Pasen: Jezus baande de weg, waardoor jij bent gered!

13

apr

Ramona Muilwijk

“Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf Hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten.”  
– Matteüs 27: 50-51 (NBV) 

Het is Pasen geworden: de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! 

Kippenvel krijg ik ervan, iedere keer weer wanneer ik het hele verhaal lees over Jezus’ kruisiging en opstanding uit de dood. Een verhaal dat nooit verveelt, een verhaal dat iedere keer weer verbaast. Dat ene moment veranderde alles. Een gebeurtenis die alles op zijn kop zette. 

Hoe zou het zijn geweest voor degenen die erbij waren op het moment dat Jezus stierf? Ontzagwekkend lijkt mij! De aarde die beeft en rotsen die splijten. Graven die opengaan en de lichamen van veel gestorven heiligen die voor je ogen tot leven gewekt worden (Matteüs 27: 51-52). Het moet voor de omstanders niet te bevatten zijn geweest wat er gebeurde. Maar dat was niet het enige wat er gebeurde. In bovenstaand gedeelte uit Matteüs kunnen we lezen dat toen Jezus stierf het voorhangsel van boven tot onder in tweeën scheurde. Wat is het voorhangsel precies en wat houdt het in dat het scheurde? Laten we even terugbladeren naar het Oude Testament en wel naar het boek Exodus.  

God verlangt naar intimiteit

In Exodus lezen we over het volk Israël dat onderdrukt wordt door de Egyptenaren. God ziet hoe zwaar de Israëlieten het hebben en roept Mozes als leider om Israël te bevrijden uit de hand van Farao. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn en daar roept God Mozes op om een heiligdom te maken voor Hem.

God verlangt er naar onder de mensen te wonen, net zoals dat in het begin van de schepping het geval was in de hof van Eden waar de mens wandelde met God. Door de zondeval (het eten van de vrucht) was dit plan verstoord maar God verlangde er opnieuw naar om in die intimiteit met de mens te leven. En daarom droeg God Mozes op een tent te maken (de tabernakel) waar Hij onder de mensen kon wonen. De tabernakel bestond uit twee delen: het heilige en het heilige der heiligen, en rondom de tabernakel was de voorhof, een omheining van linnen.  

De Grote Verzoendag 

De voorhof was een plaats waar de Israëlieten brandoffers brachten voor hun zonden. Het was overigens ook de enige plaats van de tabernakel waar het gewone volk mocht komen. Wanneer je de tabernakel binnenging kwam je in ‘het heilige’. Het heilige mocht alleen betreden worden door de dienstdoende priester(s), hier stond de lampenstandaard, het reukofferaltaar en de tafel met de toonbroden. Daarna kwam je in het heilige der heiligen, dit was de plaats waar alleen de hogepriester één keer per jaar mocht komen op de Grote Verzoendag. De hogepriester voltrok op die dag de verzoeningsrite om verzoening te bewerken voor al de zonden van de Israëlieten. Het Heilige der Heiligen was dé plaats waar God aanwezig was en alleen de hogepriester mocht die ruimte één keer per jaar betreden. Deed hij dit op een ander moment, dan zou hij sterven.  

Achter het reukofferaltaar hing het voorhangsel, het gordijn dat ‘het heilige’ scheidde van ‘het heilige der heiligen’. En het was precies dàt gordijn dat God zelf scheurde op het moment dat zijn Zoon stierf, het scheurde namelijk van boven naar beneden! Als het door een mens gescheurd zou zijn zou dit van beneden naar boven zijn gebeurd aangezien we kunnen lezen (in Exodus 26) dat het gordijn ca. 5 meter hoog moet zijn geweest. Is het niet bijzonder? De plaats die maar eens per jaar bezocht mocht worden vanwege de heiligheid van God, de plaats die was afgeschermd met een dik gordijn, werd door God zelf opengesteld op het moment dat Jezus stierf!

Alsof Hij zei: geen Grote Verzoendag meer maar altíjd verzoening!

De aanwezigheid van God was vanaf dat moment niet meer alleen weggelegd voor de hogepriester, nee: iedereen mocht vanaf dat moment delen in de aanwezigheid van God! 

Jezus alleen: de weg, de waarheid en het leven

Daar waar eens heel veel rituelen nodig waren om ‘het heilige’ en ‘het heilige der heiligen’ te kunnen betreden, was en is vanaf dat moment nog maar één ding nodig om tot God te naderen: het aannemen van het wonder van Pasen! Het erkennen van dat wat Jezus deed aan het kruis, erkennen dat Hij stierf voor jouw en mijn zonden om zo de weg vrij te maken naar God. Erkennen dat Hij alles heeft volbracht, elke handeling, elk ritueel, om nooit weer voldaan te hoeven worden. 

Na zijn dood nam Hij in de geestelijke wereld plaats aan de rechterhand van God waar Hij dag in dag uit voor jou en mij pleit! Uit onszelf hebben we nog steeds geen enkel recht om God aan te spreken, hoe vroom we ook zijn. Alleen Jezus heeft het recht om met God te praten, en al onze gebeden gaan dan ook via Jezus naar God. Is het niet fantastisch? Wat een voorrecht hebben wij! Wij mogen tot God naderen door Jezus, Hij die alles heeft voldaan aan het kruis, dankzij zijn bloed mogen wij voor Hem staan. 

Daar waar de Israëlieten niet verder mochten komen dan de voorhof, mogen wij ten alle tijde in het heilige der heiligen verkeren! Geen hogepriester die meer nodig is voor de verzoeningsrite, nee: Jezus is onze hogepriester! Als dat geen heerlijkheid is! 
Dat is Pasen voor mij. Het besef, dat wat Hij deed, de toekomst volledig veranderde. Dat wat Hij deed, nodig was, zodat jij en ik altijd bij onze Vader kunnen zijn, in zijn aanwezigheid kunnen verkeren. Dat die wolk, die eens in het heilige der heilige aanwezig was, nu is uitgestort als zijn geest in onze harten. Tastbaar aanwezig. Het is toch geweldig! Daar kan ik alleen maar heel stil van worden. 

En daarom wil ik afsluiten met: Geniet van Pasen! Geniet van zijn aanwezigheid. De prijs om altijd bij Hem te mogen zijn was niet goedkoop, het kostte Jezus zijn leven. Laat het niet voor niks zijn geweest, en geniet van de rijkdom om altijd tot Hem te mogen komen. Geniet van het voorrecht Hem overal aan te kunnen roepen. Geniet want Hij deed het ook voor jou, jij bent zijn geliefde dochter en Hij verlangt ernaar om woning te nemen in jouw hart! Laat je hart zijn als een tempel waar Hij woont! 

Aan de slag! 

Beluister dit lied.

Tip: een echte aanrader is de studie “Jouw hart, Gods huis” van Beth Moore. Je zult nog meer onder de indruk raken van Gods grote plan. 

Deel deze overdenking

  1. Yael schreef:

    Mooie blog! Dankjewel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap