Onophoudelijk gebed: een belangrijke opdracht, maar zó moeilijk uit te voeren!

12

jun

Marijke Gootjes-Verhoeve

In de Bijbel staan verschillende opdrachten over bidden en dan ook nog eens met de toevoegingen ‘aanhoudend, voortdurend, volhardend, zonder ophouden’. Eigenlijk begrijp je door die toevoegingen al dat onophoudelijk gebed niet vanzelf gaat en het een pittige opdracht is. Het lijkt mij goed om samen te kijken waardoor het komt dat het zo moeilijk is voor ons, maar ook waarom het zo belangrijk is, want dat kan een extra motivatie geven om er werk van te maken.

Daarnaast ken ik in mijn eigen leven ook de worsteling tussen onophoudelijk gebed – voor iets waar ik naar verlang – versus het loslaten en het vol vertrouwen overgeven in Gods hand. Misschien ken jij die worsteling ook wel en zullen we daarover meteen iets wijzer worden door middel van de Bijbelteksten over aanhoudend gebed.

Waarom is onophoudelijk gebed zo moeilijk?

  • Het vergt geduld en daar zijn we over het algemeen niet meer zo goed in. We leven in een tijd waarin we graag snel onze wensen en behoeften bevredigd zien. We willen graag snel antwoord/resultaat op onze gebeden.
  • Misschien vinden we het ook wel lastig om te blijven herhalen; God weet toch wat we aan Hem gevraagd hebben? We willen niet zeuren en leuren, het is al bij God bekend.
  • Wij zien vaak niet wat onze gebeden voor effect hebben, het is voor ons (nog) niet zichtbaar. In Openbaringen staat echter geschreven over gouden schalen met reukwerk die voor het Lam worden gebracht: ‘dit zijn de gebeden van de heiligen.’ (Opb. 5:18, HSV).
  • Onophoudelijk gebed vraagt doorzettingsvermogen, focus, motivatie; en dat ontbreekt soms.
  • Gods tegenstander wil liever niet dat we gebruik maken van onophoudelijk gebed, omdat het  een machtig wapen is in de geestelijke strijd, zullen we zo gaan zien. Dus door te zorgen dat we druk zijn, geen zin hebben, andere prioriteiten stellen, te veel afleiding hebben, verzwakt hij onze positie en heeft hij niet zoveel te vrezen van ons.

Onophoudelijk gebed als wapen

Het valt op dat de verschillende teksten over onophoudelijk bidden veelal te maken hebben met de wapenrusting in de geestelijke strijd en dat geeft meteen aan waarom het zo belangrijk is.

‘Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’
– Mattheüs 26:41 (HSV).

‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.’
– Kolossenzen 4:2 (NBV).

‘U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag… Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’
– Thessalonicenzen 5:5-6, 16-18 (HSV).

‘Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel (…) terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.’
– Efeziërs 6:10-11,18 (HSV).

Onophoudelijk gebed als belangrijke opdracht

Onophoudelijk gebed heeft eigenlijk niets te maken heeft met persoonlijke verlangens, met ‘gebeden- en wensenlijstjes’ opzeggen, maar gaat om waakzaamheid! Gebed voor jezelf – en juist ook voor andere gelovigen – om volharding zodat we staande blijven in het geloof als er beproevingen op ons pad komen. Hoe meer we leren om onophoudelijk te bidden voor die standvastigheid, hoe meer volharding we zullen ontvangen. We worden sterker en standvastiger en vervolgens weer meer volhardend in gebed, waardoor we weer sterker en standvastiger worden! Logisch dat Gods tegenstander dit niet wil.

‘Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.’
– Romeinen 12:12 (NBV).

Ook de combinatie met dankzegging zien we telkens terug in de teksten over aanhoudend bidden.

‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’
– Filippenzen 4:6-7 (HSV).

Onophoudelijk gebed versus loslaten/overgave

Door de tekst uit Filippenzen komen we toch uit bij onze persoonlijke verlangens en daarmee de worsteling tussen onophoudelijk gebed versus het loslaten en vol vertrouwen overgeven aan God. Bij persoonlijke verlangens denk ik bijvoorbeeld aan gezondheid, kinderwens, nieuwe baan/opleiding, relaties, wijsheid in persoonlijke keuzes die we moeten maken, et cetera. Door te bidden en smeken in combinatie met dankzegging maken we onze verlangens niet alleen bij God bekend, maar spreken we ook geloof uit door te danken voor wie God is, wat Hij eerder gedaan heeft en zal gaan doen. Hierdoor hoeven we ons zelf geen zorgen te maken en zal Gods vrede ons hart en gedachten bewaken. Zo mooi hoe dit werkt!

Onophoudelijk gebed staat dus niet tegenover loslaten en overgave, maar ze gaan samen op. Door voortdurend te bidden, spreek je je verlangens uit bij God en laat je het zelf los in vertrouwen dat Hij zal doen wat goed is. We zeuren en leuren dus niet, maar dragen onze verlangens juist over aan God.

Nóg één reden

Daarnaast krijgen we de opdracht om te bidden naar Gods wil en die wil is dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Het gaat hierbij om smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen (1 Joh. 5:14-16a  en 1 Tim. 2:1-4).God wil deze gebeden verhoren; wil jij onophoudelijk bidden voor hen, zodat zij zullen ontdekken wie God is en in Hem het leven vinden? 

Aan de slag!

  • Nadenkertje: betekent onophoudelijk gebed dat je het klooster in moet om 24/7 te bidden, of gaat het om een biddende levenshouding waarbij Gods Geest ons helpt? Lees ook eens Romeinen 8:26-27 en Lucas 18:1-8.
  • Zin in creativiteit? Maak een ‘gebeds-moodboard’ en hang die je op een opvallende plaats, zodat je er telkens aan herinnerd wordt om te bidden.

Deel deze overdenking

  1. Judith schreef:

    Prachtige aansporing om met God te leven door Hem overal bij te betrekken in je gebeden. Dankzegging, voorbede, smeken en bidden is door dit stukje weer onder de aandacht gebracht om er mee aan de slag te gaan. Dank je wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap