Op de schouders van ouders

30

jan

Gastblogger

“Door het lezen van dit boek wordt u geholpen u bewust te worden van de invloeden die bepalend zijn geweest voor uw gedrag en uw gevoelens. De gezinnen van herkomst en de familie in vorige generaties hebben hun sporen nagelaten in ieder mensenleven. Deze matrix vormt de basis voor de toekomst van nieuwe generaties. Beïnvloeding van de matrix is beïnvloeding van de toekomst. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor ieder individu! Uitgangspunten die als referentiekader worden gebruikt door de auteur zijn: de contextuele wetenschap en de Bijbel als geloofsboek, als een Boek waarin veel levenswijsheid te vinden is.”

De Bijbel… bevat heel veel levenswijsheid! Wat zouden we zonder God en zijn Woord moeten?

Onlangs werd ik gewezen op het bovenstaand omschreven boek, mijn vader noemde het tijdens een middagje varen met mijn man en mijn ouders.

Zelf heb ik het boek niet gelezen, maar wil ik je meenemen in Gods Woord dat mij wederom heeft aangeraakt in het loskomen van ongerechtigheden die generatie op generatie kunnen volgen.

Ezechiël

Ezechiël is een van de grote profeten uit de Bijbel. Zijn naam is Hebreeuws voor: ‘sterk is God’ of ‘hij zal door God versterkt worden.’ Ezechiël krijgt talloze visioenen en openbaringen van God om het volk Israël duidelijk te maken dat ze God moeten volgen. Maar… het volk Israël is hardleers.

“Maar het huis van Israël wil naar u niet luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren, want heel het huis van Israël heeft een hard voorhoofd en zij zijn hardleers.”
(Ezechiël 3:7, HSV)

Ik was onder de indruk van de tekst even verderop:

“Uw tong zal Ik aan uw gehemelte doen kleven, zodat u stom wordt en u voor hen niet kunt zijn als iemand die bestraft, want zij zijn een opstandig huis! Maar als Ik met u spreek, zal Ik uw mond openen en zult u tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Wie luistert, laat hij luisteren. Wie dat nalaat, laat die het maar nalaten, want zij zijn een opstandig huis!”
(Ezechiël 3: 26-27, HSV)

Ik dacht: ‘Weet je hoe handig? Wanneer God ervoor zorgt dat, als ik iets beter niet kan zeggen, mijn tong aan mijn gehemelte blijft kleven?’ En als God iets door mij heen wil zeggen mijn mond dan weer geopend word? Dan maak ik nooit fouten, en komt alles tot zijn recht!

Loskomen van thuis

Het was voor mij zoeken binnen het relatief grote gezin waar ik uit kom, om ruimte in te nemen en ook wat te zeggen. Daarnaast is het in mijn kinderjaren er op school niet beter op geworden, ik ontwikkelde een onzekerheid die me parten speelde, in plaats van te gaan staan in wie ik mocht zijn.

Ik miste de kennis en het voelen een door de ogen van God, geliefd kind te zijn. Het meer dan waard te zijn om ook inbreng te hebben aan het geheel. Ik ontwikkelde anorexia, en vond daarin een manier om minder ruimte in te nemen en controle uit te kunnen oefenen. Het gaf me op dat moment de kracht dat ik nodig had.

Nu ik volwassen geworden ben, Gods woord in mij tot leven gekomen is en ik mijn identiteit steeds meer in Christus kan ontvouwen merk ik op dat ik écht Gods kind mag zijn. Zijn oogappel!

God heeft mij in de moederschoot geweven, binnen het gezin waar ik vandaan kom een plekje gegeven.

Daar is op mijn geboortedag de navelstreng doorgeknipt en mocht ik opgroeien, en op enig moment loskomen van thuis om in mijn volwassenheid te gaan staan.

Navel van de aarde

En weet je wat zo gaaf is? Nog verderop in Ezechiël spreekt God over de navel van de aarde dat de wereld zal optrekken naar Jeruzalem. Een volk dat op de navel van de aarde woont. Het is niet alleen dat de navel ongeveer in het midden van het lichaam zit. Jeruzalem is ook het centrum, het middelpunt van de aarde. Het heeft ook te maken met leven. De navel is het plekje waar je ooit verbonden was met het leven zelf. In de NBG-vertaling staat het zo letterlijk:

“Om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.”
(Ezechiël 38:12, NBG51)

God is verbonden met ons leven! Hij wil ons leven geven, tot in eeuwigheid! Waar we ook geplaatst zijn, binnen welk gezin en waarin we ons ook bevinden, Gods oog is op ons gericht. En Hij weet precies wat we nodig hebben en wil ons zijn vrede geven.

Aan de slag!

Bedank je ouders (als je de mogelijkheid hebt -en je daar wellicht aan toe bent in contact-) voor het leven dat je van God door hen heen hebt gekregen.

Luister dit lied. God ziet je altijd.


Gastblogger

Deze overdenking is geschreven door Arenda Russchen.

Deel deze overdenking

  1. Renske schreef:

    Lieve Arenda,
    Bedankt voor je blog. Ik herken mezelf er heel goed in. Wat is God goed dat Hij dit heeft gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap