Offers voor God. Wat vraagt God nu echt van ons?

21

aug

Charlotte Molenaar

Als westerse christenen kunnen we ons heel erg druk maken over wat je nu precies moet geloven. Kinderdoop of geloofsdoop? Uitverkiezing of eigen keuze? Hoe moet je Openbaring lezen en interpreteren? En zo zijn er nog wel meer vragen. Nu wil ik niet zeggen dat deze vragen er niet toe doen (dan zou ik mijn eigen studie Theologie nutteloos verklaren ;-)), maar de focus in het westerse christendom ligt vaak erg op wat je gelooft en denkt. Wij stellen de vraag: wat moet ik geloven? In het Oude Testament klinkt veel meer de vraag: hoe moet ik leven? Dit is ook het geval in Spreuken 21. Dit hoofdstuk leert ons hoe we moeten handelen als we in eerbied voor God leven.

Praktisch handboek

Spreuken is een heel praktisch boek. Het doel van het boek is om de jonge mensen te leren hoe leven in eerbied en liefde voor God er in de praktijk uit ziet. Spreuken is eigenlijk een praktisch handboek bij de wet die God gegeven heeft. Salomo wil ons leren hoe je al die geboden nu in de praktijk kunt brengen.

Offers

Het begin van dat leven met Gods geboden is vers 3 (HSV): Gerechtigheid en recht doen is voor de HEERE verkieselijker dan een offer. God heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt, dan dat je een offer brengt. Salomo bedoelt niet dat offers brengen er niet meer toe doet. Je moet alleen niet denken dat je met offers brengen klaar bent en God tevreden hebt gehouden. Een offer zonder oprechtheid is waardeloos voor God. Spreuken 21:27 zegt: Het offer van goddelozen is een gruwel voor God. God vraagt gerechtigheid en eerlijkheid. Zonder oprechte liefde walgt God van je offers. Offers zijn er namelijk niet om God tevreden te houden, maar het is een oudtestamentische manier van communiceren tussen God en zijn volk Israël. God wil dat je die offers met een oprecht hart brengt, uit liefde voor Hem.

Wijs vs dwaas

God wil dat je Hem oprecht dient en niet alleen de noodzakelijke offers brengt. Hij wil eerlijkheid en gerechtigheid. Die twee dingen veranderen elk onderdeel van je leven. Dat zien we in de rest van Spreuken 21. Al die losse spreuken lijken op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen te hebben, maar ze tekenen het verschil tussen de wijze en de dwaze. De dwaze is belust op het kwade en kent geen genade voor zijn naaste (vers 10), terwijl de wijze er juist blij van wordt om recht te doen. De wijze dient God met zijn hele leven.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
– Romeinen 12:1 (HSV)

Levend offer

God dienen is niet enkel de geboden opvolgen. Nee, we moeten ons hele leven opofferen aan God. Dat is God de zeggenschap geven over elk onderdeel van je leven, uit liefde voor Hem. De principes van de geboden doorvoeren in elke concrete situatie van je leven, kunnen we doen omdat God het beste met ons voorheeft. Leven met Gods geboden is het beste. Wie zo met Gods geboden leeft, vanuit eerlijkheid en rechtvaardigheid, is echt wijs.

Challenge!

God wil dat je met een oprecht hart offers brengt, uit liefde voor Hem.

 • Welke schat heb jij vandaag ontdekt?
 • Bedenk hierbij een challenge die je vandaag zelf of samen met iemand uitvoert. Check #spreukenchallenge op Instagram voor inspiratie van anderen en deel ook jouw challenge!

Deel deze overdenking

 1. Anoniem schreef:

  Welke offers gaat het hier concreet om? Die uit het stukje ‘wijs en dwaas’?

 2. Charlotte schreef:

  In dit gedeelte gaat het over twee verschillende soorten offers: offers die gedaan worden omdat het moet en offers die uit liefde gebracht worden. In onze situatie kan dat bijvoorbeeld zijn: uit plichtsbesef naar de kerk gaan of je Bijbellezen of dat je het doet omdat je God wilt leren kennen en meer van Hem wilt houden.
  Als je God uit liefde dient, wordt je als de wijze in dit hoofdstuk.

  Ik hoop dat ik je vraag duidelijk heb beantwoord en anders hoor ik het graag van je!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap