Pleitbezorger, geest van de waarheid en getuige – Wat weet jij over de heilige Geest?

08

dec

Iona van den Dries

Op de avond dat Jezus gekruisigd zou worden, sprak Hij met zijn leerlingen over wat er zou komen. Ze begrepen nog niet wat er moest gebeuren en bleven Hem vragen stellen, die Hij beantwoordde. Eén van de meest hoopvolle dingen die Hij hen vertelde, is dat de pleitbezorger zou komen, ook wel de Geest van de waarheid genoemd. Velen kennen Hem als de heilige Geest. Vandaag wil ik met je stilstaan bij Jezus’ woorden over de heilige Geest, waarom Hij naar ons gezonden is en hoe wij mogen leven met en door de heilige Geest. Aan de hand van gedeelten uit Johannes 14 tot en met 16, kijken we naar de heilige Geest als pleitbezorger, helper, Geest van de waarheid en getuige.

Pleitbezorger en helper

Jezus wist wat Hem te wachten stond en bereidde zijn leerlingen voor op een tijd waarin Hij niet in hun midden zou zijn. Dit deed Hij met een hoopvolle boodschap:

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal  mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
– Johannes 14:15-19 (NBV)

In andere vertalingen staat voor ‘pleitbezorger’ ook wel ‘Trooster’ (HSV) of ‘Helper’ (HTB). Het Griekse woord dat hier staat is paraklētos (παράϰλητος) en heeft inderdaad verschillende connotaties. Het gaat om iemand die raad geeft, troost en hulp biedt en die pleit voor iemand anders (denk hierbij aan een advocaat in een rechtszaak bijvoorbeeld). Opvallend is dat er staat dat Jezus om een andere pleitbezorger vraagt. Jezus is namelijk zelf al een pleitbezorger voor ons! Ook laat Jezus zijn leerlingen niet als wezen achter, maar zij zullen Hem zien. Wanneer ook zij de heilige Geest kennen, zullen ze daardoor verbonden zijn met Jezus, ook als Hij niet fysiek in hun midden aanwezig is.

Geest van de waarheid

Een andere benaming die Jezus gebruikt voor de heilige Geest is Geest van de waarheid. Na het gedeelte dat we net hebben gelezen, staat dat de leerlingen met de heilige Geest

[…] zullen begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
– Johannes 14:20 (NBV)

Misschien ben je al bekend met de drie-eenheid of het idee dat de heilige Geest in de gelovige woont. Voor de leerlingen was het zeker nieuw! Eerder in de Bijbel rust de Geest wel op mensen, maar Hij woont niet bij ze. Zodra de leerlingen de heilige Geest ontvangen, zullen ze dit wel begrijpen en daarmee begrijpen Wie Jezus is, namelijk de Messias en de Zoon van God.

Later zegt Jezus meer over de Geest:

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.
– Johannes 16:13-15 (NBV)

De Geest komt om de leerlingen de volle waarheid te vertellen. Wat is die volle waarheid precies? We kunnen dit lezen als de waarheid waar Jezus eerder over spreekt, over zijn relatie met de Vader, zijn identiteit als Messias en Gods reddingsplan voor de wereld. De heilige Geest zal ze zo de fundamentele boodschap van het evangelie helpen inzien, van waaruit zij kunnen leven als Jezus’ volgelingen.

Getuige

Als laatste wil ik met je kijken naar Johannes 15:26-27: de heilige Geest als getuige.

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.
– Johannes 15:26-27 (NBV)

Niet voor niets had Jezus zijn leerlingen uitgekozen. Zij zouden getuigen van Wie Hij is. En de heilige Geest zou ze daarmee helpen! Als Helper en Getuige zou Hij hen bijstaan in hun roeping. Als Geest van de waarheid zou Hij hen inzicht geven in Wie Jezus is en de boodschap van het evangelie. Als Pleitbezorger verbindt de heilige Geest de gelovigen met Jezus en de Vader. Jezus stuurde ons precies Wie we nodig hebben.

Aan de slag!

De heilige Geest wil hetzelfde voor jou doen als Hij voor Jezus’ eerste leerlingen deed. Waar heb jij zijn hulp nodig vandaag?

  • Een pleitbezorger die jou met God verbindt
  • De Geest van de waarheid die inzicht geeft
  • Als getuige van Jezus

Voel je vrij om Hem te betrekken bij je dag en dank Hem voor zijn hulp. Als je niet weet wat je wilt vragen, bedank Hem dan voor het feit dat Hij bij je is en voor je klaarstaat.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap