Is jouw hart gericht op de toekomstige stad?

23

mrt

Arjannàh Azodi Deylami

Soms raken we overspoeld door de kleine, dagelijkse zorgen of dompelen we onder in grote, levensveranderende zorgen. Te midden hiervan is het een kunst te zoeken naar de toekomstige stad, zoals in Hebreeën13:14. We leven in het hier en nu, in ‘de stad die vergaat’, met ons hart gericht op Gods eeuwige en heilige stad, ons toekomstige thuis. De Heer heeft beloofd allés ten goede te keren. Stel jij je vertrouwen op Hem?

het nieuwe Jeruzalem (…) gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 
– Openbaring 21:2 (HSV)

…wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 
– 1 Korinthe 2:9 (HSV)

Hoop in de wanhoop

Op dit moment leven wij in een gebroken wereld, als gebroken mensen. We zien het overal om ons heen en we voelen het van binnen: het verlangen om heel te zijn. ‘Het verlangen naar een Shalom die de hele wereld zal beheersen.’ (Micha 5:3-4, HSV)
Het kan zijn dat zorgen je overweldigen en dat de wanhoop je recht in de ogen aankijkt. In die wanhoop vergeten we soms waar we de hoop vandaan kunnen halen. Maar waar is dat dan?

Richt je blik op de eeuwigheid, die God in ons hart heeft gelegd.
Prediker 3:11 (HSV)

u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
– 2 Petrus 3:12-13 (HSV)

Onze hoop en verwachting liggen in Gods belofte: Hij maakt alles nieuw. Alles veranderd en vergaat in deze wereld, maar God is en blijft Dezelfde en Zijn belofte blijft staan.

Zoek de dingen die boven zijn

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
– Kolossenzen 3:1-4 (HSV)

Wanneer wij met Christus opgewekt zijn, is ons leven verborgen in God. We worden geroepen om te zoeken naar de dingen die (van) boven zijn. Hierdoor kunnen wij onze aardse omstandigheden in een ander licht zien. Dit andere licht is de Heer Zelf. Zijn Woord is een lamp voor onze voeten. We weten dat alles wat ons overkomt tijdelijk is. Het beste moet nog komen en dit komt op de dag dat Christus geopenbaard zal worden. In de tussentijd ‘mogen we ons vasthouden aan de belofte dat God ons overeenkomstig Zijn rijkdom, voorziet van alles wat wij nodig hebben, door Jezus Christus.’ (Filippenzen 4:19, HSV) 

Dat betekent dat hetgeen wij nu niet hebben, we op dit moment ook niet nodig hebben. De Heer geeft ons niet altijd wat we willen, maar Hij geeft altijd wat wij nodig hebben.

De Heere geeft en Hij neemt, in liefde en genade. Al zien wij soms nog niet Zijn bedoeling. Niet alles wat ons overkomt is van de Heer. De dood, gebrokenheid en zonde die heersen op deze aarde en alle gevolgen daarvan zijn niet van God. Maar de Heer heeft wel beloofd om allés ten goede te keren. Hierin mogen we God vertrouwen. Wij mogen onze schat maken in de hemel. Deze raakt niet op, geen dief kan erbij komen en motten kunnen het niet aantasten. Want waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn.

Daarom moeten we hier zijn als vreemdelingen en pelgrims, opdat we duidelijk kunnen verklaren dat we een stad hierboven zoeken’ – Anne Bradstreet

Aan de slag!

Denk vandaag na over jouw zorgen en over de belofte die God je heeft gedaan. Hij geeft je wat je nodig hebt, naar Zijn overvloedige rijkdom. Vertrouw de Heer op dat Hij je geeft wat je nodig hebt, op het moment dat het nodig is. Leg je zorgen in Zijn handen en sta stil bij het feit dat dit alles tijdelijk is en dat wij als pelgrims onderweg zijn naar de stad hierboven.

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Dank je …de woorden/bemoediging die ik nodig heb.

  2. Carola schreef:

    Wow. Dit is zo mooi precies wat ik nodig had en naar op zoek was sinds gisteren (overgave). Dit is waarheid

  3. Louiza schreef:

    Zo fijn om de dag te beginnen,smorgens als ik wakker word met een bak.koffier erbij,en dan deze fijne bemoediging te lezen. Da k je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap