Meningsverschillen: hoe pak je die op een Bijbelse manier aan?

22

mrt

Mandy

Hoe gaat het jou af om, als christen, meningsverschillen met anderen te hebben? Als christen kun je best eens botsen met wat ‘de wereld’ doet of zegt, of zelfs met andere christenen. Meningsverschillen hebben én christen zijn – hoe doe je dat?

Meningsverschillen op een gezonde én Bijbelse manier

Christen zijn betekent niet dat je geen mening hebt of die niet uit; maar hóe je jouw mening uit. Hoe ga je in gesprek, zonder elkaar in de haren te vliegen of anderen te willen overtuigen? Hoe ga je op een Bijbelse en gezonde manier om met meningsverschillen? In de brief aan de christenen in Filippi doet Paulus de oproep om eensgezind te zijn.

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
– Filippenzen 2:1-4 (HSV)

Eensgezind zijn betekent niet dat je het nergens oneens over bent, maar dat je samen geworteld bent in één Persoon: Jezus. Vanuit die basis mag je met elkaar in gesprek gaan. Hoe je dat dan doet, daar geven de laatste twee verzen houvast voor. In een notendop: handel niet uit eigenbelang, wees bescheiden en acht de ander hoger dan jezelf. Vers vier geeft een waardevolle aanvulling: heb niet alleen oog voor jezelf, maar óók voor de ander. Ook als je in gesprek bent met niet-christenen mag dit de basis zijn van waaruit jij praat. 

Paulus’ praktische tips bij meningsverschillen

Praktisch is dat zoiets als dit: ga in gesprek, met het streven om te begrijpen in plaats van te overtuigen. Zorg dat je wilt leren van én over de ander. Vragen als: ‘waarom vind je dat belangrijk?’ en ‘wil je me daar meer over vertellen?’ helpen om de kloof tussen twee meningen te overbruggen. Weet dat beide meningen er mogen zijn, hoe ongegrond je die van de ander misschien ook vindt. Zo ga je aan je eigen gelijk voorbij en ga je op zoek naar wat verbindt, of leer je op z’n minst begrip op te brengen voor de ander. Dit overbrugt de kloof, zelfs als je het aan het einde van het gesprek het nog steeds niet eens bent met elkaar. Het is oké om anders te denken. Meningsverschillen zijn niet erg. Het is oké om je mening te uiten. Maar doe dit op een manier die past bij een volgeling van Jezus. 

In de wereld waarin we leven hebben we die aanpak nodig. Hebben we voorbeelden nodig van mensen met meningsverschillen die met elkaar door één deur kunnen. Mensen die elkaar niet de huid vol schelden op sociale media. Jezus was bij uitstek de Persoon Die tegen haren instreek, maar Hij ging nooit voorbij aan wat God zegt dat goed is. 

Aan de slag!

Hoe kun jij bijdragen aan dit soort gesprekken? Gesprekken met ruimte voor meningsverschillen, misschien zelfs voor begrip? Hoe kun jij je woorden bijvoorbeeld op sociale media op deze manier inzetten?

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Stof tot nadenken, vooral hoe praktisch omzetten…dit vergt toch wel wat oefening 😊.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap