Jouw “Ja maar…” naar God ontkracht zijn gezag in je leven

26

nov

Vivian Straver

“Ja, maar…” zijn de woorden die we veel gebruiken in onze samenleving. Het zijn de woorden waarmee we een opmerking die net naar ons gemaakt is, proberen tegen te spreken. Wanneer iemand een verwachting uitspreekt waar je niet aan voldaan hebt, is het de “Ja, maar…” die een excuus inleidt. We zijn vaak geneigd ons te verantwoorden voor van alles en nog wat, terwijl het onnodig is. Maar ook wanneer iemand een compliment geeft, zijn het de woorden “Ja, maar…” die het compliment onderuit willen halen. Het is een bepaalde onzekerheid die maakt dat we een compliment niet direct willen aanvaarden. Zoals andere mensen tegen ons spreken, zo sprak en spreekt God vandaag ook tegen de mensen. Hij spreekt helder, maar toch zijn we geneigd om zélfs God tegen te spreken.

In de Bijbel lezen we vaak over voorbeelden van mensen die gehoor gaven aan de stem van God, zoals Abraham met Izak bij de offerplaats en Petrus toen Jezus hem vroeg uit de boot te stappen. Toch zijn er ook veel voorbeelden te vinden van mensen die geen gehoor gaven aan de stem van God. Laten we dieper duiken in het verhaal van Adam en Eva, en van Petrus; maar hiernaast zijn er meer voorbeelden in de Bijbel te geven van mensen die moeite hadden met het opvolgen van Gods instructies.

“Ja, maar…” 1. – Adam en Eva

Adam en Eva werden in het paradijs geplaatst door God. Hij gaf hen een prachtige omgeving om in te leven en om te bewerken. Ze mochten alles eten, behalve van één boom. De listige slang wist Eva over te halen om tóch de vrucht van de boom te plukken en te eten. Eva haalde Adam ook over, en zo geschiedde het. Adam werd als eerst door God aangesproken (Genesis 3). “Ja, maar…” Eva blijkt de schuldige. “Ja, maar…” de slang haalde haar weer over. God gaf hen een duidelijke opdracht, namelijk om niet van die boom te eten. Adam en Eva ontkenden Gods gezag.

“Ja, maar…” 2. – Petrus

Toen Jezus al enige tijd op aarde was en rondtrok met zijn discipelen, kwam het moment dat Jezus zijn doel op aarde deelde. In Mattheüs 16:21-23 vertelt Jezus dat hij onderweg naar Jeruzalem zal gaan, dat hij daar pijn zal leiden en uiteindelijk zal sterven. Maar, dat hij op de derde dag weer op zal staan. Nadat Jezus dit verteld had, kwam Petrus naar Jezus toe. ‘“Ja, maar…” dit is niet wat zal gebeuren,’ zei hij. Als God Jezus nabij is, dan kan dit niet. Petrus beaamde dat Jezus de Zoon van God was, maar vat toch de moed op om de woorden die Hij sprak in twijfel te trekken.

“Ja, maar…” 3. – Jijzelf

Adam en Eva waren ongehoorzaam aan Gods opdracht en Petrus twijfelde aan het gezag van God. Ook vandaag de dag geeft God nog duidelijke opdrachten aan zijn kinderen. God spreekt duidelijke opdrachten en kan je vragen een bepaalde baan te nemen, te verhuizen, … Maar er is nóg een punt waarop we ongehoorzaam kunnen zijn naar God toe: door niet te erkennen wat Hij van ons vindt. We zijn soms geneigd excuses te maken voor hoe we zijn, maar daarmee ontkracht je de woorden die God over je uitspreekt. 

God vindt je waardevol (Mattheüs 10:31) – ook wanneer de wereld volledig tegen je gekeerd is. 

God vindt je een goede toekomst waard (1 Petrus 2:9) – ook in tijden dat alles tegenzit.

God vindt je zo lief als zijn eigen Zoon (Johannes 3:16) – ook wanneer anderen je geen liefde geven.

God vindt je prachtig, precies zoals je bent (Psalm 139:14) – ook wanneer je denkt niet aan idealen te voldoen.

God vindt …

Er zijn zoveel prachtige dingen die God over jou en mij te zeggen heeft, dat dát datgene van waaruit we moeten leven. Elke onzekerheid die groeit door de excuses die we naar anderen maken over onszelf, is een “Ja, maar…” naar Gods beloften over ons toe. Wie ben jij, wie ben ik als mens om de krachtige woorden van God te ontkrachten?

Aan de slag!

Volledig staan in de beloften van God over jou is een uitdaging, maar daar mogen we elkaar in sterken. Kies één van bovenstaande bemoedigingen uit of blader door je (digitale) Bijbel op zoek naar een belofte van God over ons. Stuur deze tekst door naar iemand in je omgeving en moedig hem/haar zo aan om sterker te staan in de beloften van God.

Luister You Say van Lauren Daigle.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap