Over een jongen die de bijrol speelde maar toch onmisbaar was

08

sep

Corline Hoefnagel

Heb je weleens in een musical gespeeld? Lang geleden, in groep 8 bijvoorbeeld? En welke rol had je toen? In een toneelstuk zijn er verschillende rollen. De één heeft een grote rol, de ander krijgt een bijrol. Maar álle rollen zijn belangrijk. Want sámen word je ingeschakeld om iets moois op de planken te zetten. Paulus speelt in het nieuwe Testament een grote rol. Maar vandaag wil ik het hebben over iemand die een bijrolletje kreeg. Het neefje van Paulus. Ken je hem? Het was de zoon van Paulus’ zus.

Wat we van hem weten? Niet zo veel. We weten zijn naam niet, we weten niet precies hoe oud hij was. Waarschijnlijk ergens tussen de 9 en de 12 jaar.

Wanneer lezen we over hem?

Als Paulus in de gevangenis zit, verschijnt hij op het toneel. Door de Joden is Paulus gevangen genomen. De overste van het leger, Claudius, is met zijn soldaten op het tumult afgegaan. Toen hij Paulus’ in de handen van de Joden zag, werd hij ontzet. Want hij hoorde dat Paulus een Romein was.

Claudius wilde weten waarvan de Joden hem beschuldigden. Daarom bracht hij Paulus naar de gevangenis. Midden in de nacht staat Jezus ineens in de gevangeniscel. Hij zegt tegen Paulus: “Heb goede moed, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen.” (Handelingen 23:11, HSV)

Een complot tegen Paulus

De volgende morgen komen meer dan veertig fanatieke Joden bijeen. Woedend zijn ze op Paulus, woedend. Ze zweren een eed af dat ze Paulus zullen doden.

Zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben.
– Handelingen 23:12 (HSV)

Het plan van God

Zo. Het plan is gemaakt. Maar ze vergeten dat God een ander plan heeft. Paulus’ neefje luistert het complot af. En nu is de vraag: wat doet hij? Want Paulus’ vijanden zijn gevaarlijke mannen. Dus die jongen kan ervoor kiezen om terug naar huis te gaan en bang in zijn bed te gaan liggen. Maar dat doet hij niet. Hij gaat naar de kazerne. Hij laat zich gebruiken door God. Aan de bewakers vraagt hij of hij bij zijn oom op bezoek mag.

Maar toen de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe; hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus.
– Handelingen 23:16 (HSV)

Een jongen bij de commandant

“Oom Paulus, ze willen u vermoorden! Ze hebben een plan bedacht!”

“Wat zeg je nou? Dat moet de overste weten. Zeg, wilt u deze jongen bij de overste brengen? Hij heeft een boodschap voor hem.”

De overste, Claudius, neemt de jongen bij de hand en vraagt: “Wat is het dat je mij te berichten hebt?”

Nadat Paulus’ neefje hem heeft verteld wat de Joden van plan zijn, laat Claudius hem gaan. Hun gesprek moet echter strikt geheim blijven. Hij mag aan niemand vertellen wat zij met elkaar besproken hadden.

De reactie van Claudius

En wat doet Claudius? Ook hij gaat meteen over tot actie. Hij beveelt dat er tweehonderd soldaten, zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers klaar gemaakt moeten worden. Want Paulus moet snel en veilig naar stadhouders Felix in Caesarea worden gebracht.

Zo wordt Paulus gered. En dat komt door zijn neefje. Ook al heeft Paulus’ neefje maar een kleine rol in de Bijbel – zonder hem was Paulus vermoord.

Elke rol doet ertoe

God kan ons allemaal gebruiken. Lieve lezer van deze overdenking van Zij Lacht, we zijn allemaal verschillend. Misschien ben jij ouder. Of studeer je nog volop. Misschien heb je een druk leven. Misschien ben je werkloos. De één is een bekend gezicht in christelijk Nederland. De ander schuift ‘s zondags in een grote kathedraal ergens in de achterste bank, onzichtbaar. 
We zijn net zo verschillend als Paulus en zijn neefje. Maar we doen er allemaal toe. Elke rol is belangrijk in Gods verhaal.

Moedig zijn

Eén ding hadden Paulus en zijn neefje gemeen. Ze waren beiden dapper en moedig. Moed zit in kleine dingen. Soms zit moed in het toegeven dat je een fout hebt gemaakt. En soms is moedig zijn: huilen. Soms is moedig zijn: uit je bed komen. Soms betekent moed: blijven waar je bent en doorgaan, gewoon doorgaan, hoe zwaar het ook is. En soms is het afluisteren en doorvertellen.

Maar altijd ben je moedig als je je laat gebruiken door God. Misschien vindt God het een goed plan dat je bloemist wordt. Misschien wil Hij je zo gebruiken om aan de klanten iets te laten zien van Gods liefde. Of misschien wil God je inschakelen om naar Peru te gaan voor een tijd. God zegt vandaag tegen jou: ‘Heb goede moed. Wees niet bang. Maar laat je gebruiken tot Mijn eer.’

Aan de slag!

Luister dit lied, gebaseerd op Jesaja 6!

Er zijn wegen die nog niet begaan zijn

Die Uw liefde nog moeten ontvangen
En de hele schepping schreeuwt
Om het kruis
Dus wie wil gaan?

De Heer zingt het uit:
Wie wil gaan?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap