Een lofzang voor God – Het gebed van Hanna (deel 2)

07

sep

Hanneke van der Galiën

Hanna, een vrouw uit de Bijbel met een hart voor God en gebed. Ze bidt wanneer er moeilijkheden op haar pad komen en ze bidt wanneer het leven haar toelacht. Vandaag lees je wat Hanna’s gebed is wanneer het leven haar weer begint toe te lachen.

Dank God en prijs Hem

Hanna’s tranen zijn gestild. Haar hart huilt niet meer, maar het lacht. Ze is niet langer kinderloos, maar is de trotse moeder van een zoon. Ook nu, in haar vreugde, richt ze zich tot de Heer.

Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig, en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan; want de HEERE is een alwetend God, en Zijn daden zijn recht. De boog van de sterken is gebroken, maar zij die struikelden, zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd.
– 1 Samuël 2:1-5 (HSV)

Hanna vindt haar vreugde in God en prijst Hem voor wie Hij is. Ze heeft een wonder meegemaakt, geen wonder dat ze zo blij is! Geen wonder dat haar hart een loflied uit aan God! Haar tranen zijn veranderd in een lach en ze kan niet anders dan God prijzen en loven.

En jij? Dank jij God nog? Prijs jij God gedurende het leven van alledag?

Weet wie God is

Hanna’s gebed, Hanna’s lofzang, gaat verder. Ze richt zich op de eigenschappen van God, bejubelt wie Hij is.

De HEERE doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE en Hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde; Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.
– 1 Samuël 2:6-10 (HSV)

God doodt en maakt levend, Hij maakt arm en rijk. Hanna weet wie God is. Ze weet dat Hij het leven in Zijn hand heeft. Dat Hij de Schepper van hemel en aarde is. Ze weet met Wie ze bidt, Wie ze bejubelt.

En jij? Ben jij je bewust van de God waarin we geloven? Ben je je bewust van Wie Hij is?

Aan de slag!

Maak vandaag je eigen loflied voor God!

Bid, zing, schrijf of knutsel over…

  • alles waar je God dankbaar voor bent;
  • aanbidding en lofprijs van God;
  • Gods eigenschappen.

Deel deze overdenking

  1. Nel schreef:

    Hanna had een diepe pijn die kinderloosheid met zich meebreng maar in Israel werd daar ook meer mee geworsteld dat de Messias niet uit hun geboren werd. Hanna was daar ook heel bedroefd over . Stortte haar hele hart voor God uit en deed de belofte het kind dat uit mij geboren wordt geef ik terug aan U. De Heere had haar gebed gehoord en verhoord en Hanna bracht de kleine Samuel in de tempel naar de gelofte die zij gedaan had. Hoe ga ik / jij met onze gebeden om? Allen een fijne dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap