)  en kijkt uit naar de HEERE.

Hij eindigt zijn getuigenis met een oproep aan ons allemaal:
“Proef en zie dat de HEERE goed is.”
(Psalm 34: 9, HSV)

David gebruikt hier de werkwoorden proeven en zien en nodigt uit tot actie. We moeten aan de slag. Niet uit eigen kracht, maar we mogen ons stil verwonderen over zijn goedheid. Want – gaat de bijbeltekst verder – zeer gelukkig ben je als je tot Hem de toevlucht neemt.

Gods vingerafdrukken

Ik las eens een boek van Karin Kingsbury en in haar nawoord schreef ze het volgende: “Het is mijn gebed dat je meer oog krijgt voor Gods vingerafdrukken in je leven. Zijn stem in je verhaal.” Het trof mij. Hoe vaak rende ik niet het leven door? Om ’s avonds doodmoe in slaap te vallen en om dan de volgende morgen gewoon weer hetzelfde te doen? Wanneer neem ik de tijd om aan Zijn voeten te zitten? Om bij Hem te zijn, de Maker van dit leven? Om te beseffen, om te proeven, om te zien dat God goed is. Om de vingerafdrukken die Hij achterlaat in mijn verhaal op te merken. Hebben wij nog oog voor Gods werk in ons leven?

Aan de slag!

Ik zou je willen oproepen om ergens vandaag tijd te maken om aan de voeten van God te zitten. Doe alles wat jouw aandacht vraagt weg en wees alleen met Hem. Hij is het die jou schiep, Hij stierf voor jou en Hij is het die je leven leidt. Word stil en verwonder je over Gods werk in je leven. Probeer oog te krijgen voor de (kleine) vingerafdrukken van God in je verhaal. Proef en zie dat God goed is.

En bid daarna mee:

Lieve Vader in de Hemel. U bent mijn Koning, U bent mijn God en U bent degene die mij leidt. Ik wil zo vaak zelf de controle over mijn leven hebben. Maar U leert mij om in afhankelijkheid van U te leven. U zegt: Kom naar Mij toe als je moe bent en belast, want Ik zal je rust geven. In deze wereld is alles vaak zo vluchtig. Leer mij rustig te worden aan U voeten. Hier ben ik Heere, met heel mijn leven.  

(Vul hier zelf in wat je vandaag tegen God wil zeggen.)

En sluit af met het volgende gebed: 

Mag ik proeven en zien dat u goed bent. Leer mij dat niet alles groots hoeft te zijn maar laat mij oog krijgen voor Uw vingerafdrukken. Opdat ik mij meer en meer mag gaan verwonderen over Uw werk in mijn leven. Aan U komt toe alle eer en alle aanbidding. U zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. In Jezus Naam. Amen.

Deel deze overdenking

 1. Bep schreef:

  Amen! Zo is het Anne-Saar!
  Goed om daar regelmatig bij stil te staan.
  Vaak dienen we in ons gebed ons verlanglijstje in, maar we hebbben zoveel te danken , juist voor al die vingerafdrukken. Als je die goed opmerkt, zie je hoe God ons leven in Zijn handen houdt. Gezegend dag allemaal.

 2. Alien Post schreef:

  Mooi Anne Saar dankje Psalm 34 is inderdaad een prachtige psalm. Welzalig de man (vrouw) die tot Hem de toevlucht neemt. God is goed.

 3. Kim schreef:

  Amen. Zoveel dank :’)

 4. Judith schreef:

  Dank je Anne saar. Mooi dat je ons hieraan herinnert ,dat we als mens tijd moeten maken voor een relatie met de almachtige god die hemel en aarde geschapen heeft en ons elke dag weer het licht laat zien. Moge God jou zeggenen door ons hieraan te herinneren.
  AMEN!

 5. Ben Essel schreef:

  Amen God allemachtig. Hij is altijd op tijd aanwezig ons te redden.

 6. Theunis schreef:

  Veracht de dag dat kleine dingen niet want dat zijn de fundamenten in ons leven,waar God in Chritus op wil houden.
  Zacharia 4:10.

 7. Sharitsa schreef:

  Wat is het heerlijk om te proeven van God goedheid en liefde. Ik heb geen woorden om het te beschrijven.

 8. Anita moerings schreef:

  Smaak en ziet dat de
  HEERE JESJOEA EN
  JAWHEH ISRAËLS
  Bovenalles
  WONDERBAARLIJK
  GOED IS!!!
  👑🔯🇮🇱🎶💐🙌📖🌍🗣👰‍♂️🥰😇🌞

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap