Petrus’ verloochening: is er altijd vergeving mogelijk?

05

mei

Mandy

Heb je wel eens iemand ontzettend teleurgesteld of ben jij ooit de teleurgestelde geweest? Hoe spijtig ook, de kans is groot dat een van die twee situaties je bekend voorkomt. Vandaag lezen we over zo’n soort situatie in de Bijbel: de verloochening van Petrus.

Ken je het verhaal? Het staat in alle vier evangeliën, maar er is één versie in het bijzonder die ik vandaag wil uitlichten.

Zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand. Toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij Hem, want hij is ook een Galileeër. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. Petrus ging naar buiten en huilde bitter.
– Lukas 22:54-62 (HSV)

Petrus’ verloochening: Jezus kijkt hem aan

Voorafgaand aan dit verhaal heeft Jezus Petrus verteld dat dit zou gebeuren. Op dat moment ontkende Petrus het volledig. ‘Nee Heer, dat zal nooit gebeuren!’ Het idee alleen al. Petrus zegt zelfs dat hij bereid is met Jezus te sterven. Maar als puntje bij paaltje komt, krijgt Jezus natuurlijk gelijk. Het maakt pijnlijk duidelijk dat Jezus er op het einde toch echt alleen voor staat.

Er is één zinnetje dat dit verhaal hartverscheurend maakt. De haan heeft gekraaid. ‘En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan.’ Dit moment. De wetenschap van Petrus’ verloochening weegt al zwaar op hem, maar dat Degene die hij verloochent heeft hem vervolgens aankijkt…

Als je ooit iemand hebt teleurgesteld, dan weet je enigszins hoe dit voelt. Het door de grond willen zakken, het niet goed kunnen praten wat je gedaan hebt, het schuldgevoel. Het kan ondragelijk zwaar voelen. Hoe maak je dit ooit weer goed?

Petrus mag zijn verloochening terugnemen

In het Johannes-evangelie lezen we dat het hier gelukkig niet bij blijft. Na Zijn opstanding en net voordat Hij naar de hemel gaat, stelt Jezus Petrus drie keer eenzelfde soort vraag, die neerkomt op: houd jij van Mij? Alsof Hij die drie vragen tegenover Petrus’ drievoudige verloochening wil zetten en hem daarmee laat bevestigen dat Petrus écht voor Jezus gaat. Alsof Petrus zijn eerdere woorden mag terugnemen. Hij krijgt een tweede kans.

Of we ons nu in Petrus of Jezus herkennen wat betreft het teleurgesteld zijn, we mogen weten dat vergeving mogelijk is. Misschien niet altijd van de persoon die we pijn hebben gedaan, maar wel van onze Vader in de hemel. Jezus maakt hier duidelijk dat er áltijd een weg terug is.

Aan de slag!

Welke situatie wil jij aan God voorleggen? Welke woorden zou je willen terugnemen? Spreek ze naar Hem uit en weet dat, wanneer je berouw hebt, er vergeving voor je is.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap