Jezus stelt je een belangrijke vraag, wat is jouw antwoord?

04

mei

Arjannàh Azodi Deylami

Stel je eens voor: het moment waarop jouw geest je lichaam verlaat en je oog in oog komt te staan met Jezus. Hij onthaalt je hartelijk en zegt: Welkom thuis! Jezus stelt je liefdevol de volgende vraag:Wat heb jij met je leven gedaan om Mij te laten zien?“

Jezus stelt een essentiële vraag 

Zojuist heb ik het boek “Stel je de hemel eens voor” van John Bruke dichtgeslagen. De afgelopen twee weken heb ik dagelijks dit boek gelezen en de bovenstaande vraag bleef in mijn hoofd en hart hangen, ter overdenking. We zijn vaak zo druk bezig met ons eigen leven, zo volledig opgaand in alles wat we ‘te doen hebben’, dat we niet vaak genoeg stil staan bij essentiële vragen, zoals deze. 

Het belangrijkste voor God staat geschreven in de Bijbel: 

Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
– Lukas 10:27 (HSV)

Waar richt ik mijn focus op? 

Deze vraag overdenkend besef ik dat ik vaak zo in mijn eigen kleine wereldje zit. Bezig met alle dingen die ik ‘moet doen’ van en voor mijzelf, mijn werk, mijn huishouden, etc. Maar ook de dagelijkse dingetjes waar ik mij als vanzelf zorgen om maak, waardoor ik mijn omgeving steeds meer vergeet. 

Jezus stelt een vraag aan jou

God geeft ons mensen om ons heen, om lief te hebben: onze directe omgeving. In elke mogelijke relatievorm; dus ook alle mensen die op ons pad komen. Of mensen nu voor slechts één moment in de supermarkt in ons leven zijn, of voor een heel leven zoals ons kind en alles daartussenin. Bij al deze naasten hebben we telkens de kans om te doen wat God van ons vraagt: liefhebben. 

Hoe vaak laten we deze kansen liggen? Hoe vaak hebben we geen tijd, geen energie, geen geduld, geen zin, geen ruimte, geen oog, geen belang voor de ander? De kleine, ogenschijnlijke onbelangrijke attente gebaren die we zo af en toe maken, kunnen wel eens veel meer waarde hebben dan dat wij er zelf aan geven. Alles wat we doen voor de ander, doen we voor God en het mooie is: het zit hem al in iets heel kleins, zoals glimlachen en groeten naar de voorbijganger op straat. 

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
– Mattheüs 25:40 (HSV)

Het is belangrijk… 

Alles heeft betekenis: de gedachten die we hebben, de woorden die we spreken, keuzes die we maken, handelingen die we uitvoeren, het motief dat we gebruiken. En het werkt door tot in de eeuwigheid. 

Alleen door geloof zijn wij zalig geworden, dat is Gods geschenk aan ons: ‘Want door genade bent u gered door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God’ (Efeziërs 2:8, HSV). Maar onze daden doen er zeker toe, onze daden -uitingen van liefde- zijn namelijk de vruchten van ons geloof:

Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo ook is het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
– Jakobus 2:16-17 (HSV)

Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. (..)
– Openbaringen 20:12-13 (HSV) 

Wanneer ik thuiskom, wil ik Jezus in Zijn ogen kunnen aankijken en een liefdevol antwoord kunnen geven: niet om de daden zelf, maar omdat ik Hem liefheb, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad.

Aan de slag!

Lees Jakobus 2 ter overdenking.

  • Denk na over de vraag die Jezus stelt: wat heb jij met je leven gedaan om Mij te laten zien? 
  • Bedenk een liefdevolle handeling en doe/geef dat vandaag aan iemand in je omgeving!

Deel deze overdenking

  1. Martina schreef:

    Heel mooi, goed om weer eens bij stil te staan wat Zijn opdracht was/is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap