Nog één laatste kans!

10

feb

Nienke Alblas

Als mens loop je, helaas, regelmatig tegen je eigen tekortkomingen aan. Je probeert het goede te doen, maar het pakt niet altijd zo uit. Of: je vraagt zoveel van jezelf dat je hier nooit aan kán voldoen. Eigenlijk past dit gevoel nog goed bij het Oude Verbond tussen God en zijn volk, Israël. Er was een prachtige belofte, de Tien Geboden, de wetten, de profeten, rechters en koningen probeerden Israël terug te leiden naar een leven zoals God het bedoeld had. Toch liepen mensen er steeds tegenaan dat ze mens waren en dat er dingen misgingen. Maar God geeft telkens nieuwe kansen. Telkens roept Hij het volk om zich naar Hem te keren. Uiteindelijk geeft God de ultieme kans, Jezus. We kunnen het niet zelf. Ik zie het soms zo voor me: “Nog één kans!”, riep Jezus voor Hij naar de aarde kwam. Nog een kans voor iedereen om het goede te kiezen. Het is als de genade. Je krijgt een nieuwe kans!

Een soortgelijk verhaal vertelt Jezus over een vijgenboom in Lukas 13. Het is misschien niet een erg bekende gelijkenis. Toen ik het verhaal las, was ik meteen geboeid door het stuk. Het was een moment dat God me even stilzette: wat staat hier nu eigenlijk? Wat betekent dit?

En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.
– Lukas 13: 6-9 (HSV)

De vijgenboom

Vijgenbomen staan in de Bijbel symbool voor verschillende dingen. Zo komt de boom voor in de Hebreeuwse uitdrukking: ‘Zitten onder zijn wijnstok of vijgenboom.’ Dit betekent dat er vrede en veiligheid heerste in het land. Daarnaast staat het voor een stuk welvaart. Vijgen zijn geen typisch Hollandse vruchten. In het Midden-Oosten was de boom bekender. Het had voor jou en mij meer gezegd als het ging over een appelboom, bijvoorbeeld. Toch was het in de Bijbelse context gekker geweest als ze een ‘appelboom’ hadden gezegd. De vijgenboom in Lukas 13 was voor de toehoorders toen een logische vergelijking. Natuurlijk staat er een vijgenboom in de wijngaard en natuurlijk hoort deze vrucht te dragen.

Vruchtdragen

De vijgenboom draagt in een passend klimaat twee keer per jaar vrucht. Aan het begin van de zomer in juni en later in de zomer in augustus opnieuw. De vijgenboom in Lukas 13 draagt echter geen vrucht. Al drie jaar niet, in plaats van twee keer per jaar. Het kan dan nog een mooie boom zijn met grote bladeren, maar zonder vruchten dient de boom nergens voor. Dit is niet de enige vijgenboom die we tegenkomen in de evangeliën. In een ander verhaal vervloekt Jezus de vijgenboom die geen vruchten draagt, als symbool voor de tempeldiensten van Israël die geen geestelijke vruchten dragen. In beide verhalen wordt duidelijk: je bent niet alleen een boom om een boom te zijn, maar ook om vrucht te dragen.

Omspitten en bemesten

Al drie jaar. Drie jaar lang draagt de vijgenboom in Lukas 13 geen vrucht. Toch is de wijngaardenier niet genadeloos. Hij komt naar de eigenaar van de boom voor de boom op en geeft de boom nog één laatste kans. Hij laat de boom niet aan zijn lot over. Ik vind het mooi hoe je dit zou kunnen vergelijken met Jezus.

Jezus vroeg God nog één laatste kans voor Israël, en, zo geloof ik: ook voor ons. Hij kwam naar de aarde om onze kale boom te verzorgen. Hij gooide het Oude Verbond op zijn kop, groef de grond af en spitte de grond om de wortels dieper te laten groeien en lucht te geven. En Hij gooit ons leven zo soms ook om, zodat we dieper kunnen groeien en dingen op een andere manier gaan zien. Hij sluit een nieuw verbond.

Vervolgens heeft hij het ook over bemesten. Ik geloof dat we dit kunnen zien als Gods Woord, de Bijbel, en de Heilige Geest. Het is onze voeding voor ons geestelijke leven. Het zorgt ervoor dat we weer vrucht zullen dragen. Dat we met anderen Gods liefde kunnen delen en van zijn genade mogen getuigen door ons leven heen.

Aan de slag!

Draagt jouw vijgenboom vrucht? Teken, of omschrijf, hoe jouw vijgenboom eruitziet.

Misschien wil je God wel vragen om te komen en jouw grond om te spitten en met zijn bemesting te komen.

Deel deze overdenking

  1. Jan schreef:

    Mooi stukje uitleg!

  2. Robert schreef:

    Een antwoord op mijn vraag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap