Licht van de wereld

24

dec

Vivian Straver

De wekker gaat voordat de zon is opgekomen en pas na zonsondergang kom je weer thuis. Mensen om je heen raken in een winterdip door de gure grauwheid van het seizoen. Haat en verdriet voeren de boventoon in de kranten en op het nieuws. Ondanks al deze duisternis mogen we met elkaar toe leven naar het feest van het Licht. Jezus kwam naar de aarde om de duisternis voor eens en altijd te verdrijven! Ooit zal Hij terugkomen, en mogen we voor altijd met Hem in het licht wandelen, maar tot die tijd is het aan ons om een klein lichtpuntje te zijn in een wereld waar zoveel situaties nog in duisternis zijn. We zijn ertoe geroepen! 

Wanneer je een brandende lucifer tussen een lamp en een muur houdt, dan zal je zien dat er naast het luciferhoutje geen andere schaduw op de muur verschijnt. Dit is bijzonder! Licht verdrijft duisternis, en iets wat licht is, kan nooit tegelijkertijd donker zijn. En precies dat is wat iets weergeeft van wie God is. 

God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
– 1 Johannes 1: 5 (NBV).  

Licht van de wereld 

Johannes schrijft aan het begin van zijn evangelie over het Licht van de wereld, dat naar de wereld kwam voor de mensen. Licht is voor mensen, dieren en planten van levensbelang – net zoals het leren kennen van Jezus van levensbelang is om eeuwig leven te krijgen. Daarnaast is licht een symbool voor de nabijheid van God. Een concept heeft geen betekenis als het tegengestelde niet zou bestaan. Licht kan namelijk geen licht zijn, als er geen duisternis was. Net zoals warmte niet bestaat, als er geen kou zou zijn. Als mensen leven we op aarde zonder de nabijheid van God, maar doordat Jezus naar de wereld kwam, kunnen we nu in zijn nabijheid leven.  

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. 
– Johannes 1: 1-10 (HSV).

Wees het licht van de wereld 

Johannes schrijft dat hij niet zelf het Licht was, maar was gezonden om van het Licht te getuigen. Later noemt Jezus zijn volgelingen het licht van de wereld. Binnen de joodse traditie werd het hoofd van een toraschool namelijk het ‘licht van de wereld’ genoemd. Hij verlichtte zijn leerlingen door zijn kennis over te dragen. In de Bergrede maakt Jezus korte metten met deze joodse definitie, en stelt dat zijn eigen volgelingen – die geen opleiding tot rabbijn hadden gehad – het licht van de wereld zijn. Wanneer Jezus niet langer fysiek op aarde aanwezig is, is het onze taak om hét licht van de wereld te zijn. Jezus heeft het niet over ieder willekeurig licht, maar het gebruik van een lidwoord betekent dat hij refereert aan een specifiek licht: het licht dat God zichtbaar maakt. En wanneer je bekend bent met dit licht, dan is het onze taak om het ook daadwerkelijk uit te dragen, Jezus maakt in de Bergrede de volgende vergelijking:  

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 
– Mattheüs 5: 14-16 (HSV) 

Aan de slag! 

Wanneer licht op een voorwerp schijnt, dan weerkaatst dat voorwerp het licht terug. Door die terugkaatsing wordt het voorwerp zichtbaar. Als God jouw leven verlicht, dan mag je dat licht ook uitstralen naar anderen. 

Hoe zit het met jouw weerkaatsing van Gods licht?  

Je hoeft niet meteen als vierzijdige bouwlamp je gehele stad te verlichten, maar als waxinelichtje kan je al een verschil maken in het leven van één persoon. Probeer vandaag met een klein beetje extra oprechte aandacht een licht te zijn voor anderen! 

Luister en laat je inspireren door Opwekking 595 – Licht van de wereld.  

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Mooi, Vivian!
    Ik las laatst de volgende zin:

    Wanneer jij straalt, verlicht je de ander! 🕯
    Gods licht door ons heen, hoe mooi is dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap