Mij heb je mee – de aanwezigheid van Jezus in jouw leven

18

okt

Anne-Saar Kunz

Als er een boek is geweest dat mijn dagelijkse handel en wandel met God heeft veranderd, dan is het wel het boek Liturgie van het alledaagse. In één van mijn eerdere overdenkingen heb ik dit boek ook wel aangehaald. Tish Warren, de schrijfster van het boek, laat zo eerlijk en puur zien hoe je door alles heen Jezus kunt navolgen en zijn aanwezigheid in kleine dingen kunt zien. In het opmaken van je bed, in het versturen van een mailtje of in het staan in een file. Door alles heen is er een bron, een eerste liefde, een toevlucht.

Ik moest er weer aan denken toen ik nadacht over deze overdenking. Terwijl ik dit schrijf, is ons land diep verdeeld. De tweedeling in de samenleving wordt alsmaar groter – mede door de vaccinatie-discussie en het dalende vertrouwen in politiek en instituties. Je kan er moedeloos van worden. En om dan nog niet eens te spreken van je eigen situatie. Misschien denk je wel: bij al die grote dingen heb ik ook mijn eigen leven nog met moeilijke dingen.

Zelf werk ik in de politiek en soms kan het mij wel aangrijpen. Al die nood, al die ellende, al die gezinnen waar wat aan de hand is, al het wantrouwen in de politiek en in onze medemens. Om soms verdrietig van te worden, toch?

En toch hoeft dat uiteindelijk niet. En dat bedoel ik niet goedkoop of makkelijk. Want ja, deze tijd vraagt iets van ons, vraagt iets van ons allemaal. Het vraagt om in alles recht te doen en de ander echt te zien. Het vraagt van ons om onze verantwoordelijkheid te nemen, waar je ook bent en wat je ook doet.

Maar – en dat is o zo bevrijdend – middenin deze wirwar van gedachten en zorgen kwam het bekende Mattheüs 28 weer tot mij. Waarschijnlijk ken je deze woorden wel, kun je ze misschien zelfs wel dromen: “En zie, Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld.” (Mattheus 28:20, HSV)
Laatst hoorde ik iemand die deze bekende woorden vertaalde met ‘Mij heb je mee’. Het raakte me en het laat me tot op de dag van vandaag niet meer los.

Mij heb je mee

Laat het even op je inwerken. Mij heb je mee. Jezus zegt het vandaag tot jou: hoe je situatie ook is, zie, let op, Mij heb je mee. Wat een kracht zit er in deze woorden. Hij is bij je, Hij gaat met je mee. Je bent verzekerd van de aanwezigheid van Jezus in jouw leven.

Ik bid je toe dat deze vier simpele woorden je gedachten mogen vervullen. Dat je het als een refrein elke morgen mag zeggen en door de dag heen nog meer. Mij heb je mee. Dat geeft moed. Dat geeft kracht. Want achter deze vier op het oog simpele woorden schuilt een diepe waarheid. Het geeft rust temidden van alle onrust. Want Hij is met je mee.

Tish Warren, de schrijfster van het boek Liturgie van het alledaagse, en sinds kort ook van Bidden in de nacht, schreef in dat laatste boek een treffend stuk over door alles heen de aanwezigheid van Jezus te zien.

De wereld is vol schoonheid en gruwel, maar de onveranderlijke werkelijkheid die onder alles schuilgaat is de liefde van God die alle dingen schept, onderhoudt en verlost. Het is de constante die ons samenbindt. Het is dichter bij ons dan onze adem zelf. (…) Al onze twijfels, ons afdwalen, onze vrees en vreugde draaien rond het vaste punt van Gods liefde.
(Tish Warren, Bidden in de nacht, p. 183)

Aan de slag!

Schrijf ‘Mij heb je mee’ in je agenda, in je notitieblokje, boven je bed of waar dan ook. Probeer elke dag eens dit voor jezelf te herhalen. En deel met anderen in je omgeving welke impact de aanwezigheid van Jezus heeft op jouw leven.


Naar: Liturgie van het alledaagse, Tish Warren.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap