Overslaande golven en stilte na de storm

08

sep

Tirza Rots

Nadat Jezus de mensen heeft toegesproken vanaf het schip, vaart Hij met de discipelen naar de overkant. Onderweg steekt een storm op! De golven slaan zelfs over de rand van het schip. De discipelen zijn vol van angst en roepen Jezus, Die ligt te slapen. Hoe is Zijn reactie op de storm?

Angst voor de storm

Een enorme mensenmassa is op de been gekomen om naar Jezus te luisteren. Het is zó druk, dat Jezus besluit in het schip te stappen en de zee op te varen. Zijn toehoorders blijven op het strand. Staande in het schip, spreekt Hij de mensen toe. Zijn onderwijs klinkt vér over het water. 

Als Jezus Zijn toespraak beëindigd heeft, loopt ook de dag ten einde. Jezus stelt voor om naar de overkant te varen. De discipelen varen weg en ze nemen Jezus, die al in het schip was, mee. De mensenmenigte laten ze achter zich. We lezen vandaag Markus 4:35-41 (HSV):

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. Er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep.

En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! De wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Even bijkomen van een intensieve dag? Niets is minder waar! Eerst was de zee een helpende factor. Geluid draagt immers vér over het water, zodat veel mensen Jezus kunnen horen! Maar nu keert de zee zich tegen hen. Er steekt een storm op. Golven beuken tegen het schip aan. Even later slaan de golven zelfs óver de rand van het schip. Het water stroomt onvermijdelijk het schip in. De discipelen beginnen te hozen. Met man en macht proberen ze het schip boven water te houden. Doodsbenauwd krijgen ze het. Logisch! Ze zijn bang dat ze het niet gaan redden. 

Waar is Jezus?

Maar… Jezus is toch óók in het schip? Ja, dat is Hij. Alleen… Hij ligt te slapen. De discipelen houden het niet meer en schudden Jezus wakker: ‘Meester, interesseert het u dan helemaal niks dat wij vergaan? Jezus, U bent er, maar U doet niks?!’ De discipelen voelen zich in de steek gelaten.

Jezus ontwaakt en met kalme stem spreekt Hij de wind en de zee toe. Dan wordt het water ineens zó kalm. Het is niet te bevatten dat er zojuist nog een woeste storm woedde. Verbijsterd kijken de discipelen elkaar aan. Hun hart vult zich met ontzag. Wie is Jezus toch?!

Wat is jouw reactie wanneer het stormt in je leven? 

De discipelen zaten allemaal in hetzelfde ‘schuitje’. Ze maakten dezelfde storm mee. Toch heeft elke discipel deze storm op eigen wijze beleefd en persoonlijk doorstaan.

In dit leven is ons geen kalme reis beloofd, maar wel een veilige aankomst! Wanneer de golven in jouw leven overslaan, het water je aan de lippen staat, weet dan: je bent niet alleen! De almachtige God wijkt niet van jouw zijde. 

Waar bij de discipelen angst en paniek toeslaat, is daar bij Jezus niets van te merken. De discipelen valt alles uit handen. Maar bij Jezus loopt het nooit uit de hand. Precies op het kritieke moment spreekt Jezus de storm en de wind toe. Het gewone leven herneemt zijn beloop. Regelmatig vraag ik me af waarom God niet eerder ingrijpt in situaties. Toch is Zijn timing volmaakt. Dit verhaal herinnert ons eraan dat God mét ons is in de storm én dat Hij ingrijpt. Maar wel op Zijn tijd. 

God is en blijft de Almachtige

Een storm kan angst oproepen. Een storm kan een sterk gevoel van eenzaamheid met zich meebrengen. Maar stormen geven je óók de kans om God op een nieuwe, diepere manier te leren kennen. Zo ging het ook bij de discipelen in dit verhaal.

God is aanwezig in jouw storm! Ik hoop en bid dat jij je, ín of ná de storm in jouw leven, oprecht mag verwonderen over Gods almacht. 

God, wie bent U toch?!

Aan de slag!

God is erbij, je bent niet alleen! Op Zijn tijd zal Hij ook in jouw situatie Zijn almacht laten zien. Blijf vertrouwen!

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Hanneke Ermstrang schreef:

    Zeer bemoedigend . Heel hartelijk dank
    De storm is ons leven is heel heftig maar op Zijn tijd komt het goed, wat de uitkomst ook zal zijn. Zal in dit vertrouwen leven ..
    Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap