Maria, wist je dat..?

23

dec

Nienke Alblas

Eén van mijn favoriete kerstnummers is stiekem wel ‘Mary, did you know?’ Het is eigenlijk niet alleen een nummer voor de decembermaand, maar geschikt om heel het jaar door te luisteren. Het nummer gaat over de vraag of Maria wist wat Jezus allemaal zou zeggen en doen in zijn leven. Uiteindelijk stelt het liedje ook de vraag of Maria wist hoe hij voor ons en dus ook voor haar zou gaan sterven. Met elke vraag die aan Maria gesteld wordt, stel ik een soortgelijke vraag aan mezelf. Niet de vraag: Maria, wist je dat? Maar: ‘Ben je je er bewust van dat…?’ Dat alles wat Jezus voor ons deed een deel is van het evangelie. Niet alleen zijn geboorte, God met ons en zijn dood en opstanding, de overwinning van de dood. Maar ook hoe hij zicht geeft aan een blinde man en hoe hij stormen stilt.

Wist je dat hij is gekomen om je nieuw te maken? 

Wanneer we geloven in Jezus maken we deel uit van een nieuwe schepping. We worden kinderen van God. Dit worden we, omdat we één worden met Jezus in zijn dood en in zijn eeuwige leven. We ontvangen ook wel ‘de Geest van adoptie.’ In Romeinen wordt hierover gesproken. 

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest van adoptie ontvangen, waardoor wij uitroepen: ‘Abba, Vader’. 
– Romeinen 8: 15 (NBV).

Daarom wordt er ook wel gesproken over ‘opnieuw geboren worden’. We worden opnieuw kinderen. Een smetteloos kind, dat mag vertrouwen op zijn Vader. Dat mag leren leven met zijn Geest. Dat meer en meer op Hem mag gaan lijken. We zijn nieuw. Een nieuwe start. Zou Maria dat geweten hebben? Dat zij door Jezus een kind van God zou worden? Dat ze door hem dicht met God kon leven, maar daarmee ook miljoenen mensen na haar in de honderden jaren die zouden volgen.  

Wist je dat hij de stormen stilt met zijn handen? 

Maria maakte nogal wat mee in haar leven. Misschien sta je zelf soms ook verbaasd te kijken naar hoe God aan het werk is in je leven. Wat is het plan hier eigenlijk achter? Waarom is er een storm? Jezus is gekomen om stormen te stillen. Om een rustpunt te zijn en ons veiligheid te bieden. Uiteindelijk maakt het niet uit wat er gebeurt, omdat Hij er voor ons is. Wanneer we kijken naar het verhaal van de storm op het meer vraagt Jezus aan zijn discipelen: 

Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 
– Marcus 4: 40 (NBV).

Door een preek kwam ik pas tot een nieuw inzicht. Stormen in ons leven zijn er niet alleen door de zondeval of om ons eventueel ‘te testen’ zoals sommigen geloven. Stormen kunnen er ook zijn om ons te vormen. God staat boven de storm. Wanneer je dit gelooft, kan je niet alleen bidden of de storm jou niet zal schaden, maar dat het wel de angst zal verwoesten of iets anders in je leven. Wanneer je met God door de storm heen gaat, geloof ik dat er bescherming én vorming van je hart kan plaatsvinden. 

Wist je dat Hij de Heer is van heel de schepping? 

Het punt wat soms lastig te omvatten is, is dat Jezus de Zoon van God is én God. De God die de hemel en aarde schiep in Genesis 1 is dezelfde God die naar ons toe kwam om het goede nieuws van verzoening te brengen. De gebroken relatie dood de zondeval met zijn komst te herstellen. Hij had ons zo lief. Dat Hij naar ons toe kwam. In Johannes 1 wordt het mooi omschreven. 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is erdoor ontstaan en zonder dit is er niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was het leven en het leven was licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
– Johannes 1: 1-5 (NBV).

De komst van Jezus, de Messias, was de hoop waar Israël aan vasthield, er zou eens iemand komen die een uitkomst zou bieden, een nieuwe koning. Met de geboorte van Jezus was er een geboorte van Gods Koninkrijk. God komt zijn beloftes na, hoe lang het ook duurt en hoe onwaarschijnlijk het er ook in eerste instantie uit kan zien.  

Aan de slag! 

Luister naar Mary did you know. Schrijf op welke vraag je het meeste raakt. Waarom? Wat kan je hiervan leren? 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap