Onzichtbare goede daden

20

aug

Iona van den Dries

Dit is de laatste zin uit het Johannes-evangelie: ondanks dat het bijbelboek zoveel laat zien van wat Jezus heeft gezegd en gedaan, is nog lang niet alles verteld! Jezus heeft daden verricht die misschien niet opgeschreven zijn, maar die misschien wel levens hebben veranderd. Daar wil ik het vandaag met je over hebben: wat kunnen we van Jezus leren over het doen van onzichtbare goede daden?

Nederig van hart

Jezus diende vanuit liefde. Zo zegt Hij ook dat dit de belangrijkste geboden zijn:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.
– Matteüs 22: 37-40 (NBV)

Deze passage is kenmerkend voor Jezus’ leefwijze. Zijn dienen komt voort uit liefde. Om te kunnen dienen, is het belangrijk dat wij nederig durven zijn. In het koninkrijk van God gaat het er niet om dat mensen zelf status willen verwerven. In plaats daarvan waardeert God het als mensen bereid zijn anderen te dienen uit zijn liefde. Met zijn offer, diende Jezus zijn Vader en alle mensen op de wonderlijkste en moeilijkste manier. Hij schreeuwde zijn koningschap niet van de daken, maar liet door zijn woorden en daden zien dat Hij werkelijk de Zoon van God is.

God ziet in het verborgene

Jezus laat door zijn onderricht en leefwijze zien hoe God naar mensen omziet. Hij weet wat er in hun harten leeft. Dit zien we ook in hoe Jezus spreekt over het offer van een arme weduwe, die, in tegenstelling tot de rijken, maar twee muntjes in de offerkist kon gooien:

Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
– Marcus 12: 43-44 (NBV)

Gods visie is anders dan die van de wereld. Waar de wereld wellicht naar het offer van de vrouw keek en dacht ‘Wat heeft dat nu voor zin, die twee muntjes meer of minder?’, zag Jezus hoeveel het betekende. Een belangrijke les die Hij zijn discipelen voorlegt, is:

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.
– Matteüs 6:1 (NBV)

Hierop volgen enkele voorbeelden van hoe de leerlingen moeten omgaan met het geven van aalmoezen, bidden en vasten. Elke keer laat Jezus twee verschillende kanten zien: de manier van de wereld en de manier van God. Waar de wereldse manier gaat om het verkrijgen van status en goedkeuring van anderen, pleit Jezus ervoor om de goede daden alleen aan God kenbaar te maken. Want dan, zegt Hij, ‘[zal] jullie Vader, die in het verborgene ziet, […] je ervoor belonen.’ (Matteüs 6: 4, 6 en 18).

Onzichtbare goede daden

Mogen onze goede daden dan nooit gezien worden? Dat is niet het punt dat Jezus hier maakt. Veel mensen hebben immers zijn goede daden gezien. Hij waarschuwt daarentegen dat we geen goede daden moeten doen alleen om door [mensen] gezien te worden. Daarmee bespreekt Hij de reden voor ons handelen. Hij pleit ervoor het goede te doen omdat het goed is, omdat God zich daarin verheugt en omdat het ons ook vreugde zal brengen.

Deze wijsheid van Jezus is vandaag de dag misschien relevanter dan ooit. Op elk gebied van ons leven daagt de wereld ons uit om het beste te hebben en te zijn en dat vooral aan iedereen te laten zien. Jezus zag een dergelijke tendens al in zijn tijd op aarde. Het is iets van alle tijden!

Als we in het openbaar goede daden doen, laat het dan zijn om God groot te maken en anderen te helpen. Laat het om de goede redenen zijn! De evangeliën vertellen van Jezus’ goede daden om mensen de goede boodschap te verkondigen van Gods reddingsplan en hen te inspireren Jezus na te volgen.

Goede daden komen voort uit het volgen van Jezus’ weg: het dienen van God en elkaar uit liefde. God ziet alles en verheugt zich in het goede dat we in zijn naam doen. Zoals Paulus zegt:

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
– Kolossenzen 3:17 (NBV)

Aan de slag!

Kijk waar jij God mag dienen. Niets is te klein of onbelangrijk! Nodig God erbij uit en vraag Hem om je bij te staan, juist als het moeilijk is om het goede te doen. Dit is een weg die we niet alleen hoeven te lopen, maar met God mogen delen. Hij is erbij.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap