Martha, doener met een groot geloof

11

jan

Natascha de Goey

Doeners en praktisch ingestelde mensen hebben vaak moeite met luisteren. Ook wachten en geloven dat God op zijn tijd en wijze voor ons zorgt, staan vaak niet hoog genoteerd in hun woordenboek. Doeners staan voor actie en oplossen. Zo ook Martha! Ze is in een verschrikkelijk verdriet terechtgekomen: haar broer Lazarus is overleden en er is niets dat ze kan doen om het tij te keren.  

Hoe moeten zij en Maria nu verder?!
Maar dan komt Jezus, Hij heeft gehoord van het overlijden van zijn goede vriend. En Martha zou Martha niet zijn als ze niet direct naar Hem toe rent. Actie! – Ineens is er hoop, want Jezus komt er aan. 

Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet.
– Johannes 11:20 (HSV)

Martha gelooft dat Jezus haar enige hoop en verwachting is. Ze wist dat Jezus almachtig is en dat zegt ze dan ook. 

Heere, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles geven zal waar U Hem om vraagt.
– Johannes 11: 21-22 (HSV)

Alles is nog niet verloren en inderdaad, Jezus belooft haar dat Lazarus op zal staan uit de dood. Martha denkt dan aan de toekomst, maar Jezus confronteert haar met het hier en nu. 

Want Hij zegt: 

Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al was Hij gestorven. 

Martha antwoordt met een prachtige geloofsbelijdenis. Vanuit een verstandelijk weten dat Jezus in staat is om een mens tot leven te wekken, komt zij tot een persoonlijk geloof.  

Martha antwoordt: Ja Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou!
Jezus IS het leven! Nu! Hier! Vandaag! Op deze plaats! 

Een geweldige geloofsbelijdenis en dat in een tijd waarin er steeds meer haat en woede tegen Jezus ontstond. Zij koos ondanks het gevaar om trouw te blijven aan Jezus. Maar ze bleef wel Martha! Ze werd niet ineens heilig, lieflijk en zachtaardig.  

Wat een geweldige troost en bemoediging mag dat zijn voor ons. Wanneer wij als rechtgeaarde christenvrouwen toch weer onze geliefden op de kast hebben gejaagd of over hun tenen zijn gewalst. We hadden het zo goed bedacht. Met Jezus in ons hart zou het niet meer gebeuren, dan moest het echt beter gaan, en nu? Met schuldgevoel beladen zitten we op de grond met de scherven in onze handen en kijken we naar Martha: doenerig, bemoeizuchtig en volgens sommigen zelfs betweterig.  

Dat blijkt, wanneer ze na haar prachtige uiting van geloof, Hem met diezelfde vaart terecht wijst. Staande voor het graf van Lazarus vindt ze het namelijk nodig om Jezus te helpen herinneren aan het feit dat Lazarus al vier dagen dood in zijn graf ligt. Dus om die steen daar nu weg te halen, lijkt haar totaal nutteloos. Sterker nog, niemand zit te wachten op de geur die er dan ongetwijfeld naar buiten zal komen. 

Martha blijft Martha, ondanks haar geloof in Jezus. Wat een troost! Want hieruit blijkt, dat wanneer je Jezus aanneemt, je niet ook onmiddellijk veranderd moet zijn in een lieflijk, zachtaardig en meegaand schepsel. 

Jezus’ antwoord op de onaardige opmerking van Martha is duidelijk: Heb ik u niet gezegd dat wanneer u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien?
– Johannes 11:40 (HSV)

Jezus laat hier heel duidelijk merken dat Hij in staat is wonderen te doen. Dus ook met jou, in jou en voor jou. Hij wil zijn naam verhogen door jou! Verwacht het dus niet van jezelf. Hij zal het doen! Met zijn Geest wil Hij in jou wonen. Maar het is aan jou of jij dat wilt geloven en aan Hem gehoorzaam wilt zijn. Want dan pas dan kan Hij het werk dat Hij in jou begonnen is, voltooien en helpt Hij je om steeds een beetje meer op Hem te gaan lijken.  

We zien Martha nog een keer terug. Zes dagen voordat Jezus sterft aan het kruis. 
Ze bedient, zorgt. Ze is bij zichzelf gebleven en doet wat bij haar past! En Jezus heeft haar lief!  

Hij kent haar en haar sterke karakter. Hoe ze soms kan lijden onder haar eigen goedbedoelde felle en bemoeizuchtige aard. Ze had het waarschijnlijk zo graag anders gewild. Lief zijn, zachtaardig en meegaand, zoals Maria was. Maar ze mocht ervaren en leren dat Jezus haar liefhad, haar wilde leiden, helpen en leren om met haar kwaliteiten en talenten een ware getuige van Hem te zijn. Op haar beurt koos zij ervoor om daaraan gehoorzaam te zijn.  

Aan de slag! 

Lees de bijbelgedeelten uit deze overdenking nog eens na en stel jezelf de vraag: wil ik veranderen naar Gods beeld?

Waarom wel of waarom niet?

Ga met deze gedachten en gevoelens naar Jezus en probeer te luisteren naar zijn stem. 

Deel deze overdenking

  1. Gré schreef:

    Bedankt. Ik vind het regelmatig een hele kunst om balans te vinden tussen actie, wachten, verwachten, stil zijn en niet passief te worden. Bid en werk. Werk en bid. Bedankt vooral voor de gedachte dat Martha een fijne belijdenis over Jezus gaf in een moeilijke tijd. Hier ga ik voor ondanks mijn worstelingen en onvermogen mag ik mijn Hoop en geloof in Jezus met heel mijn hart belijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap