Hoe wil Jezus dat we omgaan met de kinderen?

09

dec

Yael Juch

Jij die iedere keer weer oog hebt voor die kleine èn grote. Jij die tijd maakt om te zeggen ‘God houdt van jou’. Jij die regelmatig uit volle borst zingt ‘Je bent bijzonder’. Jij die een bijbelverhaal tot leven laat komen. Jij die haar twee handjes vastpakt en bemoediging spreekt. Jij die hem leert bidden tot zijn Vader. Jij die samen met hen met heel je lichaam God prijst. Jij die de aandacht neemt voor haar vragen over de hemel. Jij die zegt dat leeftijd geen rol speelt in de toegang tot Gods liefde. Jij die toevallig langs een kind loopt en stopt voor een high five.

Deze ode is voor alle vrouwen die met Gods kinderen werken; klein, maar ook groot. We zijn immers allemaal kinderen van God en hebben allemaal met elkaar te maken. Dus kinderwerker of niet, deze overdenking is voor jou. Jij kunt van waarde zijn voor de kinderen om jou heen. Lees in deze overdenking hoe jij antwoord kunt geven op Jezus’ woorden. Geef antwoord op de drie vragen om wat verder na te denken over de rol die je kunt spelen in het leven van kinderen.

Laat alle kinderen tot mij komen

En ze brachten de kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar Ik zeg u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind zal het beslist niet binnengaan.
– Markus 10:13-15 (HSV)

De discipelen dachten dat Jezus wel wat beters te doen had dan met de kinderen rondhangen. Maar dit raakte Jezus. Voor Jezus zijn alle mensen groot en klein welkom om dichterbij te komen en meer van zijn liefde te ervaren. Hij neemt deze kinderen, die eigenlijk in de ogen van de discipelen geen plek hebben dichtbij Jezus, zelfs als voorbeeld.

Ontvang jij ieder kind van God net zo openhartig als Jezus dat doet?

Leer van een kind

We verlangen allemaal naar meer van God. Meer van Gods koninkrijk, de plek waar God zijn werk kan gaan. Wij kunnen dan ook veel van kinderen leren. Ik als kleuterjuf kan je in ieder geval meegeven dat kinderen open, nieuwsgierig, zintuigelijk, verwonderend en liefdevol zijn. Ze geven datgene wat voor hen belangrijk is alle aandacht en diegene die ze lief vinden al hun liefde. Dit zit er in principe van nature in. Deze aspecten zijn voor ons als volwassenen soms lastiger. Toch zijn er ook volwassenen om ons heen die dit principe al beter toepassen.  Jezus leert ons te leren van kinderen.

Sta jij open om te leren van de kinderen om je heen?

Omarmen, handen opleggen en zegenen

 En hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.
– Markus 1:16 (HSV)

Wat doet Jezus met de kinderen? Soms is het erg lastig om te bepalen waar je moet beginnen bij iemand om hen meer te leren over het geloof. Laten we kijken wat Jezus met de kinderen in dit bijbelgedeelte doet. Ten eerste omarmt hij hen. Een omarming is een teken van liefde. Jezus laat zo merken dat de kinderen welkom bij hem zijn en zelfs heel dichtbij mogen komen. Het tweede wat Jezus doet, is hen de handen opleggen en hen zegenen. Hij geeft de kinderen vervolgens het beste van wat hij hen kan geven en dat is de zegen van zijn Vader. De Vader die de kinderen door en door kent en weet wat ze nodig hebben.

Herken jij deze twee handelingen ‘omarmen en zegenen’ van Jezus terug in jouw contact met kinderen (en volwassenen)?

Een bemoediging

Een tweede voorbeeld waarin Jezus de kinderen als voorbeeld neemt om de discipelen iets te leren is het volgende.

Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. En Hij ging zitten riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En hij nam een kind zette het in hun midden en omarmde het en Hij zei tegen hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.
– Markus 9:34-37 (HSV)

De discipelen wilden weten wie in de toekomst een belangrijke rol zou hebben in het Koninkrijk waar Jezus de koning zou zijn. Een kind heeft nog geen positie of waardigheid. Jezus geeft aan dat de waarde die je in de maatschappij misschien hebt, niet van toepassing is bij God. Jezus wil dat de mensen ieder ander ontvangen alsof ze hem zelf ontvangen. Wanneer je dit doet, kom je niet alleen dicht bij de ander, maar ook dichterbij God.

Allemaal Gods kinderen klein èn groot

Je hebt misschien wel gemerkt dat ik het aspect kinderen breder trek. We zijn immers allemaal – groot en klein – Gods kinderen. We zijn het allemaal waard om zo ontvangen te worden door een ander, zoals Jezus deze kinderen ontvangt. Voor God zijn wij allemaal even belangrijk. Wanneer jij dit tegen een ander zegt of laat merken, dan ben je tegelijk bezig met het groeien in je relatie met Jezus.

Aan de slag!

  1. Wie heeft er in jouw leven als Gods kind geïnvesteerd? Stuur diegene een ode, door hem of haar te bedanken in je eigen woorden. Dank ook God voor deze mensen in je leven.
  2. Op welke plek ontvang jij Gods kinderen (groot of klein)? Wat neem jij mee uit deze overdenking?

Deel deze overdenking

  1. peta schreef:

    Dag,..wat betekent de passage precies…een kind tot zonde verleiden en dat die persoon dan een molensteen omkring etc… veel kinderen worden voor de tv gezet…?! Heb ik ook gedaan tijdens eten koken om concentratie te hebben bij het koken…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap