Ons gebed als reukoffer voor God

12

jan

Vivian Straver

Afgelopen week kon ik een paar dagen vertoeven in een stadje buiten Nederland. De plek waar we sliepen was een appartementje dat vol stond met geurstokjes, geurkaarsen en luchtverfrissers. Eerlijk gezegd werd ik er eerder misselijk dan gelukkig van, terwijl sommige geuren voor in huis wel heerlijk kunnen zijn. Dit deed me denken aan de gedeeltes in de Bijbel die spreken over onze gebeden als een ‘reukoffer’ voor de troon van God. Zoals ik gelukkig kan worden van kaneelkaarsen en de geur van warme appeltaart, zo wordt God nog zoveel gelukkiger van onze gebeden. 

Ik zal meteen open en eerlijk toegeven dat ik niet altijd sta te popelen om te bidden. Net zoals stille tijd houden soms als een verplichting voelt, heb ik datzelfde met bidden. Het hoort er nu eenmaal bij. Maar goed, we mogen in ons gebed wel heel dichtbij God komen! Voor de joden uit het Oude Testament was dit anders: het reukoffer dat werd gebracht door de hogepriester stond voor alle gebeden van Israël.

Reukoffers in het Oude Testament

In de culturen uit de tijd van het Oude Testament nam wierook een belangrijke plaats in. Het was kostbaar en heeft een heilig aspect bij zich. De Egyptenaren geloofden dat een offer van wierook de goden goed zou stemmen, omdat geen enkele god deze fijne geur zou weigeren. Het Jodendom bestond in een cultuur naast deze culturen, en daarom is het niet heel gek dat ook offers van wierook hier een zekere plaats innamen.

Het altaar waarop de reukoffers moesten worden gebracht werd gedetailleerd in een opdracht van God aan Mozes beschreven. Dit wordt even wat technisch, maar dit is fijn om te weten voor een vergelijking die we zo kunnen maken. In Exodus 30:1-3 wordt beschreven dat het altaar moet worden gemaakt van het hout van de acaciaboom. Enig onderzoek vertelt dat het niet de huis-tuin-en-keuken acaciaboom is, maar een specifieke soort. Namelijk met bijzonder sterk hout dat niet door invloeden van buitenaf kon worden aangetast. Verder staat er dat het hout moest worden overdekt met goud, zodat het altaar reinheid uitstraalde.

“U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken; zijn lengte moet een el zijn en zijn breedte een el – vierkant moet het zijn – en zijn hoogte twee el. De bijbehorende hoorns moeten er één geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom, en zijn hoorns. Ook moet u er een gouden rand omheen maken.”
(Exodus 30: 1-3, HSV)

Het reukoffer dat werd gebracht was zeer bijzonder. Het offer stond voor alle gebeden van het volk Israël, zij zelf konden immers niet in contact komen met God. In de tijd van het Oude Testament mocht alleen de Hogepriester in contact met God komen. Het reukoffer dat gebracht werd was ook in opdracht aan Mozes door God gegeven. Het was van belang dat alleen deze samenstelling werd geofferd, niet iets anders.

“Verder zei de HEERE tegen Mozes: Neem voor uzelf geurige specerijen: druipende hars, onyx en galbanum, geurige specerijen en zuivere wierook. Dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn. Dan moet u daar reukwerk van maken, een mengsel, werk van een zalf bereider, met zout gemengd, zuiver en heilig.”
(Exodus 30: 34-35, HSV)

Gebeden in het Nieuwe Testament

Prachtig en mooi, hoe de Joden uit het Oude Testament hun offers brachten, maar dat is (gelukkig!) voor ons vandaag de dag anders. Waar de tempel nodig was om tot God te kunnen komen, mogen wij dat nu in alle vrijmoedigheid doen. In de tijd van het Oude Testament kon het normale volk niet tot God komen met hun gebeden, omdat ze daar simpelweg niet rein genoeg voor waren. Door het offer van Jezus is die barrière opgeheven, en mogen we vrij naar God gaan. Door Jezus mogen onze gebeden naar de Vader opstijgen, zoals Efeze 2:18 (HSV) zegt: ‘Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.’

God geniet nog evenveel van onze gebeden als dat Hij deed van het reukoffer. In Openbaring 8 krijgen we een klein inkijkje in de hemel. Er wordt verteld over een engel die met een schaal vol wierook voor God komt. Deze schaal staat voor de gebeden van alle gelovigen. Zó geniet God van onze gebeden.

En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, op tot vóór God.
(Openbaring 8: 3-4, HSV)

Aan de slag!

Soms kunnen zoveel dingen ons weerhouden om regelrecht tot God te bidden – jaloezie richting anderen, schaamte voor onszelf, of een wirwar aan andere gedachten. Zoals het in de tijd van het Oude Testament niet mogelijk was voor iedereen om tot God te komen, is dat voor ons vandaag de dag nog steeds lastig. Door het belijden van je zonden aan het begin van je gebed in de naam van Jezus, ontvang je de vrije toegang tot God.

God wilde aanbeden worden in het heilige der heiligen. Het was lastig om daar te komen, maar als de priester daar was, dan was hij daar in de aanwezigheid van God. Besef jij je ook dat God erbij is in je gebed, dat Hij je hoort en naar je luistert?

David schreef in Psalm 141:2 over zijn verlangen voor zijn gebed: Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan (Psalm 141:2a). Ik hoop en bid dat jij (en ik) ook zo’n verlangen mogen hebben om God te verblijden met ons gebed.

Luister dit lied.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Bedankt voor deze mooie uitleg Vivian!
    Maar iets wat ik juist zó geweldig vind is dat alles wat ik meemaak, moeilijkheden, jaloezie, verdriet , vreugde etc dat ik daar met God over mag praten( bidden) en dat Hij zó graag betrokken wil zijn bij alles wat ons bezighoudt! Dat geeft mij juist zoveel steun elke dag! Ik sta nergens alleen voor! Jezus is een machtige Heiland, Hij helpt overal door! Ik ben God daar elke dag dankbaar voor en daarom is bidden voor mij iets wat mij afhankelijk houdt van God en tegelijk een “rust”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap