‘Omdat Ik met je ben!’ Zet samen met Gideon je twijfels opzij

19

jul

Marie Tulin van Ekeren

Het zonlicht strijkt over de gouden velden van Israël. Wat is het een prachtige dag! Er is koren in overvloed. Alles staat gereed voor een nieuwe oogst. Maar, wacht even, waarom is het zo onheilspellend stil? Er is geen enkel teken van leven te bekennen op de akkers. Daar in de verte zien we schaduwen die traag over de heuvelrand trekken. Een leger van Mideanieten is in aantocht, en hun wapens blinken in de zon. Er is voor Gideon reden om aan alles te twijfelen… aan Gods aanwezigheid, aan Gods trouw, en aan zichzelf. Toch kwam Gods roep tot hem: ‘Ga in Gods kracht!’

Twijfels aan Gods weg

Het was geen toeval dat de Israëlieten in deze benaderde situatie terechtgekomen waren. Keer op keer had God gezegd dat Hij graag wilde dat zij Hem met hun hele hart zouden dienen, en dat ze zijn wegen moesten volgen. Hij vertelde het volk steeds weer: ‘Ik zal Mijn verbond met u niet verbreken in eeuwigheid!’ (in Richteren 2:1, HSV)
Omdat God had beloofd dat Hij altijd trouw zou zijn aan hen, moesten de inwoners ook altijd trouw zijn aan Hem. Dan zouden ze de gelukkigste mensen op aarde zijn, in zijn aanwezigheid. Echter, ze hadden hier grote twijfels over. Ten diepste dachten ze dat het najagen van andere dingen, zoals andere goden, hun meer zouden opleveren.

Herken jij dat? Dat je weleens twijfelt of God nu echt degene is die jou het gelukkigst kan maken? Geluk lijkt soms binnen handbereik te liggen. Je hoeft alleen maar… heel eventjes van Gods weg af te wijken. Op die manier dreven de Israëlieten steeds af van God. Het aardse, het zichtbare, bleef hen trekken. Ze vergaten daarbij dat ze Iemand hadden die van hen hield, voor hen vocht en die hen dag in dag uit wilde dragen. Let er maar eens op hoe zeer de Bijbel benadrukt dat God welwillend was om te zorgen voor Israël: ‘Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaderen, Die hen uit Egypteland had geleid.’

Twijfels aan Gods aanwezigheid

Was Israël inderdaad beter af zonder de Heer aan hun zij? In de intro lazen we al van dreigende legers van vijandige volken die op hen afkwamen. Hun oogst en hun leven werd hen afgenomen door de volken om hen heen. Zonder Gods aanwezigheid leefden de Israëlieten dus een bijzonder onrustig leven vol twijfel. En omdat zij zich van God hadden afgekeerd wisten ze dat Hij het was die dit kwaad over hen bracht. Dat maakte hen moedeloos. Want als God van hen was afgekeerd, dan was er eigenlijk geen hoop. Zelf waren ze niet krachtig genoeg om zichzelf te beschermen of zichzelf in leven te houden.

We kijken naar een jonge Israëliet die zich angstig heeft verstopt in een wijnpersbak. Hem overkomt ineens iets heel bijzonders. Terwijl hij bezig is om een schamel voorraadje koren veilig te stellen voor de vijand, klinkt er een stem: ‘De HEERE is met u, strijdbare held!’ (Richteren 6:12b, HSV)
Strijdbare held? Gideon is nogal verbaast over deze aanspreekvorm. Hij voelt zich verre van strijdbaar. En de HEERE is met u? Waar slaat dat eigenlijk op? Gideon zegt iets zoals: ‘Nou, als de HEERE met ons was, waarom is ons dit dan overkomen? Waarom heeft Hij ons dan verlaten?’ (naar Richteren 6:13, HSV)

Twijfel jij weleens aan Gods aanwezigheid? Als de Heere er was, als ik Hem kon zien, als ik Hem maar voelde… dan wist ik zeker dat Hij er was. Maar nu? Voelt het in jouw leven ook weleens donker? Alsof God er niet is, en alsof Hij jou aan je lot heeft overgelaten? Dit gevoel was Gideon helemaal niet onbekend! Je bent dus niet alleen in jouw angst, in de manier waarop je je misschien wel voor God verschuilt, of in de manier waarop je twijfelt dat alles nog wel goed komt.

Twijfels aan je eigen kracht

God hoort deze twijfels van Gideon echt wel. Hij weet wat er in hem omgaat en rekent Gideon niet af op zijn boze woorden. Hij bemoedigt Gideon juist:
‘’Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: ‘Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?’’ (Richteren 6:14, HSV)

Maar Gideon blijft twijfelen. Nu gaan de twijfels vooral over zichzelf: ‘Och, mijn Heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie.’ (Richteren 6:15, HSV)
Waarmee kan ik nu een verschil maken? Ik ben zo klein. Ik heb helemaal geen status of eer. Herken jij deze gedachten? Dat je je eigenlijk te klein voelt om een taak op je te nemen? Om te geloven dat je het wél kunt.

Omdat Hij met je is!

God zegt op al deze twijfels van Gideon, die soms zo herkenbaar kunnen zijn voor jou en mij, het volgende. Waarom mag je toch geloven? En waarom mag je toch gaan in kracht? Waarom mag je je twijfels en angsten opzij zetten? Het geheim ligt in deze woorden: ‘Omdat Ik met u zal zijn.’ (naar Richteren 6:16, HSV)
Omdat de God van trouw en van het verbond nog steeds met ons wil zijn! Je hoeft niet alleen te gaan. Je hoeft het niet in je eigen kracht te doen. Wanneer God met je is, dan ervaar je een kracht die niet vanuit jezelf, of vanuit je omstandigheden komt. Dan vult Hij jou met zijn aanwezigheid.

Nee, Gideon was niet perfect. Hij vroeg zelfs opnieuw om een teken, en was ook weer angstig vlak voordat de strijd daadwerkelijk aanving. Maar met Gods hulp versloeg hij uiteindelijk de Midianieten. Omdat God hem de weg wees. Omdat God met hem was. Dat wens ik jou toe in je strijd tegen je twijfels en tegen alle moeilijke omstandigheden die rondom je zijn. Hij is met je, ga in zijn kracht.

Aan de slag!

God deinst niet terug voor vragen die je Hem stelt. Je mag vandaag met Hem in gesprek gaan over alle moeilijkheden en twijfels die je ervaart. Lees Richteren 6 eens helemaal, en kijk eens goed naar de dialoog tussen Gideon (een mens zoals jij en ik) en God, wanneer je dit lastig vindt. Als je tijd hebt, kun je ook hoofdstuk 7 lezen. Keer op keer zie je dat Gideon ook maar een mens was, met veel angst en twijfel, en dat God hem steeds bevestigde en bemoedigde. Laat dat je ook iets zeggen over Gods zorg voor jou!

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Marie Tulin, een bemoediging, een bevestiging, een geweldige zekerheid!
  “ Omdat Ikzelf met u zal zijn”!

 2. Anoniem schreef:

  Mooi

  Ik bid al zolang om richting en herstel maar
  Ik heb grote fouten gemaakt en merk niets van wat Hij wil en daardoor kan je zo verlamd raken waardoor de situatie nog slechter wordt

 3. Liesbeth schreef:

  ‘Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.’
  ‭‭Johannes‬ ‭6:37‬

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap