Paulus over geworteld en gefundeerd zijn in Jezus’ liefde

13

okt

Nathanja

Bij sommige passages in de Bijbel valt je mond open van verbazing. Voor mij is dat het geval bij Efeze hoofdstuk 3. Wat een rijkdom is hier verpakt in een paar verzen! Zoveel rijkdom, dat het bijna niet te bevatten is. Wortels en fundamenten? Ik neem je graag vers voor vers mee door een bijzonder stukje tekst van Paulus, aan de kerk in Efeze.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
– Efeze 3:14-20 (HSV)

Onderwerping en eerbied

Paulus begint met ‘om deze reden’. Hij duidt hier op het feit dat het zijn missie is om te verkondigen dat het Evangelie niet alleen goed nieuws is voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Dat is de reden dat hij dit prachtige gebed ook kan uitspreken voor de heidenen in Efeze. Paulus buigt zijn knieën; een teken van onderwerping en eerbied aan God.

In onze tijd komt dat knielen niet zo vaak meer voor, maar in de tijd van de Bijbel lezen we het regelmatig! Maria knielde aan de voeten van Jezus. Daniël knielde op zijn kamer. Maar ook Paulus knielt in gebed. Jezelf letterlijk klein maken voor God; ik vind het een mooi beeld. Jij ook?

De gesterkte innerlijke mens

Paulus bidt dat de gemeente gesterkt mag worden in de innerlijke mens met Zijn Geest, gegeven naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid. In andere woorden: hij bidt dat God Zijn Heilige Geest in overvloed uitstort over de mensen.

Kun je het je voorstellen? Dat je de Geest ontvangt, naar de rijkdom van de heerlijkheid van God? Dat klinkt mij niet in de oren als ‘net genoeg’ kracht; dat klinkt als meer kracht dan je jezelf kan voorstellen! En het gevolg van die kracht? Dat je mag geloven in Christus en dat Hij in jouw hart komt wonen. Het is door Zijn Geest dat wij de openbaring hebben gekregen over Jezus. Wat een genade!

Ik dank God regelmatig voor de genade dat ik, een gewoon 24-jarig meisje uit Apeldoorn, de Schepper van hemel en aarde persoonlijk mag kennen. Daar buig ik mijn knieën voor! 

Geworteld en gefundeerd

Vervolgens lezen we dat wij in liefde geworteld en gefundeerd mogen zijn. Enerzijds is dit een gevolg van het feit dat Christus in onze hart is komen wonen; anderzijds is het een houding die ervoor kan zorgen dat we, samen met de andere gelovigen, mogen gaan begrijpen hoe groot die liefde van Jezus is. Hoe staat het met de grond van jouw hart? Wat is jouw fundament? 

Dus, wat zegt Paulus nou precies in deze verzen? Misschien kunnen we het zo samenvatten:

Wanneer wij onze knieën buigen voor de Vader, kunnen we vragen dat onze innerlijke mens overvloedig gesterkt mag worden door Zijn Geest. En wanneer we Zijn Geest hebben ontvangen, mogen we weten dat de volheid van God, in Jezus, in ons hart is komen wonen. We mogen onze wortels schieten in Zijn liefde. Wat er vervolgens opkomt uit deze wortels, komt voort uit een leven gegrond in Hem en zal een getuige zijn van hoe breed, lang, diep en hoog die liefde van Christus daadwerkelijk is.  

Aan de slag!

Hoe hard ik ook mijn best kan doen om dit stukje tekst voor je uit te pakken, het is de Geest die ons helpt het Woord te begrijpen. Ik daag je vanmorgen dan ook uit om deze nederige houding aan te nemen en te knielen voor God. Lees deze tekst misschien nog eens door en vraag of God je iets nieuws wil laten zien door deze verzen. Iets wat je de rest van de dag met je mee mag nemen. 

Bron: Online studiebijbel

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap