Je talenten gebruiken voor Gods eer? Dan heb je dit nodig!

11

jan

Mandy

Hoe denk jij over jezelf? Goed? Of juist slecht? Paulus moedigt je om ‘verstandig’ over jezelf te denken, op een manier die God je in de Bijbel leert. Het gevolg daarvan? Je gebruikt je talenten ook op die manier. Niet hoogmoedig, alsof jij beter bent. Niet door ze alleen maar voor jezelf te houden, omdat je ze niet belangrijk genoeg acht. Maar zo dat het God de eer geeft. Zo dat ze volledig tot hun recht komen. Dat is een geweldige uitnodiging, toch?

“God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal: vind jezelf niet belangrijker dan je bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend. Je zou het zó kunnen zeggen: Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om te profeteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen.”
(Romeinen 12:3-8, BasisBijbel)

Deze tekst werd pas in onze kerk aangehaald in een preek over hoe je naar jezelf kijkt. Paulus moedigt hier aan om ‘verstandig’ over jezelf te denken. Denk niet te goed én niet te slecht over jezelf, zoek een goed midden. Maar hoe weet je wat dat is? In andere vertalingen staat hier: denk overeenkomstig het geloof. God geeft je in de Bijbel de benodigde handvatten om op een juiste manier over jezelf te denken. Je bent én zijn kind én zondig. Reden om niet te goed of te slecht over jezelf te denken.

Maar trek dit nu eens door naar je gaven en talenten? Zo moet je ook over wat je gegeven is denken. Denk je te veel van je talenten, dan word je hoogmoedig. Te weinig, en je zet ze niet in. Het is dus cruciaal om die stap te maken! Pas als je op een gezonde manier naar jezelf kunt kijken, kun je je talenten op de beste manier inzetten. En alleen door God en het geloof bereik je dit punt. Zonder Hem is de kans ontzettend groot dat je je talenten op een manier inzet waarbij ze niet volledig tot hun recht komen.

Je talenten komen tot hun recht als ze voor Gods eer gebruikt worden

Deze gedachte kan je ontzettend verlammen, dat snap ik. Maar ik hoop dat je vooral focust op die verbinding tussen geloof en talent. Dat je realiseert dat het onlosmakelijk verbonden is. Je talenten zijn bedoeld om God te eren. Alleen door ze tot zijn eer te gebruiken komen ze ten volle tot hun recht! Bijzonder hè?

Natuurlijk, je talenten kunnen ook buiten God om goed doen. Ze zijn tenslotte door een goede Vader gegeven. De bron van je talenten is goed, en daarmee je talenten zelf ook. Maar totdat je ze echt voor Hem gebruikt komen ze niet volop tot bloei. Worden ze niet gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Wauw!

Ik hoop dat dit je bemoedigt. Om ten eerste te onderzoeken wat je talenten zijn en ten tweede hoe je ze voor God kunt inzetten. En nee, dat hoeft niet in de kerk te zijn – allesbehalve! Dat betekent wel dat je beweegredenen bij Hem vandaan komen en je mét Hem gaat naar de plek waar je je geroepen voelt. Dat je Hem (openlijk) de dank geeft voor de talenten die Hij je gegeven heeft. En ook dat je ze niet alleen voor jezelf houdt of gebruikt, maar ze voor Hem en anderen inzet. Voor doelen die in lijn zijn met wat Hij in zijn Woord zegt. Dat ze meewerken aan wat Hij belangrijk vindt, en je ze gebruikt voor opbouwend en hoopvol werk.

Aan de slag!

Goed, even een stapje terug. Wat zijn jouw talenten? Schrijf ze eens op. En maak dan de volgende stap: hoe kun je ze tot eer van God gebruiken? Hoe kun je je medemens dienen, verder helpen? Hij heeft ons niet voor niks dit gebod gegeven: Heb de Heer met geheel je hart lief en je naaste als jezelf. Hoe kunnen jouw talenten daarbij helpen?

Bronnen
Op basis van een preek van ds. Rik Meijer van de GKV Nieuw-Lekkerland.

Deel deze overdenking

  1. Hannie schreef:

    Prachtig! Dank je dat je deze preek hebt laten landen en hebt uitgewerkt in dit blog 💛
    Hannie

  2. Joan schreef:

    Mooi geschreven Mandy
    Had ik net even nodig😘

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap