Het oordeel over Israël beschreven in Joël

09

feb

Marleen Wieringa

Ik vind het weleens lastig om de Bijbel erbij te pakken. Er zijn zoveel bijbelboeken, en waar begin je dan? Meestal ben ik zelf geneigd om een bijbelboek erbij te pakken wat al bekend is. Maar ik zag het voor mezelf als een uitdaging om een bijbelboek erbij te pakken wat voor mij totaal onbekend is. Ik kwam uit bij het bijbelboek Joël. Ik was nieuwsgierig wat dit boek te zeggen heeft en of er verhalen in staan die in deze tijd van toepassing zijn. Wat fijn is: in de Herziene Statenvertaling heeft het boek drie hoofdstukken, dit is goed in een avond te lezen. In deze overdenking wil ik stilstaan bij de profeet Joël en wat hij heeft geprofeteerd. Lees je mee?

Sprinkhanenplaag

Over Joël zelf is niet veel bekend. Hij was profeet en roept het volk van Israël op om tot inkeer te komen. In het land komt een sprinkhanenplaag samen met droogte wat alles gaat verwoesten. Velden, bomen, koren, niets blijft meer over. God zegt dat er over het volk van Israël ook een oordeel komt en roept de mensen aan om te rouwen en tot inkeer te komen. Deze ramp is namelijk een waarschuwing van God om te laten zien dat de dag van de Heere nabij is.

Hoor dit, oudsten, neem dit ter ore, alle inwoners van het land! Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op.
– Joël 1:2- 4 (HSV)

Een leger valt binnen

Deze ramp mag niet vergeten worden en moet worden doorverteld aan elke volgende generatie. Het is de taak van Joël om het volk aan te spreken om tot inkeer te komen. Het volk rouwt niet en komt niet tot inkeer. Dan komt er een groot leger het land binnen dat nog veel meer verwoest dan wat de sprinkhanen deden.

En de Here laat zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ook nu echter, spreekt de Heere, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de Heere, uw God.
– Joël 2:11-14 (HSV)

God oordeelt over iedereen

Dat het volk van God te maken krijgt met plagen moet confronterend geweest zijn, en onbegrijpelijk. Waarom zou God dit bij zijn eigen volk toelaten? Misschien dat de mensen dachten voor altijd beschermd te worden door God en dat hen niets zou overkomen. Is dat tegenwoordig ook niet zo het geval? Dat er soms gedachten kunnen zijn die klinken als: “Het maakt niet uit wat ik doe, God vergeeft mij toch wel, God vergeet dat ik zonde gedaan heb.”
Dit bijbelboek bevestigt dat God ook oordeelt over mensen die zeggen in Hem te geloven.

Na twee zware plagen neemt de Heere het op voor zijn land. Hij voorziet de mensen van eten en drinken zodat iedereen zich kan verzadigen. Het land wordt weer mooi groen, de bomen gaan vruchten dragen en de Heere gaat alles vergoeden. God laat zijn volk niet vallen. En doet een belofte:

Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de Heere, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.
– Joël 2:27 (HSV)

De belofte van God

God belooft dat de Heilige Geest uitgestort gaat worden zodat mensen vrijmoedigheid krijgen om te profeteren, dat er dromen en visioenen komen die een teken zijn van God. Het onderstaande Bijbelvers, de belofte van God zien we in vervulling gaan op de Eerste Pinksterdag dat de Geest uitgestort werd en iedereen in dezelfde taal begon te spreken. God houdt zijn volk vast. En iedereen die vast blijft houden aan het geloof en wie God blijft aanhouden, blijft behouden.
We mogen uitzien naar de dag dat het volledig in vervulling zal gaan, als het rijk van de vrede aanbreekt!

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoal de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal.
– Joël 2:32 (HSV)

Aan de slag!

Lees in de Bijbel en investeer in een relatie met God. Zodat het je hart mag raken én tijdens moeilijkheden die woorden in je hart bewaard zijn.

Deel deze overdenking

  1. AC Milan tröja schreef:

    Asking questions are in fact nice thing if you
    are not understanding something completely,
    however this piece of writing provides pleasant understanding yet.

    AC Milan tröja

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap