Op God vertrouwen, hoe oefen je dat?

13

jan

Mandy

Op God vertrouwen, kun je dat oefenen? Je hebt een verlangen om te groeien in het vertrouwen waarover we gisteren lazen in Habakuk. Wanneer alles wegvalt, maakt dat vertrouwen dat je (nog steeds) volmondig kunt zeggen: ‘ja Heer, U bent mijn vreugde’. Maar hoe je oefen je dat vertrouwen, als je op dit moment niet in een afgrond staart?

We doorlopen vandaag een aantal stappen, gebaseerd op Mattheüs 7.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.
– Mattheüs 7:7-11 (HSV)

Stap 1: Bid.

Bid om vertrouwen, en het zal je gegeven worden. Is het echt zo simpel? Ja en nee. Vertrouwen is er niet opeens, dat moet groeien. Toch is dit wel de eerste en meest belangrijke stap. Bid in geloof dat God je vertrouwen kan doen, of misschien wel dóet, toenemen. Waarom zou Hij dat gebed niet verhoren? Bid in geloof, om vertrouwen.

Stap 2: Zoek.

In het eerste vers van bovenstaande tekst geeft Jezus een duidelijk stappenplan, waarvan ‘zoeken’ de volgende is. Waar ga je dan precies naar op zoek? Naar Gods wil. Hoe wil Hij dat je groeit in vertrouwen? Geeft Hij je bepaalde situaties waarin je vertrouwen wordt getest? Hoor je de Heilige Geest specifieke dingen zeggen? Zoeken betekent in dit geval dan ook ‘open staan voor’. Leer onderscheiden wat God je geeft om jouw gebed te verhoren.

Stap 3: Klop.

Of zoals de Studiebijbel zegt: ‘”klop” duidt op volharding’. Ook als je niet meteen een verhoring van je gebed ziet. Ook als je twijfelt. Ook als je afdwaalt. Blijf bij God brengen wat je zo graag wilt: groeien in vertrouwen.

Stap 4: Handel.

Hoewel Mattheüs 7:7 het bij drie stappen houdt, wil ik er voor deze specifieke situatie nog één stap aan toevoegen. Je vertrouwen groeit niet door er stilletjes op te wachten, maar door de oefeningen die God je geeft.

Denk je iets van God te horen? Denk je een bepaalde situatie van Hem gekregen te hebben? Wees dapper en durf het aan te gaan. Dát is waar je vertrouwen groeit. In het gesprek dat je op deze manier met Hem voert en waar je op jouw manier handen en voeten aan geeft, leg je op zo een basis voor de rest van je leven en ja, dus ook voor die onvermijdelijke afgrond waar je een keer voor komt te staan.

En weet ook dit: het is oké om fouten te maken. Het is oké om te twijfelen. Betrek een gelovige vriendin bij je zoektocht en vraag haar om te bevestigen of wat jij hoort daadwerkelijk van God komt. God helpt je verder door de mensen om je heen. Je hoeft dit vertrouwensproces niet alleen aan te gaan.

Aan de slag!

Ik wil je uitdagen om bovenstaande stappen te zetten. Begin vandaag met het gebed en kijk uit naar manieren waarop de Heer het verhoort, en waarop Hij je vraagt er iets meer te doen. Bedenk bovendien: wie wil ik in deze zoektocht betrekken? Ik bid dat je vertrouwen groeit.

Deel deze overdenking

  1. Marlies schreef:

    Dankjewel voor deze mooie overdenkingen helemaal van afgelopen dagen. Hoe ik mijn vertrouwen weer kan vinden bij Hem in alle moeite en pijn van nu waarin ik op dit moment doorheen moet. Het geeft een begin om mee te starten al is punt 1 zo moeilijk voor mij, daar loop ik steeds opnieuw en opnieuw in vast. Maar het bemoedigd me wel steeds meer om mijn vertrouwen in God terug te vinden met jullie hulp.

  2. Susan schreef:

    Dankje wel Mandy voor deze overdenking,Dat je ons dat toe bid, dat ons vertrouwen in God mag blijven groeien, Als alles om je heen voelt wegvallen, om welke reden dan ook. Heb je vertrouwen in God hart nodig., Net als Marlies zit ik soms in moeilijke situatie, en bidt ik voor oplossing.. God Zegen Lieve Groetjes Susan

  3. Renee schreef:

    Beste Marlies en Susan, wat mij ook helpt is niet alleen bidden om vertrouwen maar op alle moeilijke momenten hardop uit te spreken: Ik vertrouw U God/ Jezus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap