God wil jou zegenen!

21

mrt

Sarah Rokach

Samen met mijn kinderen was ik onderweg naar de supermarkt, toen een wat oudere vrouw ons begroette en zei: “Adonai, zegen deze kinderen.” Zomaar, midden op straat, ontvingen ze een zegen. Het zegenen van kinderen is niet ongebruikelijk in Israël, maar waar komt het eigenlijk vandaan? En hoe zegent God ook jou?

Zegen voor jongens

De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
– Numeri 6:24-26 (HSV)

Veel Joodse vaders zegenen hun kinderen op vrijdagavond na het vieren van de kidoesj (Heilig Avondmaal) met deze woorden uit Numeri 6. Jongens ontvangen een zegen met de woorden: “Dat je mag worden als Efraïm en Manasse.” 

Efraïm en Manasse waren de zonen van Jozef. Zij werden geboren in Egypte en leerden Jakob, hun opa, pas kennen toen ze rond de 20 jaar oud waren. Jakob, die lang dacht dat Jozef niet meer leefde, was blij verrast toen hij zijn kleinkinderen zag. Hij verwachtte dat de jongens zich volledig hadden geconformeerd aan de Egyptische cultuur. Daar waren ze tenslotte in opgegroeid en opgevoed. Daarentegen zag Jakob twee Joodse jongens staan, die de God van Israël beleden. Jakob was dankbaar voor deze standvastigheid in God en beschouwde Efraïm en Manasse als zijn eigen kinderen (Genesis 48:5). 

Zo zegende hij hen op die dag; hij zei: Israël zal met jullie [naam] zegenen door te zeggen: Moge God u maken als Efraïm en als Manasse.
– Genesis 48:20a (HSV)

Is dat niet de wens van iedere gelovige ouder? Dat onze kinderen zullen kiezen voor God, ook als zij zich in bizarre tijden en plaatsen bevinden. Daarom klinkt deze zegen voor jong en oud iedere week: dat God je zo standvastig mag maken als Efraïm en Manasse.

Zegen voor meisjes

Vrouwen en meisjes worden gezegend met dat ze mogen worden als Sara, Rebecca, Lea en Rachel. Stuk voor stuk moedige vrouwen, die door zware periodes gingen in hun leven, maar zich, met vallen en opstaan, vasthielden aan God en Zijn beloften. Deze vrouwen maakten een thuis voor hun gezinnen en gasten, waar ze zich ook bevonden.

Wat is dan een thuis? Een thuis is een plek waar je jezelf mag zijn. Vrouwen zijn daarin bepalend en zoals het Jodendom mooi verwoordt: vrouwen vormen het Jodendom, bij hen wordt God zichtbaar. Zij zijn het licht in een huis (vandaar ook dat vrouwen de kaarsen op sabbat en feestdagen aansteken en niet de mannen). Zij delen warmte en liefde uit.

Meisjes ontvangen een zegen om de liefde die ze van God gekregen hebben, door te mogen geven aan de mensen om hen heen.

Zegen voor de vrouwen

Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.
– Spreuken 31:10 (HSV)

Vrouwen ontvangen op vrijdagavond een aparte zegen van hun echtgenoot. Het is een stuk uit Spreuken 31 en wordt het ‘eishet chayil’ of ‘vrouw van moed’ genoemd. Spreuken 31 beschrijft een hardwerkende, liefhebbende vrouw. Sommigen zingen dit lied op vrijdagavond als een ode van dankbaarheid aan de vrouwen in de familie. 

Vrouwen voeden, onderhouden en genereren Gods schepping. Voor mij persoonlijk is het een moment waarop ik diep in mijn hart kijk: wie wil ik zijn voor mijn man, mijn kinderen, familie en vrienden?
Net als Sara, Rebekka, Lea en Rachel ben ik niet perfect, maar wil ik streven naar een gezond leven met God. Ik ontvang deze zegen en tegelijkertijd bid ik met mijn man mee dat ik een vrouw naar Gods hart mag zijn. Voor andere Joden staat dit lied meer in verband met het ‘welkom heten’ van de sabbat. Om op die manier de bruid, namelijk sabbat, binnen te halen.

Gods zegen voor jou!

In Genesis 1:28 begint God zelf met het zegenen van Adam en Eva. Door de Bijbel heen worden er heel wat mensen gezegend! Leiders, koningen, profeten, gezinnen en kinderen. God wil iedereen Zijn zegen geven! Misschien hoor je in de kerk de zegen van de voorganger regelmatig voorbijkomen. Ik hoop dat je mag ervaren dat die zegen echt heel persoonlijk voor jou bedoeld is. Ontvang hem en denk er nog eens aan op fijne en moeilijke momenten op doordeweekse dagen. God wil jou blijven zegenen!

Aan de slag!

Luister naar het lied ‘Gods zegen voor jou’ van Sela.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap