Meer dan genoeg! – 5 kenmerken van de God van overvloed

17

jan

Marijke Gootjes-Verhoeve

We hebben een God van overvloed, maar kun je daar mee aankomen in deze tijd? Voor velen viel het afgelopen jaar niet mee. Ons leven werd stilgelegd, de economie ging onderuit en misschien heb jij ook wel persoonlijke verliezen geleden op welke manier dan ook. Wat heeft 2021 ons te bieden en –  niet oneerbiedig bedoeld – wat reikt God ons aan? Als Hij een God van overvloed is, wat merken wij daarvan in ons leven? Overvloed gaat over meer dan genoeg, meer dan nodig, maar waarvan? Ik denk dat het God niet zozeer gaat om welvaart en gezondheid, maar waar gaat het Hem dan wél om?

Leven en overvloed

In het evangelie van Johannes legt Jezus uit dat Hij gekomen is als goede herder die zorgdraagt voor zijn schapen:
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
– Johannes 10: 10b (HSV)

Leven en meer dan genoeg! In andere vertaling staat ‘leven in al zijn volheid’, dus zonder dat er iets ontbreekt, helemaal gevuld:
De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
– Psalm 23:1 (HSV)

Prachtig, God als Herder! Maar hoe ziet dit leven eruit in de dagelijkse praktijk waarin we zeker niet alleen maar voorspoed ondervinden? Wat betekent het dat God onze Herder is en op welke manier zullen we meer dan genoeg hebben?
Ik wil je aanraden om zowel Psalm 23 als Johannes 10:1-15 te lezen om 5 verschillende kenmerken te vinden van het leven in al zijn volheid. Het gaat om Goddelijke leiding, vrijheid in Christus, geestelijk welzijn, God kennen en gekend zijn (relatie) en goddelijke bescherming en troost.

5 kenmerken

 1. Jezus gaat als Herder voor ons uit en wij mogen Hem volgen. Hij is gekomen om ons leiding te geven, de weg te wijzen die we gaan moeten. Soms zal die weg duidelijk zijn, soms zal het een tasten in het donker zijn, maar de Herder laat ons nooit alleen. Gods Woord en Geest wijzen ons de weg in het leven;
 2. De schapen zullen in en uit lopen; in Jezus ervaren we vrijheid, Hij geeft ons ruimte. Hij wil ons niet gevangen houden en beknotten, maar juist naar ‘weidegrond’ brengen;
 3. Jezus brengt ons naar ‘weidegrond’ en voorziet daardoor in ons geestelijk welzijn. Hij verzadigt onze honger en lest onze dorst, Hij brengt onze ziel tot rust;
 4. De Herder kent zijn schapen en zijn schapen kennen Hem. We mogen in relatieleven met de Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. Hij geeft ons zijn liefde en zorg;
 5. Een huurling (uitzendkracht) laat de schapen in de steek zodra het spannend wordt, maar God biedt ons bescherming en troost, Hij vlucht niet zodra er gevaar dreigt. Bij Hem zijn wij veilig voor elke bedreiging; Hij geeft zelfs zijn leven voor ons om ons te redden!

Meer dan genoeg!

Ik word persoonlijk heel blij als ik in de Bijbel ga zoeken naar Gods overvloed, en ik hoop jij ook! Zowel in de Psalmen als in het Nieuwe Testament staan prachtige teksten over Gods overvloed:

 1. Zijn ontferming is grenzeloos (Klaagliederen 3:22-23, NBV);
 2. In zijn nabijheid is overvloedige vreugde (Psalm 16:11, NBV);
 3. Zijn goedheid en genade zijn overvloedig (Johannes 1:16 en Romeinen 5:15, NBV);
 4. God schenkt zijn Geest in overvloed (Johannes 3:34b NBV);
 5. God wil de mensen die bij Hem schuilen verzadigen met de overvloed van zijn huis (Psalm 36:6, 8-10, HSV).

Wat een rijkdom wil God, de goede Herder, ons schenken; alles wat we geestelijk nodig hebben en meer dan genoeg!

Genoeg om uit te delen

Leven en meer dan genoeg hebben gaat over leven vanuit genade, in Gods nabijheid, juist ook als onze omstandigheden moeilijk zijn. Een leven in al zijn volheid betekent niet dat we weten dat alles wel goed komt, maar wel dat we erop kunnen vertrouwen dat God goed is. Weten dat Hij ons zijn Geest geeft om ons te vullen zodat onze beker zal overstromen, en heil en goedertierenheid ons zullen volgen alle dagen van ons leven (Psalm 23:5b-6a, NBG ‘51),  dus ook in 2021! Dat wens ik jou en mij van harte toe: dat we meer dan genoeg zullen hebben, zodat we ervan zullen uitdelen.

Aan de slag!

Kies één van de volgende opdrachten uit:

 • Sta vandaag eens stil bij de 5 kenmerken van de Goede Herder.
  Welke kenmerken van ‘het leven in al zijn volheid’ zie jij terug in jouw leven?
 • Zoek de teksten op over Gods overvloed en sta stil bij de inhoud. Je kunt ze ook uitprinten of handletteren om ze op een zichtbare plek te hangen en er telkens aan herinnerd te worden.

Luister naar het lied ‘De zegen’ van Eline Bakker en sta opnieuw stil bij Gods goedheid.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap