Morgen dans je weer!

05

feb

Alina van Rijn

Vandaag lukt het me niet. Ik ben moe. Ik heb verdriet. Vandaag voert rouw de boventoon en klinkt er geen muziek in mijn hart. Mijn dansschoenen heb ik bij wijze van spreken uitgetrokken. Er ligt geen lied op mijn lippen. Vandaag niet… En morgen? Morgen dans je weer.

Psalm 30

Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis.
Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd.
HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen.
HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald.
Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.
Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ‘s morgens is er gejuich.
Ík zei wel in mijn zorgeloze rust: Ik zal voor eeuwig niet wankelen.
– Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid had U mijn berg vast doen staan. – Maar toen U Uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand.
Tot U, HEERE, riep ik; ik smeekte de Heere:
Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof U loven? Zal dat Uw trouw verkondigen? Luister, HEERE, en wees mij genadig; HEERE, wees mijn Helper.
U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord.
Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.
– Psalm 30:1-13 (HSV)

Psalm 30 is een danklied. Een lofgezang voor een reddend en genezend God. David, degene die deze Psalm heeft geschreven zingt het uit dankzegging; ‘Ik zal U roemen Heere.’ Wat hieraan voorafging? Ziekte, doodsangst, rouw en angst. David bezingt in deze psalm beide uitersten. Ziekte en genezing, dood en leven, zwijgen en zingen, geween en gejuich. Hij kende het beide. David lag in de dood. Letterlijk en/of figuurlijk. Maar zijn rouwklacht werd veranderd. David mocht weer dansen. Dansend lofprijzen omdat zijn God zo goed voor hem was.

U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord.
– Psalm 30:12 (HSV)

Rouwklacht en reidans

Davids rouwklacht werd een reidans. Heb je wel eens een reidans gezien? Een reidans is een vrolijke dans die wordt uitgevoerd door een groep. Een reidans doe je niet alleen. Dit doe je met elkaar. Mooi vind ik dat. Dat David samen met anderen gelovigen mag dansen voor God. Dat je lofprijzing en dankzegging met elkaar kunt doen. God maakte het rouwgewaad van David los en omgorde hem met blijdschap.

Maar David kreeg toch waar hij om vroeg? God gaf hem genezing en redde hem uit zijn benauwdheid. Logisch dat hij kon dansen. Hij had reden om te dansen! Maar ik niet. Mijn situatie is niet veranderd. Ik heb mijn rouwkleding nog aan. En toch…

Toch kun je ook dansen en zingen zonder dat God verandering geeft. Juist zingen en dansen in welke omstandigheden dan ook. Want Gods goedheid hangt niet af van onze omstandigheden. Hoe zwart en zwaar deze ook kunnen zijn. God is altijd goed.

Gods goedheid geeft altijd reden tot dansen en zingen. Dat voelt misschien tegenstrijdig. Zingen en dansen voor God met een bezwaard gemoed. In rouw of in ziekte. Maar Hij is dat waard. Ik durf zelfs te zeggen dat het het lijden lichter maakt. Dansen en zingen maakt lichter. En dan mogen we toch dansen in een eeuwige reidans die mag bestaan uit genezen mensen en nog gebroken mensen. Allen met hetzelfde doel; God roemen. Daar roept Psalm 30 ons ook toe (vers 5). Waarom? Omdat Hij ons optrekt uit de nood (vers 2), omdat Hij een genezend God is (vers 3), omdat Hij leven geeft (vers 4), omdat Hij heilig is (vers 5), omdat Zijn goedheid een leven lang duurt (vers 6).

‘Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.’

Hij heelt je hart
Je huilt niet meer
Hij maakt je heel
En morgen dans je weer.

– Morgen dans je weer – LEV

Aan de slag!

  • Bekijk eens een video van een reidans. Dans maar gerust mee!

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap