Heb jij een eigen manier van geloven?

06

feb

Irene Poot

In mijn studententijd was ik lid van een christelijke studentenvereniging. Een plek waar ik veel ben gegroeid in mijn relatie met God. Toch was dit niet altijd even makkelijk. Bij de vereniging werd namelijk een bepaalde manier van geloven en je geloof uiten geleerd. Deze manier paste niet bij iedereen. Hierdoor gingen sommigen die lid af werden zich opeens afvragen hoe zij eigenlijk wilden geloven en wat bij hen paste. Iedereen heeft natuurlijk een andere persoonlijkheid dus ook een andere manier van geloven die bij hen past. Heb jij jouw eigen manier van geloven al gevonden of heb je iets aangeleerd?

Tegenwoordig kan je heel veel verschillende soorten persoonlijkheid testen doen. Een van de bekendere testen is die van de 16 persoonlijkheidstypen. Kennelijk zijn wij mensen allemaal zo verschillend dat je er 16 persoonlijkheidstypen voor kunt maken. Waarom proberen we dan soms toch één type christen te maken?

Twee totaal verschillende discipelen

Ook in de Bijbel lees je over mensen met verschillende persoonlijkheden en dus ook verschillende manieren van geloven. Zo kiest Jezus 12 discipelen uit die allemaal anders zijn en op een andere manier Jezus volgen.

Een groot verschil in hun manier van Jezus volgen zie je tussen Petrus en Johannes. Allebei vissers, maar wel hele andere persoonlijkheden. Petrus lijkt altijd haantje de voorste, heeft duidelijk zijn mening klaar en is niet bang om confrontaties aan te gaan. Het is Petrus die bij storm op zee uit de boot stapt en naar Jezus loopt. Het is Petrus die met Jezus in discussie gaat dat Jezus geen voeten zou mogen wassen. En het is Petrus die een oor afslaat bij een soldaat in Getsemane. Petrus kan omschreven worden als heel erg praktisch en vurig.

Johannes daar in tegen wordt omschreven als de discipel die Jezus liefhad. Over Johannes wordt niet heel duidelijk geschreven, zoals over Petrus. Geen duidelijke confrontaties of discussies. Maar hij is wel overal bij en maakt intieme momenten met Jezus mee. Het is Johannes die de eervolle plek naast Jezus heeft bij het laatste avondmaal. Het is Johannes die bij het kruis staat. Johannes kan omschreven worden als ingetogen en luisterend.

Beide discipelen zijn heel verschillend, maar beide discipelen hebben en sterk geloof en een diepe relatie met Jezus. Ieder op hun eigen manier. En Jezus vindt hen beiden belangrijk. Jezus maakt Petrus namelijk de leider van de kerk en Jezus vraagt aan Johannes of hij voor Maria, Jezus’ moeder wil zorgen na zijn dood.

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
– Mattheüs 16:18-19 (HSV)

Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad [Johannes], bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel, Johannes, haar in zijn huis.
– Johannes 19:26-27 (HSV)

Verschillende manieren van geloof

Kennelijk is het dus algemeen bekend dat iedereen anders is. Toch merk ik vaak dat er in de christelijke wereld een bepaald beeld wordt neergezet van hoe je geloof er uit zou moeten zien. Een beeld van hoe je stille tijd zou moeten houden of moet evangeliseren. Dit beeld zal verschillen per gemeenschap. Dit beeld is ook helemaal geen verkeerde manier, maar wel als je verwacht dat iedereen zijn geloof en leven zo invult. Dit zorgt er alleen maar voor dat sommigen zich slecht gaan voelen en denken dat ze nooit zo’n groot geloof onder de knie zullen krijgen.

Iemand zei bijvoorbeeld ooit tegen mij dat zij graag danste tijdens lofprijzing. Dit was echt haar manier om God te aanbidden. Helaas merkte ze hiervoor vaak een grote drempel, omdat dit soms niet wordt gezien als een normale manier van aanbidden. Toen ze dit echter toch ging doen, nodigde ze ook anderen uit om op hun eigen manier God te aanbidden en niet vast te houden aan dat standaard beeld.

Wat is jouw manier van geloven?

Ik weet niet of je je herkent in dit beeld. Misschien heb je ook mensen in je omgeving waarvan je denkt dat je net zo moet geloven als zij. Of je bent nog heel erg zoekende naar wat bij jou past.

Ikzelf ben bijvoorbeeld meer een emotionele gelovige. Dus meer op gevoel. Mijn man is veel rationeler en is dus meer van de scherpe vragen stellen en onderzoek doen. Ik ben meer van het bidden en zelf zingen, hij is meer van het Bijbel lezen en muziek luisteren. Heel anders, maar het werkt voor ons allebei.

Natuurlijk kunnen we ook van elkaar leren. Als jij graag zingt in jouw relatie met God, betekent dit niet dat schilderen geen leuk nieuwe kanten kan geven. Misschien geven anderen of andere manieren wel hele leuke, nieuwe inzichten.

Daarnaast betekent dit ook niet dat een manier die bij jou past altijd de juiste reactie op iets is. Soms zit een eenzame oudere eerder te wachten op een Petrus of een dakloze op een Johannes. Of als ik meer ben van het bidden, betekent dit niet dat ik niet meer Bijbel hoef te lezen.

De een dient God door de kerkvloeren te boenen, de ander dient God door goede gesprekken.

Aan de slag!

  • Heb jij je eigen manier van geloven al gevonden? Maak eens een lijst van alle mogelijke manieren waarop iemand zou kunnen geloven en dit kan uiten.
  • Welke manieren van dit rijtje passen bij jou? En welke nieuwe manieren van dit rijtje zou je wel eens willen proberen? Doe deze eens deze week.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap