God en je werk; gaan die altijd samen?

11

feb

Yael Juch

God en je werk zijn reeds gescheiden. Zonder dat je het doorhad, gebeurde het gewoon. Opgeslokt door de dagelijkse drukte, werd dit het ‘nieuwe’ normaal. Zondag werd de dag in de week waar je met God bezig bent. Daarnaast had Hij in je vrije tijd ook nog wel een plek. Al was je dan vaak ook wel druk met je gezin, je vriend/man of je sociale leven of je hobby’s onderhouden. Toen kwam het moment waarop je de figuurlijke scheidingspapieren op je bureau vond. ‘Wat is er gebeurd?’

Natuurlijk is deze introductie een figuurlijke schets van de werkelijkheid. God verlaat jou niet, dus zal ook niet van jou (en je werk) scheiden. Toch kan het zijn dat opgeslokt door het hier en nu, er minder ruimte en focus is gekomen op het betrekken van God in je dagelijks leven. Deze overdenking is een aanmoediging en aansporing om God (nog meer) te betrekken in je leven, ook tijdens het doen van je werk, aan de hand van Romeinen 12: 1-2 (HSV).

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen [aan God] te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: [dat is] uw redelijke godsdienst.
– Romeinen 12:1 (HSV)

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
– Romeinen 12:2 (HSV)

De ontfermingen van God

God houdt van ons. Bij ontferming moet ik altijd denken aan een liefdesuiting. Zoals een omhelzing of oprechte aandacht van iemand of een lieve kaart. Wanneer iemand ontferming uit laat die persoon zien dat Hij het belangrijk vindt om zijn liefde aan jou te tonen. Dat hij van jou houdt.
Gods ontferming is groot voor ons. Dat heeft hij wel laten blijken door het opofferen van zijn enige zoon. Hoe ervaar jij dat God van jou houdt? Wat is jouw reactie op die liefde?

Een levend offer

Wanneer je heel erg sterk van iemand houdt, kun je soms het gevoel hebben alles aan de ander te willen geven. Dat is precies het gevoel wat Gods liefde ook kan oproepen. Hij vraagt jou je leven, waaronder je werk, te offeren als antwoord op zijn liefde. Hoe doe je dit offeren dan? Je zou eens kunnen nagaan of jij je werk zou willen opgeven als God hierom vraagt. Dan weet je of je jouw werk aan God hebt gegeven. Natuurlijk vraagt God niet altijd om je werk te offeren, het kan zelfs heel goed zo zijn dat Hij jou niet voor niets heeft geplaatst op deze plek. 

Heilig en God welbehaagelijk

Misschien heb je niet zo het idee dat de introductie van deze overdenking voor jou geldt. Heb je het idee dat je God al bij je werk betrekt.  Maar is het al ‘heilig’ en ‘God welbehaagelijk’?

Heiligheid zegt iets over reinheid. Zorg je dat je in je werk geen zonde toelaat. Ga je naar God wanneer je vergeving nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld verkeerd gepraat hebt over een collega.
God welbehagelijk is nagaan of het werk wat je doet God de eer geeft. Hoe kom je hierachter? Je kunt kijken naar de vruchten van je werk, want aan de vruchten herken je de boom (Lukas 6:43-44). Komen die overeen met de vruchten die horen bij Gods Koninkrijk? De vruchten die passen bij Gods Geest in ons (Galaten 5:22-23).

Niet gelijkvormig

God wil niet dat wij aan de wereld gelijkvormig zijn. We wonen in de wereld, maar zijn niet ván de wereld. Het kan dus best zo zijn dat Gods wil misschien niet helemaal wordt geaccepteerd door jouw omgeving of dat het ‘spannend’ of ‘out of the box’ aanvoelt. Omdat het niet ‘gebruikelijk’ is.
Daarnaast is Gods wil volgen soms ook (vaak) je eigen wil aan de kant schuiven. Als jouw eigen wil niet gelijk is aan Gods wil, dan voelt dit misschien niet altijd prettig. We leven in een wereld waar je vooral moet doen wat je zelf ‘wilt’. Het leven met God is niet jouw wil centraal, maar Gods wil centraal.

De vernieuwing van uw gezindheid (denken)

Misschien denk je wel: maar hoe dan? Jij weet niet waar ik werk. Met wie ik werk. Èn hoe druk mijn huidige werkleven is.  Hoe moet ik dan God de ruimte geven? Je slaat de plank mis. Het is niet jouw taak om uit te vinden hoe. Wanneer je jouw hoofd vult met de onmogelijkheden, is er geen ruimte meer voor Gods mogelijkheden. Is Hij niet alwetend, allesomvattend, alles overtreffend? Is God niet bij uitstek degene die weet hoe? Wat jij mag doen is Hem vragen ruimte te maken in jouw gedachten voor zijn perspectief op de situatie. Hij wil jouw denken vernieuwen, zodat je gaat zien hoe je Hem kunt betrekken in alles wat je doet inclusief je werk. Hoe vernieuw je je denken? Door je denken te vullen met zijn Woord (de Bijbel) en de Heilige Geest te vragen om tot je te spreken.

…om te kunnen onderscheiden

Wanneer Hij jouw denken vernieuwt, wijst Hij wellicht ook aan dat je eigen wil centraal staat op plekken of gebieden in je leven. Misschien was je je er helemaal niet van bewust dat je te veel met je onmogelijkheden-eigenperspectiefbril rondliep. Wanneer God je denken vernieuwt, kun je onderscheiden wat jouw wil is en wat zijn wil is. Dat is soms pijnlijk en confronterend. Misschien zeg je nu: ‘Ja hallo, waarom zou ik dit dan willen?’
Nou lees dan nog eens het einde van Romeinen 12:2: Hierom: Gods wil is namelijk: goed, welbehaaglijk en volmaakt.

Goed- welbehaaglijk- volmaakte wil van God

Wie wil nou niet het ‘goede’ zijn, hebben, omarmen, uitdragen en doen? Maar is ons perspectief op wat ‘goed’ is niet veel te subjectief? Gods goedheid is dé enige echte ‘goed’. Hij weet wat echt goed is voor jouw collega’s, cliënten, producten, financiën, jà en ook voor jou als … (vul je eigen beroep in). 
Ga eens terug naar het begin van de overdenking.
Gods liefde maakt dat wij Hem willen dienen. We willen diep van binnen dat onze Maker de ruimte krijgt om zijn liefde te verspreiden. Gods wil is welbehaaglijk, dat betekent dat het God behaagt. Wanneer je Gods wil najaagt, doe je waar Hij jou voor gemaakt heeft. Kom je tot je doel.

‘Ah oké ik snap hem, als ik Gods wil nastreef dan ben ik de ‘volmaakte’ …. (vul je eigen beroep in).’
Ho, stop, nee, dit is niet zoals het werkt. Alleen God is volmaakt en daarom ook zijn wil. Wij mogen uitstrekken naar die wil en Hem danken voor deze wil, wanneer we zien dat het tot zegen is door onze handen heen.

Aan de slag!

  1. Leg je werkleven opnieuw in zijn handen. Dit kan door dit gebed te bidden:

Vader, dank U wel dat ik bij … (noem je werkplek) mijn werk mag doen. Wilt U mij vergeven als ik U heb buitengesloten in mijn werkleven. Ik wil mijn werk opnieuw in uw handen leggen als een offer. Doe uw wil door mij heen op mijn werkplek. Laat anderen door mij heen zien wie U bent. Wilt U mij inspireren met uw Woord en door uw Geest om U nog meer te betrekken op mijn werkdagen? In Jezus’ naam. Amen.

  • Neem een situatie op je werk voor ogen. Schrijf deze op. Wat zou Gods wil zijn in deze situatie/ voor deze cliënt/ voor deze collega?
    Bid hiervoor.
    Mocht je er niet zelf uitkomen, zoek anderen in je omgeving om samen te zoeken naar Gods wil. Schrijf vervolgens 1 actie of houding van jezelf op die je zou kunnen toepassen in deze situatie (meer geduld, richten op Gods perspectief op deze persoon/situatie, op dat moment bidden in jezelf of hardop, bemoedigende woorden spreken etc.).

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap