Oproep: jaag de vrede & heiliging na!

24

mrt

Nathanja

Ik woon om de hoek van de prachtige kroondomeinen van Paleis het Loo. Ieder najaar is het bos een tijdje gesloten. Het verhaal gaat dat de koning er dan regelmatig te vinden is om te jagen. Ook christenen worden opgeroepen tot de jacht, maar dan van een ander soort. Wij worden opgeroepen om de vrede na te jagen!

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 
Hebreeën 12:14 (HSV)

Vrede werpt zich niet in je schoot

Het najagen van de vrede is een term die vaak terugkomt in het Nieuwe Testament*, maar zijn oorsprong vindt in Psalm 34:15: ‘Keer je af van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.’ (HSV)

Bij een jacht is het niet gebruikelijk dat jouw prooi zich in je schoot werpt. Je moet er je uiterste best voor doen het te vangen. Zo is het ook met de vrede. Blijkbaar is het niet iets wat zich altijd op een natuurlijke manier uit in ons mensen. We worden opgeroepen om de vrede na te jagen!

In de context van deze verzen gaat het in de eerste plaats over leven in vrede met de gemeente van Christus, maar daarnaast ook over het najagen van vrede met buitenstaanders. Vergeven en vergeving vragen zijn belangrijke kwaliteiten om in vrede te leven met anderen. Is dit iets wat jij moeilijk vindt? Schiet er iets of iemand in gedachten waar jij op dit moment niet in vrede mee leeft?

Jaag ook de heiliging na!

Het najagen van de vrede wordt gevolgd door het najagen van de heiliging. Het is je vast niet onbekend dat er veel discussiepunten en meningsverschillen zijn, ook in de gemeente. Betekent het najagen van de vrede dan dat we het maar allemaal met elkaar eens moeten zijn? Ook als jij gelooft dat dingen tegen het Woord van God ingaan? Nee! Maar je kan het gesprek wel op een vredelievende manier voeren uiteraard…

En net als dat de vrede zich niet in je schoot werpt in deze jacht, geldt dat ook voor het proces van heiliging. De gelovigen in Hebreeën, en de gelovigen vandaag, worden opgeroepen tot heiligheid die zichtbaar is in hun levenswandel en waarmee zij zich apart zetten van de zonde die in de wereld leeft. En dat is best uitdagend! Het vraagt om onze inzet, maar gelukkig hoeven we het niet op eigen kracht te doen. 

Johannes 17

Jezus Zelf spreekt over heiliging in het hogepriesterlijke gebed in Johannes 17. Volgens Jezus richt heiliging zich op het apart zetten van de gelovigen, voor het doel waarmee zij op de aarde gezet zijn (vers 18 en 19). Hij vraagt de Vader het volgende in vers 17: ‘Heilig hen door Uw waarheid, Uw woord is de waarheid.’ (HSV)

Een belangrijke sleutel voor zowel het najagen van de vrede als het najagen van de heiliging, is jezelf onder te dompelen in de waarheid, het Woord van God. Laat het Woord je vormen en pas het toe. In Jezus ben jij al heilig gemaakt. Nu mag je ook iedere dag samen met Hem in die heiliging wandelen en de vrede najagen. 

Aan de slag!

Is er iemand of een situatie in je gedachten gekomen bij het lezen van deze overdenking, waar die vrede nog ontbreekt? Ligt er iets binnen jouw bereik om in vrede te leven? Ik daag je uit om die stap te zetten en zo gehoorzaam te zijn aan God.

Bronnen: StudieBijbel Online, Gotquestions.com

*Romeinen 12:18 en 14:19, 2 Timotheüs 2:22, 1 Petrus 3:11

Deel deze overdenking

  1. Lisa schreef:

    Ik merk dat het mij veel doet Het is absoluut nodig dat je met anderen de liefde voor God deelt en wat dat in kan houden Het is steeds meer bijzonder en van belang
    Dank jullie wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap