Nehemia: geraakt, gebeden, geroepen, gegaan

18

okt

Yael Juch

Heb jij dat ook weleens: je hoort iets en het raakt je hart. Je blijft ermee rondlopen, alsof het aan je is vastgekleefd. Je weet niet wat je ermee moet, maar het blijft je maar bezighouden. Je loopt er iedere keer tegenaan. Het heeft een onuitwisbare indruk achter gelaten. Het houdt je gedachten bezig, raakt je gevoel en je raakt er niet over uitgepraat. Je lijkt Nehemia wel! Lees hier wat Nehemia met dit gevoel doet. Over geraakt zijn, gebeden uitspreken, geroepen zijn en  naar de plek waar God je roept zijn gegaan.

Geraakt

Nehemia hoort geklop op zijn deur. Daar ziet hij zijn broer Hanoi staan en mannen uit Juda. Hun gezichten staan somber.

Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand.

Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
– Nehemia 1: 3-4 (HSV)

Nehemia hoort hier over de ellende in Jeruzalem. De achtergebleven Joden gaan hem aan het hart. Je ziet dit terug aan zijn reactie. Hij heeft veel verdriet en rouwt er zelfs om. Rouwen doe je normaal gesproken om iemand die je verloren bent. Maar in dit geval rouwt Nehemia om wát verloren is. Wat doet Nehemia vervolgens met dit gevoel? Hij brengt het voor het aangezicht van God. Hij brengt het in gebed bij God.

Gebeden

Ik zei:  Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.

Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren.
– Nehemia 1: 5-6a (HSV)

Nehemia begin zijn gebed met God groot te maken om wie Hij is. Hieruit kunnen wij opmaken dat God geen vreemde is voor Nehemia. Hij is bekend met wat God heeft gedaan voor zijn volk. Hij vraagt God om te luisteren naar zijn gebed. We lezen ook dat dit niet één gebed is, maar dat Nehemia vaker, dag en nacht, God zoekt in gebed voor de Israëlieten. 

Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
– Nehemia 1: 6b (HSV)

Vervolgens belijdt Nehemia zijn zonden, maar vraagt hij ook plaatsvervangend vergeving voor de zonden van het volk Israël. Deze vergeving vraagt Hij door God te herinneren aan de belofte in Nehemia 1: 7-10. De belofte die God aan Mozes deed: dat wanneer het volk zich bekeert en opnieuw de geboden volgt, ze vergeving ontvangen. Dat God dan weer in hun midden zal zijn en hen zal leiden. Ook herinnert Nehemia God aan over wie het gaat: zijn volk. En dat hij niet vergeten is waar God toe in staat is.

Eerst handen vouwen, dan de handen uit de mouwen.

Nehemia stopt niet met bidden na dit eerste gebed. Wanneer hij in de volgende hoofdstukken aan de slag gaat, blijft Hij God zoeken in gebed. In totaal zijn er acht gebeden van Nehemia terug te vinden.

Geroepen

Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Doe Uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning.
– Nehemia 1: 7-10 (HSV)

Aan het eind van het gebed van Nehemia, lezen we dat hij zelf al een mogelijkheid ziet om, in zijn positie als schenker van de koning, iets te doen voor de Israëlieten. Maar hij vraagt God om barmhartigheid bij de koning, om een mogelijkheid, een open deur. En die komt er!
In hoofdstuk 2 vraagt de koning waarom Nehemia toch zo somber kijkt. De koning kent Nehemia blijkbaar goed en hij is geïnteresseerd in wat hem bezighoudt. Zo kan Nehemia zijn verhaal doen en geeft de koning hem goedkeuring om af te reizen en aan de slag te gaan.

Gegaan

Nehemia ziet de hand van God in de goedkeuring van de koning. Je kunt zelf in Nehemia 2 lezen dat hij in zijn leiderschap, in de heropbouw van de muur, voorzichtig te werk gaat. Hij onderzoekt de opties en vertelt niet meteen aan iedereen wie hij is en wat hij van plan is. Ook blijft hij in afhankelijkheid van God handelen. Wanneer hij de leiders bij elkaar heeft, gebruikt hij de goedkeuring van de koning, als getuigenis, om het volk aan te sporen het goede te doen. Hen te laten zien dat God achter dit plan staat en de deur opent tot herstel.

Aan de slag!

  1. Waar word jij door geraakt? Breng dit in gebed bij God. Open je hart om te ontvangen welke actie hierbij hoort. Dit kan op een plek zijn waar je al werkzaam bent, of van je vragen om contact te leggen met mensen die dezelfde passie hebben.
  2. Ondersteun vandaag 1 iemand die geraakt, gebeden, geroepen en gegaan is, door hem of haar een (financiële) bemoediging te sturen. Laten we elkaar aansporen, meebidden en aanvuren in dat wat ons hart en onze handen (aan)raken.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap