Nog meer?! Gods voorziening in vermenigvuldiging

27

nov

Yael Juch

Black Friday, de dag waarop je menig man hoort zeggen: ‘Nòg meer?! Je hebt toch al genoeg schoenen?’ Waarop menig vrouw dan antwoordt: ‘Ja, maar schat, ze zijn nu in de aanbieding!’ De wereld om ons heen is ingericht om ons verlangen naar ‘meer’ te stimuleren, aan te moedigen en te bevestigen. Maar verlang jij naar méér van God in je leven en in die van de mensen om je heen? Verlang jij naar de kracht van vermenigvuldiging? Dit keer niet van het aantal kleren in je kledingkast, maar naar álles wat God te bieden heeft voor jou en jouw omgeving?

Het weinige wat je bezit

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij  was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.

Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen.

Jezus zei echter tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten.

Maar zij zeiden tegen Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen.

Hij zei: Breng ze hier bij Mij.

En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. Toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte.

Zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf manden vol.

Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld.
-Mattheus 14:13 (HSV)

Dit wonder wordt in drie Bijbelboeken beschreven. Het was iets om naar huis over te schrijven. De mensen zagen hier met eigen ogen de kracht van vermenigvuldiging door Jezus’ handen. De discipelen hadden hun eigen oplossingen; de mensen moesten naar de dorpen gaan om daar eten te kopen. Eigenlijk geen gek plan. Ik zou mensen ook de weg wijzen naar de dichtstbijzijnde supermarkt, als er spontaan niet 5 maar 50 mensen op mijn verjaardagsfeest zijn gekomen. Maar Jezus had een andere werkelijkheid voor ogen. Hij kent het hart van de Vader. Het hart dat weet hoe hij de mens moet raken. Nadat de zieken genezen waren door Jezus’ handen, ervoeren nog meer dan 5000 mensen Gods wonderlijke voorziening.

In de aanbieding

‘Wat heeft God ons dan te bieden? Ik zit niet te wachten op vis en brood.’ Maar naast voedsel (waar we ook zeker heel dankbaar voor mogen zijn) heeft God een rijkdom aan voorzieningen. Een oneindig aantal hits op jouw zoekopdracht komen in beeld. Het raakt ook nooit uitverkocht. Iedere keer weer mag uit genade terugkomen en je zoekopdracht verversen. Toch is het bij God niet een zakelijke transactie. Het is een relationele reactie, die Gods liefde voor jou uit in voorziening. God wil voor jou zorgen. Dit kan heel praktisch, zoals het brood en de vis, maar het kan ook een andere honger zijn. Dit zagen we Jezus ook doen, neem in dit verhaal bijvoorbeeld de les van vertrouwen die de discipelen leren. Jezus wil voorzien in lichamelijke, emotionele en geestelijke nood.

Dit was Gods hart door Jezus’ handen toen, maar dit is zijn hart nu ook. Hij is immers dezelfde. Hij wil het aan jou geven, zodat jij het kunt uitdelen. Uitdelen kan door getuigenissen te vertellen, financieel te delen, een luisterend oor te zijn, een gebed of woorden van geloof uit te spreken, tijd vrij te maken etc.

Vermenigvuldiging

Heb je wel eens tegen God uit dankbaarheid en in verwondering gezegd: ‘Heer, nòg meer?!’’ Soms zijn wij zo bezig in het nu, met wat we nu in handen hebben. Maar als je naar het totale plaatje (terug)kijkt, welke (wonderlijke) voorziening heeft God je al gegeven? Welke wonderlijke voorzieningen verwacht je nog in de toekomst? Misschien is het vandaag de dag dat je mag verbazen over wat God heeft vermenigvuldigd in jouw leven, dat van mensen om je heen of mensen uit de Bijbel. Een moment waarop je mag zeggen:

Dank U Heer, dat ik vandaag kan zeggen: ‘Nóg meer?! Heeft u nóg meer wonderen gedaan? Nóg meer liefde laten tonen? En nòg meer voorziening gegeven? Nóg meer?! Ja, elke keer weer, doet U het Heer. Ik verlang vandaag naar een hart dat opnieuw uitroept: ‘Nog meer?!’ Open mijn ogen voor Uw voorziening, voor Uw wonderlijke kracht van vermenigvuldiging. Door Uw genade kom ik met dat kleine beetje wat in mijn ogen zo tekortschiet bij U. Wilt U het aanvullen in Uw rijkdom? Vermenigvuldig door mijn handen heen. Zodat anderen versteld staan van Uw grote trouw en liefde.

Aan de slag!

  1. Waarin ervaar(de) jij Gods rijkdom? Spreek dankbaarheid naar Hem uit.
    Bedenk eens hoe jij vandaag deze rijkdom lunt doorgeven.
  2. Op welke gebieden in je leven of in het leven van mensen om je heen verlang jij naar vermenigvuldiging? Bid hier vandaag specifiek voor.

Misschien ervaar jij nu even geen rijkdom of voorziening in je leven. Of ben je omsingeld door woorden of gedachten van ongeloof dat God zal voorzien of vermenigvuldigen. Weet dat God trouw en dezelfde is. Hij is goed en kan nog steeds wonderlijk vermenigvuldigen! Hou vast aan de waarheid! Luister dit lied: Millionaire.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap