Onze God is een God van creativiteit!

29

jan

Vivian Straver

Herinner je je de bomen die in de herfst de meest prachtige kleuren krijgen, of het landschap dat tijdens de winter compleet magisch oogt door de witte deken van sneeuw en ijspegels?! Het ijsvogeltje dat met stralend blauw en oranje door de lucht vliegt, of een gelijk gekleurd clownvisje dat door het water zwemt. En dan heb ik nog niet eens de weelderige manen van een leeuw of de pluizige staartjes van een koala genoemd. Of jouw prachtige sproetjes of glanzende krullen. Wat prachtig! Zal ik nog even doorgaan, of kan je beamen dat onze God een God van creativiteit is? Hij houdt zijn creativiteit niet voor zichzelf, maar deelt het uit aan ons!

Dat God een God van creativiteit is moge al vrij duidelijk worden uit het scheppingsverhaal. Alle voorbeelden van hierboven zijn voorbeelden die je in je (redelijk) nabije omgeving zou kunnen vinden. Maar waarvoor heeft Hij al die creatieve uitspattingen nu gebruikt? En wat moeten wij daarmee?

God toont ons zijn creativiteit

In de joodse traditie is kunst een uiting van relaties en het vieren daarvan. Om een relatie op te bouwen met iemand is het nodig dat je diegene leert kennen. Om God te leren kennen, toont Hij wie Hij is in zijn kunst. Zoals ik hierboven wat voorbeelden schetste, kunnen we zien dat God zijn onvoorstelbare creativiteit heeft ingezet in het scheppen van de aarde. God heeft zijn creativiteit gebruikt, zodat wij Hem mogen leren kennen. In Romeinen 1 staat het volgende: “Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.” (Romeinen 1:19-20, NBV). Ook in Psalm 19 (lees maar eens na!) wordt beschreven hoe God zijn creatieve communicatie inzet om contact te maken met ons. De hele schepping, van de pluizige koalastaartjes tot de schitterendste zonsondergangen, draagt bij aan het contact dat God wil maken. Contact met ons!

God geeft ons zijn creativiteit

In de Bijbel lezen we ook over God die zijn creativiteit uitdeelt aan anderen. Bijvoorbeeld in Exodus 31, waar Bezaleël en Aholiab worden geroepen om hun talenten voor God in te zetten om alles voor de tabernakel en de ark te maken. God heeft aan hen zijn Geest gegeven om niet alleen prachtige ontwerpen te bedenken, maar ook het vakmanschap om die dingen zo uit te voeren zodat ze tot eer van God zouden zijn op. Dat wat aan Bezaleël en Aholiab is opgedragen om te maken past binnen de joodse traditie van de kunst. Het gaat hier om het vieren van een relatie. Alles wordt zo gemaakt, dat het tot eer van God zal zijn.

“Daarna sprak de HEERE tot Mozes: Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten. En Ik, zie, Ik heb Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan, aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die vakkundig is, heb Ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat Ik u geboden heb: de tent van ontmoeting, de ark van de getuigenis, het verzoendeksel dat daarop ligt, alle voorwerpen voor de tent, de tafel met zijn voorwerpen, de zuiver gouden kandelaar met al zijn voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met al zijn voorwerpen, het wasvat met zijn voetstuk, de ambtskleding, de geheiligde kleding van de priester Aäron, de kleding van zijn zonen om daarin als priester te dienen, de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom.”
(Exodus 31:1-11, HSV)

Wij mogen onze creativiteit aan Hem geven

Onze westerse samenleving heeft niet zozeer de opvatting op creativiteit overgenomen van de joodse traditie, maar eerder van de oude Grieken. Daar werd kunst als uiting gebruikt van prestatie en was het meer een ding van competitie. Dat is niet hoe God graag zou willen dat wij onze creativiteit inzetten – Hij verlangt ernaar om samen met ons die relatie te vieren. Zoals Bezaleël en Aholiab de Geest van God ontvingen en hun creativiteit tot eer van God inzetten, mogen wij ook de creativiteit die we ontvangen hebben op zo’n manier terugggeven aan God. We ontvangen de creativiteit van God om het, na die creativiteit te hebben gebruikt, weer terug te geven! In de Bijbel lezen we over meerdere personen die hun creativiteit aan God gaven: Jubal die zijn muzikale talent ontving (Genesis 4); de vader van Jozef, die haast als mode-ontwerper een geweldige jas gaf aan zijn zoon (Genesis 37); David die danste voor God (2 Samuel 6:14); de profeten die de meest weerzinwekkende boodschappen weergeven met woorden (Jeremia, Jesaja). En dat állemaal om die relatie met God te vieren!

Aan de slag!

Onafhankelijk van de christelijke kringen waarmee je wordt omringd, en de heersende opvattingen die er daar zijn over creativiteit en geloof, wil ik je graag uitdagen om eens bij jezelf te rade te gaan welke vorm(en) van creativiteit God aan jou gegeven heeft om met Hem die relatie te vieren – en bedenk voor jezelf een manier om daar deze week vorm aan te geven. Hoewel de natuur nu nog aardig kaal en saai is, is God dat zeker niet! Denk eens na over de ‘veelkleurige wijsheid van God’, een heel breed thema, en hang daar je creatieve uitspatting aan op.

Ter inspiratie: Ben je muzikaal? Focus je op een prachtig aanbiddingslied. Houd je van tekenen of schilderen? Misschien dat je met jouw talenten prachtige lijnen en kleuren op papier of doek kan krijgen.

Denk je dat jij totaal geen creativiteit hebt ontvangen? Denk breder! Creativiteit lijkt misschien wel beperkt te worden tot kunstzinnige uitingen, maar er is zoveel meer dan dat! Misschien mag jij met woorden of cijfers wel nieuwe creaties maken, of ben je een geweldig talent met koken. Álles kan tot eer van God!

Deel deze overdenking

 1. Anne schreef:

  Zooo GAAFFF dit 🌿💚🌿
  Geen schroom en begin vandaag !
  Laat je nooit door anderen weer houden.
  “ Zing je eigen lied want er is ALTIJD iemand die jouw lied wil horen “ 🌟

 2. Mandy schreef:

  Yes, love it! Thanks Vivian 💛
  Ik vind het vooral tof om te leren over de Joodse interpretatie van kunst, dat wist ik helemaal niet. Dat geeft zoveel ruimte en vrijheid om God breder te dienen dan alleen door liederen op zondag te zingen, en je eigen creativiteit te ontdekken. Thanks!

 3. Carola schreef:

  Wat tof om te lezen, wat Mandy ook al schreef; over de Joodse interpretatie…
  Creatieve uitingen om relatie te vieren…uitingen tot eer van God… En toen bedacht ik me, en misschien zeg jij wel hetzelfde, het is ook God erin ontmoeten. Zijn glorie, Zijn heerlijkheid mag en wordt er vaak zichtbaar in. Dat mogen we ook leren gaan zien.
  Daarom vind ik het vb wat je gebruikt van die 2 mannen die door de Geest gezalfd zijn om te werken aan de ontmoetingstent, de tabernakel, zo gaaf.
  Daar werd de glorie van God zichtbaar, daar was Hij aanwezig temidden van de mensen om ons daar te ontmoeten, in relatie met Hem te leven 💞.
  En inderdaad God heeft een ieder van ons een bepaalde creativiteit gegeven, dat mogen we tot eer van Zijn naam gebruiken om Hem te eten en we mogen Hem temidden daarin ontmoeten… Wauw!!! Heerlijk om daar zo over na te denken. BEDANKT 😘

 4. Carola schreef:

  Oeps om Hem te eren, niet te eten natuurlijk 😅😂

 5. Lea schreef:

  Ja ik word ook blij van dit stukje, heel mooi dat verschil tussen Joods en Grieks neer gezet. Goed om te beseffen. Ik heb lang gedanst (honing uit de rots) en dat was voor mij een uiting en zeker ook een relatie met God hebben, aanbidding. Ik vind het leuk dat terug te herkennen in wat je schrijft.

 6. Bas schreef:

  Heel mooi geschreven! Vergeet niet dat God door middel van Zijn creativiteit in de schepping zijn heerlijkheid wil tonen!

 7. eric schreef:

  mijn creativiteit onderken ik als vloek en zegen gelijk. dus was ik benieuwd wat hier over geschreven stond.
  niks nieuws onder mijn zon, dus immer volharden in het goede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap