De Zoon van God heeft autoriteit, zelfs over demonen!

09

sep

Daniëlle Geneugelijk

Het bestaan van demonen is niet zo’n populair thema om over te schrijven of spreken. De duivel gaat rond op deze aarde, als een brullende leeuw. Hij is op zoek naar onze zwaktes en doet alles om ons bij God vandaan te houden. Maar de boze heeft niet het laatste woord. Laten we samen lezen over de autoriteit die Jezus heeft, als Zoon van God, ten overstaan van het kwaad. Zo groot, dat zelfs de demonen die meteen erkennen!

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 5:1-20.

Jezus op een onreine plek

En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet.
– Markus 5:2 (HSV)

Voor het eerst komt de Here Jezus met Zijn discipelen in een gebied buiten Israël. Direct na Zijn aankomst, komt er een bezeten man naar Jezus toe. Het onreine karakter van de geest die in de man woont, wordt bevestigd door het feit dat de man verblijft in de ‘grafspelonken’. Dat zijn kloven en holen in het gebergte, die als graven werden gebruikt. Dit zijn onreine plaatsen.

De man komt direct bij Jezus, omdat de komst van de Heere Jezus een inbreuk betekent op het terrein dat de onreine geest beheerst. Zou Jezus geweten hebben dat dit een plek is waar een bezetene verblijft/heerst? Ik geloof van wel. Jezus zoekt een plek op waar een man verblijft die compleet bezeten wordt door demonen, omdat deze man Jezus nodig heeft. Komt Hij soms niet ook zo in onze meest duistere plekken, omdat wij Hem nodig hebben?

Jezus aanbeden door onreine geesten

Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar Hem toe en aanbad Hem, en met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U mij niet pijnigt! (Want Hij had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze man!)

En Hij vroeg hem: Wat is uw naam? Hij antwoordde: Mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten Hem: Stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan.
– Markus 5:6-12 (HSV)

In bovenstaande bijbeltekst valt iets op. Ondanks dat deze man Jezus onmogelijk gekend kan hebben, weet de onreine geest in hem precies wie er aankomt. De onreine geest in de man kan niet anders dan zichzelf voor Jezus neerwerpen, omdat Jezus zijn meerdere is. De onreine geest wordt onmiddellijk gedwongen om, zodra Jezus zijn gebied binnenkomt, de macht van Jezus te erkennen.

Onreine geesten en demonen zijn sterke machten en krachten, maar wat we mogen weten is dat Jezus, de Zoon van God, hierboven staat!

Jezus’ autoriteit als Zoon van God

Wanneer de bezeten man bij Jezus komt, doet hij dit schreeuwend. En terwijl hij dit doet, geeft Jezus een bevel. Dit bevel is gericht aan de onreine geesten in de man, om uit de man te gaan en zo hun gebied te verlaten. Met de komst van Jezus op deze plek, rukt het Koninkrijk van God strijdend en zegevierend op.

De onreine geesten wisten maar al te goed dat het Koninkrijk van God het rijk van de duisternis niet onvermoeid kan en wil laten. De onreine geesten proberen Jezus nog te imponeren, door Hem bij Zijn volledige naam te noemen en God te bezweren. Maar Jezus laat Zich niet van Zijn stuk brengen. Daarentegen vraagt Jezus naar de naam van de onreine geest, om daarmee duidelijk te maken dat zijn macht wordt verbroken.

De onreine geesten weten dat ze, op het bevel van Jezus, de man moeten verlaten en hem prijsgeven. Daarom houden de onreine geesten een smeekbede en vragen ze of ze over dit gebied mogen blijven heersen. Ze gaan in onderhandeling met Jezus en vragen of ze in een kudde varkens plaats mogen nemen, die in dat gebied aanwezig is. Verderop in het hoofdstuk is te lezen dat Jezus dit meteen toelaat. De onreine geesten verlaten de man en deze komt bij zijn verstand. De onreine geesten kunnen niet anders dan het bevel van Jezus opvolgen.

Jezus regeert!

Wat de schrijver van dit bijbelboek, Markus, ons met dit gedeelte duidelijk wil maken, is dat Jezus de autoriteit heeft, omdat Hij de Zoon van God is. Hij heeft zelfs de autoriteit over de onreine geesten. Deze kunnen niet anders dan de bevelen van Jezus opvolgen. Hoe ontzettend ingewikkeld het leven ook kan lijken, je mag weten dat Jezus de Heerser is! Hij regeert en wij mogen bij Hem horen.

Aan de slag!

Luister naar het lied ‘In Jesus Name’ van Katy Nichole.

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Anja schreef:

    Ook wij hebben die Kracht van Jezus in ons om in Zijn Naam demonen uit te drijven.. ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. Johannes 14:12. Niet bang zijn, de boze is al overwonnen. Mensen bevrijden zodat ze zich met meer van de Heilige Geest kunnen vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap